Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «positivt ladd [[subatomær partikkel|subatomær partikkel]].». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Snøplog  + (plog til å brøyte snø med)
 • Kokeeksplosjon  + (plutselig utslipp av ekspanderende damp og kokende væsker som følge av en katastrofal feil eller skade på et kjøretøy som frakter flytende gass under trykk)
 • Dekk  + (pneumatisk hjulring med eller uten slange)
 • Felteffekt  + (polarisering av eit molekyl i rommet)
 • Identitetspolitikk  + (politisk aktivitet organisert på grunnlag av en bestemt identitet, ofte artikulert i forbindelse med en sosial gruppes felles erfaringer av urettferdighet)
 • Feminisme  + (politisk rørsle og idéstraum med mål om å ende alle former for [[Sexisme|sexisme]])
 • Peptid  + (polymer av mindre enn ca. 50 aminosyrer)
 • Polysakkarid  + (polymer danna av ca. 10 eller fleire monosakkaridar)
 • Disakkarid  + (polymer danna av to monosakkaridar som er bundne saman med ei glykosidbinding)
 • Oligosakkarid  + (polymer danna av to til ca. ti monosakkaridar)
 • Taktisk polymer  + (polymer der konfigurasjonen til de repeterende enhetene i all vesentlighet er identisk)
 • Syndiotaktisk polymer  + (polymer der asymmetriske karbonatomer i molekylkjeden har alternerende konfigurasjon)
 • Kjedereaksjonspolymer  + (polymer der bindingane blir danna i ein kjedereaksjon)
 • Forgrenet polymer  + (polymer der molekylene består av en hovedkjede med sidekjede (forgreninger) som også er bygget opp av monomerenheter med videre forgreninger)
 • Nettverkspolymer  + (polymer der molekylkjedene danner et sammenhengende tredimensjonalt nettverk)
 • Helikat  + (polymer forbindelse som har struktur som en heliks)
 • Polyamid  + (polymer laga ved ein kondensasjonsreaksjon og bunde saman med amidbindingar (−CO–NH−))
 • Polyester  + (polymer laga ved ein kondensasjonsreaksjon og bunde saman med bindinga −COO−)
 • Isotaktisk polymer  + (polymer med en form for strukturell orden der polymerer med asymmetriske karbonatomer i molekylkjedene har lik konfigurasjon)
 • Homopolymer  + (polymer som består av bare en type monomer)
 • Kopolymer  + (polymer som er avleidd av to eller fleire monomerar)
 • Stereopesifikk polymer  + (polymer som har ei regelmessig sterisk organisering av grupper på asymmetriske karbonatom)
 • Polymerisering ved hjelp av olefinmetatese  + (polymeriseringsmetode som skjer på grunnlag av [[Olefinmetatese|olefinmetatese]])
 • Web 2.0  + (populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester, som mulliggjør kommunikasjon mellom deltakerne gjennom [[Sosialt_medium|sosiale medium]])
 • Tropyliumion  + (positivt [[Ion|ion]] med formel C<sub>7</sub>H<sub>7</sub> som har ein ring med sju karbonatom)
 • Proton  + (positivt ladd [[subatomær partikkel|subatomær partikkel]].)
 • Karbokation  + (positivt ladet organisk ion hvor ladningen tilhører ett eller flere C-atomer)
 • Kation  + (postivt lada ion)
 • Oppkjøring  + (praktisk prøve som må avlegges for å få førerkort)
 • Førerprøve  + (praktisk prøve som må avlegges for å få førerkort)
 • PRECIS  + (prekoordinert indekseringssystem utviklet på 1970-tallet for registrering i den britiske nasjonalbibliografien)
 • KWAC-indeksering  + (prinsipp for [[Indeksering|indeksering]], variant av [[KWIC-indeksering|KWIC-indeksering]])
 • KWOC-indeksering  + (prinsipp for [[Indeksering|indeksering]], variant av [[KWIC-indeksering|KWIC-indeksering]])
 • Konfidensialitet  + (prinsipp om at [[Personopplysning|personopplysninger]] må være sikret mot at uvedkommende får tilgang til dem)
 • Formålsbestemthet  + (prinsipp om at [[Personopplysning|personopplysingar]] berre kan behandlast for eit på førehand presist angjeve føremål)
 • Integritet  + (prinsipp om at [[Personopplysning|personopplysninger]] skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller sletting)
 • Det antropiske prinsipp  + (prinsipp om at de fysiske lovene og naturkonstantene som styrer [[Universet|universets]] utvikling, er innrettet på en måte som gjør det mulig for liv å oppstå)
 • Innebygd personvern  + (prinsipp om at et teknisk system eller en løsning blir utviklet slik at personvernet blir ivaretatt)
 • Dataminimering  + (prinsipp om at innsamling av data skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for å oppnå formålet)
 • Paulis eksklusjonsprinsipp  + (prinsipp som seier at to elektron i same atom ikkje kan ha like verdiar for alle fire kvantetala)
 • Det kopernikanske prinsipp  + (prinsipp som sier at jorda ikke befinner seg i en spesiell posisjon i [[Universet|universet]])
 • Det kosmologiske prinsipp  + (prinsipp som sier at massefordelingen i [[Universet|universet]] er homogen og isotrop på stor skala)
 • Tilgjengelighet  + (prinsippet om at [[Personopplysning|personopplysninger]] skal være tilgjengelig for det formålet de er tiltenkt)
 • Prioritering i signalanlegg  + (prioritet som gis til en bestemt kategori vegbrukere i et signalregulert kryss, på en vegstrekning eller i et nettverk)
 • Terapeutisk kloning  + (produksjon av [[Stamcelle|stamceller]] fra embryoer med samme arvestoff som et individ for å utvinne stamceller som kan brukes til medisinsk behandling)
 • Grønn kjemi  + (produksjon av stoffer med minst mulig miljø­belastning.)
 • DAP  + (produksjon ved hjelp av datamaskin)
 • Oppbygging  + (produksjon/sammensetning av kjøretøy av nye og/eller brukte deler, av to eller flere kjøretøyer, eller av deler og kjøretøy som nevnt i kombinasjon, til et kjøretøy som tidligere ikke har vært godkjent)
 • Bunnfall  + (produkt av ein [[Fellingsreaksjon|fellingsreaksjon]] eller ein fysisk prosess)
 • Markovnikovs produkt  + (produkt av en [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Mellomprodukt  + (produkt i ein elementærreaksjon som vert forbrukt i ein seinare elementærreaksjon)