Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «program som brukes til å lese sider på verdensveven». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Tilgjengelighet  + (prinsippet om at [[Personopplysning|personopplysninger]] skal være tilgjengelig for det formålet de er tiltenkt)
 • Prioritering i signalanlegg  + (prioritet som gis til en bestemt kategori vegbrukere i et signalregulert kryss, på en vegstrekning eller i et nettverk)
 • Terapeutisk kloning  + (produksjon av [[Stamcelle|stamceller]] fra embryoer med samme arvestoff som et individ for å utvinne stamceller som kan brukes til medisinsk behandling)
 • Grønn kjemi  + (produksjon av stoffer med minst mulig miljø­belastning.)
 • DAP  + (produksjon ved hjelp av datamaskin)
 • Oppbygging  + (produksjon/sammensetning av kjøretøy av nye og/eller brukte deler, av to eller flere kjøretøyer, eller av deler og kjøretøy som nevnt i kombinasjon, til et kjøretøy som tidligere ikke har vært godkjent)
 • Bunnfall  + (produkt av ein [[Fellingsreaksjon|fellingsreaksjon]] eller ein fysisk prosess)
 • Markovnikovs produkt  + (produkt av en [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Mellomprodukt  + (produkt i ein elementærreaksjon som vert forbrukt i ein seinare elementærreaksjon)
 • Lesehjelpemiddel  + (produkter, for eksempel bladvendere eller lesemaskiner, som muliggjør eller letter lesing)
 • Tonnkilometer  + (produktet av reiselengde og godsmengde transportert, dvs. summen av (reiselengde × antall tonn))
 • Konjugert base  + (produktet som oppstår ved deprotonering av en Brønsted-Lowry-syre)
 • Konjugert syre  + (produktet som oppstår ved protonering av en Brønsted-Lowry-base)
 • Bibliotekarutdanning  + (profesjonsutdanning innen [[bibliotek- og informasjonsvitenskap|bibliotek- og informasjonsvitenskap]] som kvalifiserer til stilling i biblioteksektoren)
 • Åpen kildekode  + (program der kildekoden er fritt tilgjengelig for alle)
 • Paintbrush  + (program for behandling av datagrafikk)
 • Nyhetsleser  + (program for å lese og skrive innlegg til nyhetsgrupper)
 • Læreprogram  + (program for å lære brukeren opp i ett eller flere emner i et fag)
 • Editor  + (program for å skrive inn rein tekst)
 • Regneprogram  + (program for å utføre regneoperasjoner på datamaskinen)
 • FTP-klient  + (program man kan bruke til å overføre filer til og fra en FTP-tjener)
 • Tidsbegrenset program  + (program med en begrenset bruksperiode)
 • Antivirusprogramvare  + (program på en datamaskin som forsøker å identifisere, motarbeide og fjerne datavirus og liknende skadevare)
 • Statistikkprogram  + (program som brukes i arbeid med statistikk)
 • Rekneark  + (program som brukes til å lage tabeller)
 • Nettleser  + (program som brukes til å lese sider på verdensveven)
 • Diagnoseprogram  + (program som brukes til å observere og analysere tilstanden til datautstyr, nettverk, komponenter eller programvare)
 • Nettapplikasjon  + (program som brukes via en nettleser og som ikke installeres på den lokale datamaskinen)
 • Søkemotor  + (program som finner informasjon på internett, eller innenfor et begrenset datasystem, med utgangspunkt i et formulert søk)
 • Gjøkeprogram  + (program som tek mykje minne på eininga det er installert på)
 • Filbehandlingsprogram  + (program som utfører ulike oppgaver på filer uten nødvendigvis huske eller forstå kommandoene som må brukes)
 • Framoverkompatibel  + (program- eller maskinvare som kan brukes sammen seinere eller kommende utgaver av program- eller maskinvaren)
 • Gruppevare  + (program- og maskinvare som brukes for kommunikasjon og koordinasjon mellom deltakerne i en arbeidsgruppe)
 • Tynn klient  + (program-/maskinvare som ikke utfører oppgaver lokalt)
 • Skriveverktøy  + (programmer for tekstbehandling, grafisk publisering og systemer for behandling av dokumenter)
 • Farlige programmer  + (programmer som påvirker et datasystem på en uønsket måte)
 • Programvarepakke  + (programmer som utgis samlet)
 • Java  + (programmeringsspråk som er plattformuavhengig)
 • Tekstdatabaseprogram  + (programtype som kan utføre oppgaver knyttet til tekstdatabaser)
 • Fri programvare  + (programvare basert på åpen kildekode)
 • Zip-drive  + (programvare for komprimering og utpakking av data)
 • Maskinoversettelsessystem  + (programvare for oversetting mellom to språk)
 • Kildekode  + (programvare i sin opprinnelige form som ren programmeringskode)
 • Kundestyring  + (programvare og verktøy som hjelper bedriften med å håndtere kundeforhold)
 • Grammatikkontroll  + (programvare som analyserer tekst og korrigerer grammatiske feil)
 • Applikasjon  + (programvare som benytter datamaskinens ressurser til oppgaver som brukeren ønsker utført)
 • Grafikkprogram  + (programvare som brukes til å lage og/eller redigere datagrafikk)
 • E-postprogram  + (programvare som brukes til å lese, skrive, hente og sende e-post)
 • Ødeleggende programvare  + (programvare som er laget for å skade eller få uautorisert tilgang til et informasjonssystem.)
 • Frivare  + (programvare som kan distribueres og brukes fritt)
 • Formatkontroll  + (programvare som kontrollerer at dokumenter er i samsvar med forhåndsdefinerte standarder for tekst- og dokumentstruktur)