Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «programvare som analyserer tekst og korrigerer grammatiske feil». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Regneprogram  + (program for å utføre regneoperasjoner på datamaskinen)
 • FTP-klient  + (program man kan bruke til å overføre filer til og fra en FTP-tjener)
 • Tidsbegrenset program  + (program med en begrenset bruksperiode)
 • Antivirusprogramvare  + (program på en datamaskin som forsøker å identifisere, motarbeide og fjerne datavirus og liknende skadevare)
 • Statistikkprogram  + (program som brukes i arbeid med statistikk)
 • Rekneark  + (program som brukes til å lage tabeller)
 • Nettleser  + (program som brukes til å lese sider på verdensveven)
 • Diagnoseprogram  + (program som brukes til å observere og analysere tilstanden til datautstyr, nettverk, komponenter eller programvare)
 • Nettapplikasjon  + (program som brukes via en nettleser og som ikke installeres på den lokale datamaskinen)
 • Søkemotor  + (program som finner informasjon på internett, eller innenfor et begrenset datasystem, med utgangspunkt i et formulert søk)
 • Gjøkeprogram  + (program som tek mykje minne på eininga det er installert på)
 • Filbehandlingsprogram  + (program som utfører ulike oppgaver på filer uten nødvendigvis huske eller forstå kommandoene som må brukes)
 • Framoverkompatibel  + (program- eller maskinvare som kan brukes sammen seinere eller kommende utgaver av program- eller maskinvaren)
 • Gruppevare  + (program- og maskinvare som brukes for kommunikasjon og koordinasjon mellom deltakerne i en arbeidsgruppe)
 • Tynn klient  + (program-/maskinvare som ikke utfører oppgaver lokalt)
 • Skriveverktøy  + (programmer for tekstbehandling, grafisk publisering og systemer for behandling av dokumenter)
 • Farlige programmer  + (programmer som påvirker et datasystem på en uønsket måte)
 • Programvarepakke  + (programmer som utgis samlet)
 • Java  + (programmeringsspråk som er plattformuavhengig)
 • Tekstdatabaseprogram  + (programtype som kan utføre oppgaver knyttet til tekstdatabaser)
 • Fri programvare  + (programvare basert på åpen kildekode)
 • Zip-drive  + (programvare for komprimering og utpakking av data)
 • Maskinoversettelsessystem  + (programvare for oversetting mellom to språk)
 • Kildekode  + (programvare i sin opprinnelige form som ren programmeringskode)
 • Kundestyring  + (programvare og verktøy som hjelper bedriften med å håndtere kundeforhold)
 • Applikasjon  + (programvare som benytter datamaskinens ressurser til oppgaver som brukeren ønsker utført)
 • Grafikkprogram  + (programvare som brukes til å lage og/eller redigere datagrafikk)
 • E-postprogram  + (programvare som brukes til å lese, skrive, hente og sende e-post)
 • Ødeleggende programvare  + (programvare som er laget for å skade eller få uautorisert tilgang til et informasjonssystem.)
 • Frivare  + (programvare som kan distribueres og brukes fritt)
 • Formatkontroll  + (programvare som kontrollerer at dokumenter er i samsvar med forhåndsdefinerte standarder for tekst- og dokumentstruktur)
 • Stavekontroll  + (programvare som kontrollerer stavingen av ord)
 • Knekking  + (prosedyre for mobiltelefoner o.l. som gir full tilgang til alle egenskaper ved operativsystemet, og som dermed fjerner begrensninger satt av produsenten)
 • Kopiering  + (prosedyren som utføres når man lager en kopi av en fil eller mappe)
 • Gestoverlapping  + (prosess der [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] utføres helt eller delvis samtidig)
 • Konjugasjon  + (prosess der [[P-orbital|p-orbitaler]] knyttes sammen med [[Delokalisert binding|delokaliserte]] elektroner i molekyler som vanligvis blir representert med alternerende [[Enkeltbinding|enkeltbindinger]] eller [[Dobbeltbinding|dobbeltbindinger]])
 • Bokvalg  + (prosess der bibliotekansatte diskuterer og velger materiell til innkjøp)
 • Viruskontroll  + (prosess der data plassert på en datamaskins datalagre blir undersøkt for mulige virus)
 • Transkripsjon (celle- og molekylærbiologi)  + (prosess der det vert danna ein [[Komplementær RNA-tråd|komplementær RNA-tråd]] til eit stykke DNA-tråd)
 • Dissosiasjon  + (prosess der ei sambinding vert spalta i mindre delar)
 • Polymerisering  + (prosess der ein [[Monomer|monomer]] eller ei blanding av [[Monomer|monomerar]] vert omdanna til ein [[Polymer|polymer]])
 • Kjedeforplantning  + (prosess der eit reaktivt [[Mellomprodukt|mellomprodukt]] kontinuerleg vert regenerert i løpet av ein kjemisk [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]])
 • Spontan reaksjon  + (prosess der eit system frigjer fri energi og går over til ein lågare, meir termodynamisk stabil energistilstand)
 • Gestforsterking  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med sterkere innsnevring enn normalt)
 • Artikulatorisk reduksjon  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med kortere varighet eller svakere innsnevring enn normalt)
 • Gestforlenging  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] får lengre varighet enn normalt)
 • Gestforsinkelse  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres senere i tid enn normalt)
 • Gestforskyvning  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] flyttes i tid)
 • Isomerisering  + (prosess der en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] blir omdannet til en [[Isomer|isomer]])
 • Forestering  + (prosess der en ester blir dannet ved en kombinasjon av en syre og en alkohol)