Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «redusert synsvidde som følge av omstendigheter ved luftens tilstand». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Oksymerkureringsreaksjon  + (reaksjon av alken med kvikksølvacetat i vandig løsning under dannelse av en acetoksykvikksølvgruppe og en hydroksygruppe over bindingen)
 • Substitusjonsreaksjon  + (reaksjon der eit atom eller ei atomgruppe i et molekyl vert bytt ut med eit annet atom eller ei anna atomgruppe)
 • Førsteordensreaksjon  + (reaksjon der reaksjonssnøggleiken er proporsjonal med konsentrasjonen til ein av reaktantane)
 • Andreordensreaksjon  + (reaksjon der summen av eksponentene i hastighetsloven er 2)
 • Sykloaddisjonsreaksjon  + (reaksjon der umetta molekyl blir kombinerte til ei syklisk sambinding)
 • Elektronoverføring  + (reaksjon hvor et elektron overføres fra et atom eller et molekyl til en annen kjemisk struktur)
 • Fellingsreaksjon  + (reaksjon i en blanding av to eller flere løsninger hvor det dannes en tungtløselig forbindelse)
 • Synkronreaksjon  + (reaksjon i ett trinn hvor reaktantene omdannes direkte til produkt uten medvirkning av noen mellomprodukter)
 • Nulteordensreaksjon  + (reaksjon med konstant reaksjonssnøggleik)
 • Ufullstendig forbrenning  + (reaksjon med oksygen der ikke alt utgangsstoff (brensel) oksideres fullstendig.)
 • Fischer-indolsyntese  + (reaksjon mellom et substituert fenylhydrazin og et [[Keton|keton]] under sure betingelser)
 • Hell-Volhard-Zelinsky-reaksjon  + (reaksjon som [[Halogenering|halogenerer]] [[Karboksylsyre|karboksylsyre]] på et alfakarbonatom)
 • Avbruddsreaksjon  + (reaksjon som avbryt ein [[kjedereaksjon|kjedereaksjon]])
 • Elementærreaksjon  + (reaksjon som finner sted i et enkelt trinn)
 • Epoksidering  + (reaksjon som gir et [[Epoksid|epoksid]])
 • Passivering  + (reaksjon som gjør en metallflate motstandsdyktig mot korrosjon)
 • Kjedereaksjon  + (reaksjon som går av seg sjølv fordi produkta frå eit trinn startar eit etterfølgjande trinn)
 • Omleiringsreaksjon  + (reaksjon som oppstår når et enkelt utgangsstoff gjennomgår en omorganisering av bindinger for å gi en isomer)
 • Reduktiv eliminasjon  + (reaksjon som reduserer et metallsenter med to elektroner)
 • Frittradikal-mekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Fritt radikal|fritt radikal]])
 • Anionmekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Anion|anion]])
 • Kationmekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Kation|kation]])
 • Snøfreser  + (redskap til snørydding med roterende tromler som kaster snøen til side)
 • Stasjonær vekt  + (redskap til å veie (kjøretøy) med som i motsetning til transportabel vekt står fast på ett sted)
 • Damptrykksreduksjon  + (reduksjon i det mettede damptrykket av en ren væske når det tilsettes et fast stoff i væsken)
 • Dårlig sikt  + (redusert synsvidde som følge av omstendigheter ved luftens tilstand)
 • Informativt referat  + (referat som inkluderer resultat og konklusjoner, i tillegg til tema)
 • Rangorden  + (regel i namnsetjing av organiske sambindingar)
 • Inversjonsprinsippet  + (regel om at rekkefølgen for [[Siteringsorden|siteringsorden]] i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråk]] og [[Klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]] er motsatt oppstillingsorden)
 • Siteringsorden  + (regel som bestemmer i hvilken rekkefølge de forskjellige fasettene innen et sammensatt emne skal stå i ved [[Prekoordinert_indeksering|prekoordinert indeksering]] eller nummerbygging)
 • Hückels regel  + (regel som seier at ei [[Kjemisk forbindels
  regel som seier at ei [[Kjemisk forbindelse|sambinding]] er aromatisk dersom ho er [[Syklisk forbindelse|syklisk]], er plan med alle bindingane i same plan og har eit [[Konjugert forbindelse|konjugert]] p-ielektronsystem og 4n+2 pielektron (n=0 eller eit heilt tal)
  4n+2 pielektron (n=0 eller eit heilt tal))
 • Hunds regel  + (regel som sier at dersom elektroner skal inn i orbitaler med samme energinivå, vil man oppnå lavest totalenergi dersom flest mulig elektroner har parallelle spinn, dvs. at de spinner samme vei)
 • Markovnikovs regel  + (regel som sier at hovedproduktet fra addisjon av RH til en C=C vil knytte seg til det karbonatomet som har færrest hydrogenatomer)
 • Oktettregelen  + (regel som sier at åtte elektroner i det ytterste skallet på et atom er en gunstig, stabil elektronfordeling)
 • Ionegitter  + (regelmessig ordning av positive og negative [[Ion|ioner]] i en [[Krystall|krystall]])
 • Vegvedlikehold  + (regelmessige eller uregelmessige tiltak for å holde en veg og dens infrastruktur i en brukbar og sikker tilstand)
 • Kjøre- og hviletidsbestemmelsene  + (regelverk som setter krav til hviletid for yrkessjåfører og som gjelder innenfor EØS-området og Sveits)
 • Stormbane  + (region med de vanligste lavtrykksbanene)
 • Biom  + (region på jorda med lik sammensetning av planter)
 • Skandinavia  + (region som omfatter landene Danmark, Norge og Sverige)
 • Fylkeskommune  + (regionalt folkevalgt styringsnivå i Norge)
 • Kontrollregister  + (register over brukte innførsler i en lokal katalog)
 • Grunnboken  + (register over dokumenter som gjelder grunneiendommer)
 • Emneregister  + (register over emneri et [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]])
 • Systematisk register  + (register til et klassifikasjonsskjema, med oppslagsordene systematisk ordnet etter skjemaet)
 • Kjederegister  + (registerinnførsler til et klassifikasjonsskjema som innneholder faglige kvalifikatorer)
 • Påregistrere  + (registrere på nytt etter at kjøretøyet har vært avregistrert)
 • Samferdselsdepartementet  + (regjeringskontor som har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken)
 • Oppstillingsregel  + (reglel eller system for den fysiske plassering av dokument på et bibliotek)
 • Protokoll  + (regler for hvordan datamaskiner skal kommunisere med hverandre i et datanettverk)
 • Chan-Ingold-Prelog-sekvensregler  + (regler for rangering av [[Substituent|substituenter]] ved et kiralt senter eller ved en karbon-karbon-dobbeltbinding)