Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «lagringsmetode for datagrafikk». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Landskapskunst  + (kunstform der kunstneren jobber direkte i naturen slik at kunstverket og naturen knyttes uløselig sammen)
 • Programmeringsspråk  + (kunstig språk som brukes til å skrive programvare)
 • Indekseringsspråk  + (kunstige språk konstruert for å uttrykke dokumenters emne og form, ofte er de tilordnet en notasjon (koder) for å kunne muliggjøre systematisk ordning, indekseringsspråk benevnes gjerne klassifikasjonsskjema (bibliotek, muséer) eller arkivnøkler)
 • Glattkjøringskurs  + (kurs som har som formål å gjøre førere oppmerksomme på risikoen ved kjøring på glatt føre)
 • Titrerkurve  + (kurve som viser endring av pH under en titrering)
 • Utskriftskvalitet  + (kvaliteten på en utskrift)
 • Autoritetskontroll  + (kvalitetssikring av bibliografiske poster i en bibliotekkatalog ved hjelp av [[autoritetsregister|autoritetsregister]])
 • Fagfellevurdering  + (kvalitetssikring av forskningsbidrag (fagartikler, bøker) ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publisering)
 • Indirekte klimaindikator  + (kvantifiserbar indikator for klimaendring)
 • Titrering  + (kvantitativ analysemetode for å bestemme mengden av et stoff i en løsning ved å la den reagere med en standardløsning)
 • Gravimetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av veiing bestemmer massen til en [[Analytt (kjemi) |analytt]])
 • Volumetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av måling av volum bestemmer konsentrasjonen til en analytt)
 • Reproduktive rettigheter  + (kvinners rett til å bestemme over dei reproduktive moglegheitene som ligg i kroppen deira, samt ei rekkje sosiale, økonomiske og juridiske rettar knytte til reproduksjon og til perioden før og etter fødsel)
 • Ladestolpe  + (ladeinstallasjon med en stolpe som er festet i bakken)
 • Ladeboks  + (ladeinstallasjon som består av en boks festet på vegg eller et annet sted)
 • Saktelading  + (lading av ladbar bil med bruk av elbilkontakt (effekt begrenset til 2,2 kW))
 • Normallading  + (lading av ladbar bil med bruk av elbilkontakt (effekt opp til 22 kW))
 • Hurtiglading  + (lading av ladbar bil med bruk av en type hurtigladekontakt (effekt over 22kW))
 • Formell ladning  + (ladning som er tilordna eit atom i eit molekyl, og som er avhengig av at elektron i alle kjemiske bindingar vert delte likt mellom atom, uavhengig av relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Filterlag  + (lag av filtermateriale, normalt nederste lag i [[overbygning]]en mellom [[planum]] og [[forsterkningslag]])
 • Forsterkningslag  + (lag i vegens overbygning, mellom planum og bærelag, som skal fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes)
 • Tapetum  + (lag i årehinnen hos mange dyr; sterkt lysreflekterende)
 • Gjenfinningssystem  + (lagrings- og organiseringssystem for dokumenter, dokumentrepresentasjoner eller andre opplysninger, som gjør disse søk- og gjenfinnbare)
 • Harddisk  + (lagringsmedium som består av en eller flere magnetiske skiver for lagring av data)
 • Båndstasjon  + (lagringsmedium som kan lese båndkassetter)
 • Bitkart  + (lagringsmetode for datagrafikk)
 • Varsellampe  + (lampe som lyser for å signalisere en mangelfull tilstand ved kjøretøyet)
 • Vegmeldingstjenesten  + (landsdekkende tjeneste for innsamling, bearbeiding og videreformidling av [[vegmelding]]er til trafikantene)
 • Kjørefelt  + (langsgående inndeling av kjørebane)
 • Kommuneplan  + (langtidsplan og handlingsprogram for kommunens arealer og utviklingen i kommunen)
 • Gebyrpliktig overlast  + (last som overskrider tillatt vekt slik at det ved vektkontroll ilegges gebyr for overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Telerestriksjoner  + (last-eller kjørerestriksjoner under [[teleløsning]])
 • Trekkvogn  + (lastebil konstruert for å trekke [[semitrailer]])
 • Unnslipningshastighet  + (laveste hastighet som er nødvendig for å unnslippe gravitasjonsfeltet til et objekt)
 • Direktør  + (leder for avdeling i Vegdirektoratet)
 • Biblioteksjef  + (leder for et bibliotek)
 • Bibliotekledelse  + (lederskap knyttet til bibliotek, ofte gjenkjent ved som en fremvoksende ferdighet)
 • Dirigering av utrykningskjøretøy  + (leding av kjøretøy som er rykket ut på oppdrag (brann, politi, ambulanse))
 • Antenne  + (ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger)
 • Øyelege  + (lege som er spesialist i øyesykdommer)
 • Kvikkleire  + (leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende)
 • Campingplass  + (leirplass beregnet på turister, oftest bilturister, som overnatter i telt eller [[campingvogn]])
 • Astronomisk enhet  + (lengdeenhet som er basert på og tilnærmet lik den gjennomsnittlige avstanden mellom jorden og solen)
 • Kilometer  + (lengdeenhet, 1000 meter)
 • Gjennomsnittlig strekningshastighet  + (lengden av en vegstrekning dividert med gjennomsnittlig reisetid for kjøretøy på strekningen, dvs. harmonisk middel av individuelle strekningshastigheter)
 • Strekningshastighet  + (lengden av en vegstrekning dividert med reisetid for et kjøretøy på strekningen)
 • Biblioterapi  + (lesning og høytlesning brukt som terapeutisk virkemiddel)
 • Disig  + (lett uklarhet i luften, vanligvis som følge av høy luftfuktighet)
 • Elastomer  + (lettbøyelig [[Polymer|polymer]] som kan bøyes anselig uten at materialet går i stykker, og som går tilbake til opprinnelig form når belastningen opphører)
 • Biotisk  + (levande del av eit økosystem)
 • Termalvindligning  + (ligning for å beregne vertikal variasjon av geostrofisk strøm fra tetthetsfeltet)