Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «plassering, trygging og merking av gods som fraktes med transportmiddel». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Spilleavhengighet  + (person som ikke klarer å slutte å spille når han/hun først begynner)
 • Datasnok  + (person som kan bryte seg inn i andre datasystemmer)
 • Redaktør  + (person som leder utgivelsen av en publikasjon, som en avis eller en artikkelsamling)
 • Sluttbruker  + (person som man utfører bibliotekfaglige tjenester for, for eksempel informasjons- og litteratursøk)
 • Passasjer  + (person som reiser med et befordringsmiddel (kommunikasjonsmiddel))
 • Medforfatter  + (person som samarbeider med en eller flere andre om utarbeidelsen av et verk, der alle personene har det samme ansvarsforholdet til verket)
 • Dokumentalist  + (person som utfører dokumentasjonsoppgaver i bibliotek, dokumentasjonssentre eller i virksomheter, og som er utdannet til dette, f.eks i [[dokumentasjonsvitenskap|dokumentasjonsvitenskap]])
 • Bruker  + (person, system eller lignende som sender eller mottar informasjon fra et informasjonsbehandlingssystem)
 • Den registrerte  + (personen som opplysningene kan knyttes til)
 • Ansvarsangivelse  + (personer eller korporasjoner som er ansvarlige for det intellektuelle eller artistiske innholdet i et [[åndsverk|åndsverk]], eller de som er ansvarlige for fremføringen av innholdet)
 • Refleksvest  + (plagg som reflekterer lys og brukes for økt synlighet i trafikken)
 • Sikkerhetsstrategi  + (plan for organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet)
 • Symmetriplan  + (plan som deler et molekyl, slik at den ene halvdelen av molekylet er et speilbilde av den andre halvdelen)
 • Lasteplan  + (plan til last bak førerhuset på en lastebil)
 • Hendelse  + (planlagt begivenhet som påvirker trafikkavviklingen, f.eks. vegarbeid, sportsarrangementer, forestillinger, demonstrasjoner eller festivaler)
 • Internkontroll (Datatilsynet)  + (planlagt og systematisk styringssystem som virksomheter etablerer for å oppdage brudd på gjeldende regler)
 • Kvalitetssikring  + (planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppnå at et produkt eller en tjeneste vil oppfylle kravene til kvalitet)
 • Prosjektering  + (planlegging av byggeprosjekt i form av utarbeidelse av tegninger, beskrivelser og beregninger)
 • Bt-plante  + (plante som er blitt genmodifisert ved at den har fått satt inn et [[Gen|gen]] for insektresistens fra bakterien Bacillus thuringiensis)
 • Herbicidresistent plante  + (plante som er genmodifisert ved at den har fått satt inn et gen som gjør at den er resistente mot visse sprøytemiddel (herbicider, ugrasmiddel))
 • Dagnøytral plante  + (plante som ikke er avhengig av en spesiell daglengde (nattlengde) for å blomstre)
 • Vegetasjon  + (plantebestanden innen et bestemt område)
 • Makrofossil  + (planterest (f.eks nål, blad, kongle og frø) som kan studeres og identifiseres uten bruk av mikroskop)
 • Bebyggelsesplan  + (plantype som forekommer i plan- og bygningsloven av 1985, i ny plan- og bygningslov av 2009 erstattet av [[reguleringsplan]] med detaljregulering)
 • Tekstjustering  + (plassering av tekst langs en horisontal eller vertikal akse)
 • Lastsikring  + (plassering, trygging og merking av gods som fraktes med transportmiddel)
 • Polyamidplast  + (plast danna på grunnlag av [[Polyamidharpiks|polyamidharpiks]])
 • Epoksyplast  + (plast dannet på grunnlag av [[Epoksyharpiks|epoksyharpiks]])
 • Polykarbonatplast  + (plast dannet på grunnlag av [[Polykarbonatharpiks|polykarbonatharpiks]])
 • Oppholdskort  + (plastkort i kredittkortformat som er bevis på oppholdstillatelse i Norge)
 • Fabrikasjonsplate  + (plate eller skilt/merke festet på kjøretøyet av fabrikanten, med tekniske spesifikasjoner nødvendige for å identifisere kjøretøyet samt gi sakkyndige myndigheter relevant informasjon om største totalvekt)
 • Skilt  + (plate eller tavle med opplysninger)
 • Kjennemerke  + (plate med en kombinasjon av sifre og eventuelt bokstaver som tjener til identifikasjon av et kjøretøy)
 • Tvangsmulkt  + (plikt til å betale til myndighetene når man ikke gjør som man er blitt pålagt)
 • Taushetsplikt  + (plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til noe man i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite som er underlagt slik plikt)
 • Pliktavlevering  + (plikt utgiver eller produsent av dokument med allment tilgjengelig informasjon har til å levere eksemplarer av disse til nasjonale samlinger)
 • Meldeplikt  + (plikten [[Behandlingsansvarlig|den behandlingsansvarlige]] har til å melde fra til Datatilsynet om behandling av [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Konsesjonsplikt  + (plikten den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlige]] har til å innhente tillatelse fra Datatilsynet for å behandle [[Sensitiv personopplysning|sensitive personopplysninger]])
 • Snøplog  + (plog til å brøyte snø med)
 • Kokeeksplosjon  + (plutselig utslipp av ekspanderende damp og kokende væsker som følge av en katastrofal feil eller skade på et kjøretøy som frakter flytende gass under trykk)
 • Dekk  + (pneumatisk hjulring med eller uten slange)
 • Felteffekt  + (polarisering av eit molekyl i rommet)
 • Identitetspolitikk  + (politisk aktivitet organisert på grunnlag av en bestemt identitet, ofte artikulert i forbindelse med en sosial gruppes felles erfaringer av urettferdighet)
 • Feminisme  + (politisk rørsle og idéstraum med mål om å ende alle former for [[Sexisme|sexisme]])
 • Peptid  + (polymer av mindre enn ca. 50 aminosyrer)
 • Polysakkarid  + (polymer danna av ca. 10 eller fleire monosakkaridar)
 • Disakkarid  + (polymer danna av to monosakkaridar som er bundne saman med ei glykosidbinding)
 • Oligosakkarid  + (polymer danna av to til ca. ti monosakkaridar)
 • Taktisk polymer  + (polymer der konfigurasjonen til de repeterende enhetene i all vesentlighet er identisk)
 • Syndiotaktisk polymer  + (polymer der asymmetriske karbonatomer i molekylkjeden har alternerende konfigurasjon)
 • Kjedereaksjonspolymer  + (polymer der bindingane blir danna i ein kjedereaksjon)