Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «reaksjon med konstant reaksjonssnøggleik». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Halvtitrerpunkt  + (punkt når det i en [[Titrering|titrering]] av en syre er tilsatt så mye base at halvparten av syren har reagert. Ved titrering av en [[Svak syre|svak syre]] med en [[Sterk base|sterk base]] er løsningen en buffer ved halvtitrerpunktet.)
 • Utsiktspunkt  + (punkt, ofte spesielt tilrettelagt for turister, der det kan oppnås god utsikt over landskapet)
 • Alkolås  + (pusteprøveapparat på tenningslåsen i et kjøretøy som hindrer sjåføren fra å kunne starte bilen når alkoholkonsentrasjonen i utåndingslufta er over en fastsatt terskelverdi)
 • Tverrgående  + (på tvers)
 • Regummiert  + (pålagt ny slitebane på slitte dekk)
 • Kjøre- og hviletid  + (pålagte pauser og maksimal tid til kjøring per døgn/uke for yrkessjåfører, iht. [[Kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Purring  + (påminnelse om forfalte lån)
 • Identifisering og tilskriving  + (påvising av at et system har endret seg (identifisering) og påpekning av hva endringen skyldes (tilskriving))
 • Digital radiosending  + (radiosending som formidles via digitale signaler)
 • Atomradius  + (radius til et atom avhengig av hvordan det er bundet i forskjellige stoffer)
 • FNs klimakonvensjon  + (rammeavtale for internasjonalt samarbeid som har som formål å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer en farlig og negativ, menneskeskapt påvirkning på klimasystemet)
 • Avviksmelding  + (rapporteringssystem som brukes for å melde fra om [[avvik]])
 • Jordskred  + (rask glidende bevegelse av vannmettede løsmasser i bratte skråninger, utenfor definerte vannveier)
 • Brå klimaendring  + (rask og omfattende [[Klimaendring|klimaendring]] om skjer over noen få tiår eller mindre slik at klimasystemet går over i en ny tilstand med betydelige konsekvenser for mennesker og natur)
 • Dra fort  + (rask rørsle med éin finger for å bla på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Pulsar  + (raskt roterende [[Nøytronstjerne|nøytronstjerne]] som sender ut radiostråler som rettes mot jorden for hver rotasjon, og som vi derfor mottar et pulserende signal fra)
 • Digitalt papir  + (rastra blank side som vert vist på ein skjerm, og som vert nytta saman med ein digital penn til å lage handskrivne, digitale dokument)
 • Oksymerkureringsreaksjon  + (reaksjon av alken med kvikksølvacetat i vandig løsning under dannelse av en acetoksykvikksølvgruppe og en hydroksygruppe over bindingen)
 • Substitusjonsreaksjon  + (reaksjon der eit atom eller ei atomgruppe i et molekyl vert bytt ut med eit annet atom eller ei anna atomgruppe)
 • Førsteordensreaksjon  + (reaksjon der reaksjonssnøggleiken er proporsjonal med konsentrasjonen til ein av reaktantane)
 • Andreordensreaksjon  + (reaksjon der summen av eksponentene i hastighetsloven er 2)
 • Sykloaddisjonsreaksjon  + (reaksjon der umetta molekyl blir kombinerte til ei syklisk sambinding)
 • Elektronoverføring  + (reaksjon hvor et elektron overføres fra et atom eller et molekyl til en annen kjemisk struktur)
 • Fellingsreaksjon  + (reaksjon i en blanding av to eller flere løsninger hvor det dannes en tungtløselig forbindelse)
 • Synkronreaksjon  + (reaksjon i ett trinn hvor reaktantene omdannes direkte til produkt uten medvirkning av noen mellomprodukter)
 • Ufullstendig forbrenning  + (reaksjon med oksygen der ikke alt utgangsstoff (brensel) oksideres fullstendig.)
 • Fischer-indolsyntese  + (reaksjon mellom et substituert fenylhydrazin og et [[Keton|keton]] under sure betingelser)
 • Hell-Volhard-Zelinsky-reaksjon  + (reaksjon som [[Halogenering|halogenerer]] [[Karboksylsyre|karboksylsyre]] på et alfakarbonatom)
 • Avbruddsreaksjon  + (reaksjon som avbryt ein [[kjedereaksjon|kjedereaksjon]])
 • Elementærreaksjon  + (reaksjon som finner sted i et enkelt trinn)
 • Epoksidering  + (reaksjon som gir et [[Epoksid|epoksid]])
 • Passivering  + (reaksjon som gjør en metallflate motstandsdyktig mot korrosjon)
 • Kjedereaksjon  + (reaksjon som går av seg sjølv fordi produkta frå eit trinn startar eit etterfølgjande trinn)
 • Omleiringsreaksjon  + (reaksjon som oppstår når et enkelt utgangsstoff gjennomgår en omorganisering av bindinger for å gi en isomer)
 • Reduktiv eliminasjon  + (reaksjon som reduserer et metallsenter med to elektroner)
 • Frittradikal-mekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Fritt radikal|fritt radikal]])
 • Anionmekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Anion|anion]])
 • Kationmekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Kation|kation]])
 • Snøfreser  + (redskap til snørydding med roterende tromler som kaster snøen til side)
 • Stasjonær vekt  + (redskap til å veie (kjøretøy) med som i motsetning til transportabel vekt står fast på ett sted)
 • Damptrykksreduksjon  + (reduksjon i det mettede damptrykket av en ren væske når det tilsettes et fast stoff i væsken)
 • Dårlig sikt  + (redusert synsvidde som følge av omstendigheter ved luftens tilstand)
 • Informativt referat  + (referat som inkluderer resultat og konklusjoner, i tillegg til tema)
 • Rangorden  + (regel i namnsetjing av organiske sambindingar)
 • Inversjonsprinsippet  + (regel om at rekkefølgen for [[Siteringsorden|siteringsorden]] i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråk]] og [[Klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]] er motsatt oppstillingsorden)
 • Siteringsorden  + (regel som bestemmer i hvilken rekkefølge de forskjellige fasettene innen et sammensatt emne skal stå i ved [[Prekoordinert_indeksering|prekoordinert indeksering]] eller nummerbygging)
 • Hückels regel  + (regel som seier at ei [[Kjemisk forbindels
  regel som seier at ei [[Kjemisk forbindelse|sambinding]] er aromatisk dersom ho er [[Syklisk forbindelse|syklisk]], er plan med alle bindingane i same plan og har eit [[Konjugert forbindelse|konjugert]] p-ielektronsystem og 4n+2 pielektron (n=0 eller eit heilt tal)
  4n+2 pielektron (n=0 eller eit heilt tal))
 • Hunds regel  + (regel som sier at dersom elektroner skal inn i orbitaler med samme energinivå, vil man oppnå lavest totalenergi dersom flest mulig elektroner har parallelle spinn, dvs. at de spinner samme vei)
 • Markovnikovs regel  + (regel som sier at hovedproduktet fra addisjon av RH til en C=C vil knytte seg til det karbonatomet som har færrest hydrogenatomer)
 • Oktettregelen  + (regel som sier at åtte elektroner i det ytterste skallet på et atom er en gunstig, stabil elektronfordeling)