Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «registrere på nytt etter at kjøretøyet har vært avregistrert». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Kationmekanisme  + (reaksjon som skjer via et [[Kation|kation]])
 • Snøfreser  + (redskap til snørydding med roterende tromler som kaster snøen til side)
 • Stasjonær vekt  + (redskap til å veie (kjøretøy) med som i motsetning til transportabel vekt står fast på ett sted)
 • Damptrykksreduksjon  + (reduksjon i det mettede damptrykket av en ren væske når det tilsettes et fast stoff i væsken)
 • Dårlig sikt  + (redusert synsvidde som følge av omstendigheter ved luftens tilstand)
 • Informativt referat  + (referat som inkluderer resultat og konklusjoner, i tillegg til tema)
 • Rangorden  + (regel i namnsetjing av organiske sambindingar)
 • Inversjonsprinsippet  + (regel om at rekkefølgen for [[Siteringsorden|siteringsorden]] i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråk]] og [[Klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]] er motsatt oppstillingsorden)
 • Siteringsorden  + (regel som bestemmer i hvilken rekkefølge de forskjellige fasettene innen et sammensatt emne skal stå i ved [[Prekoordinert_indeksering|prekoordinert indeksering]] eller nummerbygging)
 • Hückels regel  + (regel som seier at ei [[Kjemisk forbindels
  regel som seier at ei [[Kjemisk forbindelse|sambinding]] er aromatisk dersom ho er [[Syklisk forbindelse|syklisk]], er plan med alle bindingane i same plan og har eit [[Konjugert forbindelse|konjugert]] p-ielektronsystem og 4n+2 pielektron (n=0 eller eit heilt tal)
  4n+2 pielektron (n=0 eller eit heilt tal))
 • Hunds regel  + (regel som sier at dersom elektroner skal inn i orbitaler med samme energinivå, vil man oppnå lavest totalenergi dersom flest mulig elektroner har parallelle spinn, dvs. at de spinner samme vei)
 • Markovnikovs regel  + (regel som sier at hovedproduktet fra addisjon av RH til en C=C vil knytte seg til det karbonatomet som har færrest hydrogenatomer)
 • Oktettregelen  + (regel som sier at åtte elektroner i det ytterste skallet på et atom er en gunstig, stabil elektronfordeling)
 • Ionegitter  + (regelmessig ordning av positive og negative [[Ion|ioner]] i en [[Krystall|krystall]])
 • Vegvedlikehold  + (regelmessige eller uregelmessige tiltak for å holde en veg og dens infrastruktur i en brukbar og sikker tilstand)
 • Kjøre- og hviletidsbestemmelsene  + (regelverk som setter krav til hviletid for yrkessjåfører og som gjelder innenfor EØS-området og Sveits)
 • Stormbane  + (region med de vanligste lavtrykksbanene)
 • Biom  + (region på jorda med lik sammensetning av planter)
 • Skandinavia  + (region som omfatter landene Danmark, Norge og Sverige)
 • Fylkeskommune  + (regionalt folkevalgt styringsnivå i Norge)
 • Kontrollregister  + (register over brukte innførsler i en lokal katalog)
 • Grunnboken  + (register over dokumenter som gjelder grunneiendommer)
 • Emneregister  + (register over emneri et [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]])
 • Systematisk register  + (register til et klassifikasjonsskjema, med oppslagsordene systematisk ordnet etter skjemaet)
 • Kjederegister  + (registerinnførsler til et klassifikasjonsskjema som innneholder faglige kvalifikatorer)
 • Påregistrere  + (registrere på nytt etter at kjøretøyet har vært avregistrert)
 • Samferdselsdepartementet  + (regjeringskontor som har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken)
 • Oppstillingsregel  + (reglel eller system for den fysiske plassering av dokument på et bibliotek)
 • Protokoll  + (regler for hvordan datamaskiner skal kommunisere med hverandre i et datanettverk)
 • Chan-Ingold-Prelog-sekvensregler  + (regler for rangering av [[Substituent|substituenter]] ved et kiralt senter eller ved en karbon-karbon-dobbeltbinding)
 • Tilgangskontroll  + (regler for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger eller systemer)
 • Trafikkregulering  + (regulering av trafikkstrømmer gjennom vegoppmerking, skilting, signaler og andre juridiske tiltak)
 • Signalregulering av kryss  + (regulering av trafikkstrømmer i et kryss ved hjelp av signaler)
 • Forenklet reguleringsplan  + (reguleringsplan innskrenket til bestemmelser som fastlegger formålet og graden av utnytting)
 • Ukehvil  + (regulert ukentlig hvile for yrkessjåfører i henhold til [[Kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Radialsymmetri  + (regulær plassering rundt en sentral akse slik at et plan gjennom sentralaksen deler organismen i to halvdeler som er speilbilder av hverandre.)
 • Raffinering  + (reinsing og separering i fraksjonar ved hjelp av [[Destillasjon|destillering]])
 • Søkestreng  + (rekke av et eller flere ord eller uttrykk som brukes for å søke i en database)
 • Vogntog  + (rekke av minst to sammenkoblede vogner (trekkvogn og tilhenger), særlig brukt om tunge kjøretøy)
 • Serie  + (rekke selvstendige dokumenter som er knyttet til hverandre ved at hver av dem foruten sin egen hovedtittel er utstyrt med en felles [[Tittel|tittel]] som gjelder rekken som helhet)
 • DNA-sekvens  + (rekkefølge av deoksyribonukleotider i et DNA-molekyl)
 • RNA-sekvens  + (rekkefølge av ribonukleotider i et RNA-molekyl)
 • Karbonkjede  + (rekkje av karbonatom som er bundne saman)
 • Autovern  + (rekkverk montert langs veg)
 • Vegetasjonshistorie  + (rekonstruksjon av endringer i vegetasjon gjennom tid)
 • Analytisk relasjon  + (relasjon mellom [[Begrep|begrep]], [[Emneord|emneord]] eller klasser der relasjonen er innebygd i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråket]], for eksempel gjennom forhåndsbygde klassekoder)
 • Syntetisk relasjon  + (relasjon mellom [[Begrep|begrep]], [[Emneord|emneord]] eller klasser der relasjonen bare eksisterer som en potensiell mulighet i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråket]], og kan realiseres ved indeksering eller klassifikasjon)
 • Symbolisering  + (relasjon mellom den [[Semantisk pol|semantiske]] og [[Fonologisk pol|fonologiske polen]] i et [[Tegn|tegn]])
 • Korrespondanse  + (relasjon mellom to element som vert oppfatta som identiske i ulike strukturar)
 • Prosess  + (relasjon som er prosessert ved [[Sekvensiell skanning|sekvensiell skanning]])
 • Atemporal relasjon  + (relasjon som er prosessert ved [[Summarisk skanning|summarisk skanning]])