Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «rekkverk montert langs veg». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Skandinavia  + (region som omfatter landene Danmark, Norge og Sverige)
 • Fylkeskommune  + (regionalt folkevalgt styringsnivå i Norge)
 • Kontrollregister  + (register over brukte innførsler i en lokal katalog)
 • Grunnboken  + (register over dokumenter som gjelder grunneiendommer)
 • Emneregister  + (register over emneri et [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]])
 • Systematisk register  + (register til et klassifikasjonsskjema, med oppslagsordene systematisk ordnet etter skjemaet)
 • Kjederegister  + (registerinnførsler til et klassifikasjonsskjema som innneholder faglige kvalifikatorer)
 • Påregistrere  + (registrere på nytt etter at kjøretøyet har vært avregistrert)
 • Samferdselsdepartementet  + (regjeringskontor som har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken)
 • Oppstillingsregel  + (reglel eller system for den fysiske plassering av dokument på et bibliotek)
 • Protokoll  + (regler for hvordan datamaskiner skal kommunisere med hverandre i et datanettverk)
 • Chan-Ingold-Prelog-sekvensregler  + (regler for rangering av [[Substituent|substituenter]] ved et kiralt senter eller ved en karbon-karbon-dobbeltbinding)
 • Tilgangskontroll  + (regler for å styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger eller systemer)
 • Trafikkregulering  + (regulering av trafikkstrømmer gjennom vegoppmerking, skilting, signaler og andre juridiske tiltak)
 • Signalregulering av kryss  + (regulering av trafikkstrømmer i et kryss ved hjelp av signaler)
 • Forenklet reguleringsplan  + (reguleringsplan innskrenket til bestemmelser som fastlegger formålet og graden av utnytting)
 • Ukehvil  + (regulert ukentlig hvile for yrkessjåfører i henhold til [[Kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Radialsymmetri  + (regulær plassering rundt en sentral akse slik at et plan gjennom sentralaksen deler organismen i to halvdeler som er speilbilder av hverandre.)
 • Raffinering  + (reinsing og separering i fraksjonar ved hjelp av [[Destillasjon|destillering]])
 • Søkestreng  + (rekke av et eller flere ord eller uttrykk som brukes for å søke i en database)
 • Vogntog  + (rekke av minst to sammenkoblede vogner (trekkvogn og tilhenger), særlig brukt om tunge kjøretøy)
 • Serie  + (rekke selvstendige dokumenter som er knyttet til hverandre ved at hver av dem foruten sin egen hovedtittel er utstyrt med en felles [[Tittel|tittel]] som gjelder rekken som helhet)
 • DNA-sekvens  + (rekkefølge av deoksyribonukleotider i et DNA-molekyl)
 • RNA-sekvens  + (rekkefølge av ribonukleotider i et RNA-molekyl)
 • Karbonkjede  + (rekkje av karbonatom som er bundne saman)
 • Vegetasjonshistorie  + (rekonstruksjon av endringer i vegetasjon gjennom tid)
 • Analytisk relasjon  + (relasjon mellom [[Begrep|begrep]], [[Emneord|emneord]] eller klasser der relasjonen er innebygd i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråket]], for eksempel gjennom forhåndsbygde klassekoder)
 • Syntetisk relasjon  + (relasjon mellom [[Begrep|begrep]], [[Emneord|emneord]] eller klasser der relasjonen bare eksisterer som en potensiell mulighet i [[Indekseringsspråk|indekseringsspråket]], og kan realiseres ved indeksering eller klassifikasjon)
 • Symbolisering  + (relasjon mellom den [[Semantisk pol|semantiske]] og [[Fonologisk pol|fonologiske polen]] i et [[Tegn|tegn]])
 • Korrespondanse  + (relasjon mellom to element som vert oppfatta som identiske i ulike strukturar)
 • Prosess  + (relasjon som er prosessert ved [[Sekvensiell skanning|sekvensiell skanning]])
 • Atemporal relasjon  + (relasjon som er prosessert ved [[Summarisk skanning|summarisk skanning]])
 • Komplementaritet  + (relasjonell [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] der kjønna har forskjellige, men gjensidig utfyllande roller)
 • Utbygging  + (relasjonen mellom en [[Prototype|prototype]] og en mindre representativ underkategori)
 • Instansiering  + (relasjonen mellom et [[Skjema|skjema]] og dets [[Instans|instanser]])
 • Nakent DNA  + (rent [[DNA|DNA]] som er fritt for [[Protein|proteiner]] og andre [[Molekyl|molekyler]] som inngår i [[Kromatin|kromatin]])
 • Krystallgitter  + (repeterande, ordna mønster av atom, molekyl eller ion i ei fast sambinding)
 • Minneslagg  + (rester av program som blir liggende i minnet og oppta plass etter at det er avsluttet)
 • Interferens  + (resultat av at at en [[Interferent|interferent]] er til stede)
 • Replikat  + (resultat av gjentatte prøvetakinger, prøveopparbeidinger eller analyser)
 • DNA-profil  + (resultatet av en undersøkelse av deler av arvestoffet for å kartlegge slektskap eller identifisere individer)
 • WCAG  + (retningslinjer for tilgjengelighet ved utvikling av nettsider og brukergrensesnitt på internett)
 • Råderett  + (rett til å disponere over noe)
 • Forkjørsrett  + (rett til å kjøre før en annen, for eksempel i vegkryss)
 • Opphavsrett  + (retten opphavet til et kunstnerisk verk har til å omsette og mangfoldiggjøre verket)
 • Førerrett  + (retten til å føre et motorisert kjøretøy av en bestemt klasse, som angitt på førerkortet)
 • Behandlingsgrunnlag  + (rettslig grunnlag for å behandle [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Korallrev  + (rev eller grunner i havet som er bygget opp av kalkskjeletter, hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall)
 • Glassovergang  + (reversibel overgang i amorfe materialar frå ein hard og relativt sprø (glasaktig) tilstand til ein viskøs eller gummiaktig tilstand når temperaturen aukar)
 • Sprekk  + (revne, skade i overflate)