Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] flyttes i tid». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Kildekode  + (programvare i sin opprinnelige form som ren programmeringskode)
 • Kundestyring  + (programvare og verktøy som hjelper bedriften med å håndtere kundeforhold)
 • Grammatikkontroll  + (programvare som analyserer tekst og korrigerer grammatiske feil)
 • Applikasjon  + (programvare som benytter datamaskinens ressurser til oppgaver som brukeren ønsker utført)
 • Grafikkprogram  + (programvare som brukes til å lage og/eller redigere datagrafikk)
 • E-postprogram  + (programvare som brukes til å lese, skrive, hente og sende e-post)
 • Ødeleggende programvare  + (programvare som er laget for å skade eller få uautorisert tilgang til et informasjonssystem.)
 • Frivare  + (programvare som kan distribueres og brukes fritt)
 • Formatkontroll  + (programvare som kontrollerer at dokumenter er i samsvar med forhåndsdefinerte standarder for tekst- og dokumentstruktur)
 • Stavekontroll  + (programvare som kontrollerer stavingen av ord)
 • Knekking  + (prosedyre for mobiltelefoner o.l. som gir full tilgang til alle egenskaper ved operativsystemet, og som dermed fjerner begrensninger satt av produsenten)
 • Kopiering  + (prosedyren som utføres når man lager en kopi av en fil eller mappe)
 • Gestoverlapping  + (prosess der [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] utføres helt eller delvis samtidig)
 • Konjugasjon  + (prosess der [[P-orbital|p-orbitaler]] knyttes sammen med [[Delokalisert binding|delokaliserte]] elektroner i molekyler som vanligvis blir representert med alternerende [[Enkeltbinding|enkeltbindinger]] eller [[Dobbeltbinding|dobbeltbindinger]])
 • Bokvalg  + (prosess der bibliotekansatte diskuterer og velger materiell til innkjøp)
 • Viruskontroll  + (prosess der data plassert på en datamaskins datalagre blir undersøkt for mulige virus)
 • Transkripsjon (celle- og molekylærbiologi)  + (prosess der det vert danna ein [[Komplementær RNA-tråd|komplementær RNA-tråd]] til eit stykke DNA-tråd)
 • Dissosiasjon  + (prosess der ei sambinding vert spalta i mindre delar)
 • Polymerisering  + (prosess der ein [[Monomer|monomer]] eller ei blanding av [[Monomer|monomerar]] vert omdanna til ein [[Polymer|polymer]])
 • Kjedeforplantning  + (prosess der eit reaktivt [[Mellomprodukt|mellomprodukt]] kontinuerleg vert regenerert i løpet av ein kjemisk [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]])
 • Spontan reaksjon  + (prosess der eit system frigjer fri energi og går over til ein lågare, meir termodynamisk stabil energistilstand)
 • Gestforsterking  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med sterkere innsnevring enn normalt)
 • Artikulatorisk reduksjon  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med kortere varighet eller svakere innsnevring enn normalt)
 • Gestforlenging  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] får lengre varighet enn normalt)
 • Gestforsinkelse  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres senere i tid enn normalt)
 • Gestforskyvning  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] flyttes i tid)
 • Isomerisering  + (prosess der en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] blir omdannet til en [[Isomer|isomer]])
 • Forestering  + (prosess der en ester blir dannet ved en kombinasjon av en syre og en alkohol)
 • Forsåpning  + (prosess der ester blir spaltet av vann under basiske betingelser for å lage såpe)
 • Faseovergang  + (prosess der et stoff går fra en [[Fase|fase]] til en annen fase på grunn av endring av trykk, temperatur, magnetisk felt, elektrisk felt osv.)
 • Maskering  + (prosess der et stoff skjules ved hjelp av et [[Maskeringsmiddel|maskeringsmiddel]])
 • Absorpsjon  + (prosess der et stoff tas opp av et annet stoff)
 • Kjemisk reaksjon  + (prosess der ett eller flere stoffer ([[utgangsstoff|utgangsstoff/reaktanter]]) reagerer og danner nye stoffer ([[produkt|produkter]]))
 • Katalyse  + (prosess der hastigheten til en kjemisk reaksjon blir økt ved hjelp av en [[Katalysator|katalysator]])
 • Inhibisjon  + (prosess der hastigheten til en kjemisk reaksjon blir redusert ved hjelp av en [[Inhibitor|inhibitor]])
 • Fulltekstindeksering  + (prosess der indekseringsverktøyet ar tilgang til hele teksten som skal indekseres)
 • Karbonfangst  + (prosess der karbondioksid fra industri eller energirelaterte kilder bli skilt ut)
 • Kunstig seleksjon  + (prosess der man fremmer spesifikke egenska
  prosess der man fremmer spesifikke egenskaper i en organisme ved å utsette den for betingelser hvor de ønskede egenskapene vil være gunstige for organismens overlevelse eller fitness, fulgt av gjentatt avl av de individene som viser de ønskede egenskapene i større grad enn utgangsorganismen
  kapene i større grad enn utgangsorganismen)
 • Nettdugnad  + (prosess der man får nødvendige tjenester, ideer eller innhold ved å hente inn bidrag fra en stor gruppe mennesker, særlig fra nettsamfunn)
 • Protonering  + (prosess der man føyer proton til et atom, ion eller molekyl)
 • Omindeksering  + (prosess der man tar utgangspunkt i en eksisterende søkeinngang for dokumenter for å lage en ny)
 • Internasjonalisering  + (prosess der man tilpasser programvare for bruk i ethvert språk eller kulturelt miljø)
 • Tale-til-tekst  + (prosess der menneskelig tale (lyd) blir analysert maskinelt og gjengitt som tekst (skrift); [[Talegjenkjenning|talegjenkjenning]])
 • Indeksering  + (prosess der målet er å etablere søkeinnganger)
 • Proteinsyntese  + (prosess der nye [[Protein|protein]] vert produsert i ei celle)
 • Oksidasjon  + (prosess der oksidasjonstallet til et atom øker og elektroner avgis eller forskyves)
 • Kjemisk likevekt  + (prosess der overgangen fra reaktanter til produkter skjer med samme hastighet som overgangen fra produkter til reaktanter slik at mengden produkter og reaktanter ikke endres over tid)
 • Diffusjon  + (prosess der partiklar går fra område med høg konsentrasjon til område med låg konsentrasjon)
 • Autokatalyse  + (prosess der produktet fungerer som [[Katalysator|katalysator]])
 • Gestskjuling  + (prosess der to [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] fra ulike sjikt overlapper hverandre slik at man bare hører lyden fra den ene)
 • Gestsammensmelting  + (prosess der to [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] i samme [[Artikulatorisk sjikt|artikulatoriske sjikt]] smelter sammen til én gest)