Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «ringformet maskindel som gjør at overvognen kan dreies på undervognen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Symbolisering  + (relasjon mellom den [[Semantisk pol|semantiske]] og [[Fonologisk pol|fonologiske polen]] i et [[Tegn|tegn]])
 • Korrespondanse  + (relasjon mellom to element som vert oppfatta som identiske i ulike strukturar)
 • Prosess  + (relasjon som er prosessert ved [[Sekvensiell skanning|sekvensiell skanning]])
 • Atemporal relasjon  + (relasjon som er prosessert ved [[Summarisk skanning|summarisk skanning]])
 • Komplementaritet  + (relasjonell [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] der kjønna har forskjellige, men gjensidig utfyllande roller)
 • Utbygging  + (relasjonen mellom en [[Prototype|prototype]] og en mindre representativ underkategori)
 • Instansiering  + (relasjonen mellom et [[Skjema|skjema]] og dets [[Instans|instanser]])
 • Nakent DNA  + (rent [[DNA|DNA]] som er fritt for [[Protein|proteiner]] og andre [[Molekyl|molekyler]] som inngår i [[Kromatin|kromatin]])
 • Krystallgitter  + (repeterande, ordna mønster av atom, molekyl eller ion i ei fast sambinding)
 • Minneslagg  + (rester av program som blir liggende i minnet og oppta plass etter at det er avsluttet)
 • Interferens  + (resultat av at at en [[Interferent|interferent]] er til stede)
 • Replikat  + (resultat av gjentatte prøvetakinger, prøveopparbeidinger eller analyser)
 • DNA-profil  + (resultatet av en undersøkelse av deler av arvestoffet for å kartlegge slektskap eller identifisere individer)
 • WCAG  + (retningslinjer for tilgjengelighet ved utvikling av nettsider og brukergrensesnitt på internett)
 • Råderett  + (rett til å disponere over noe)
 • Forkjørsrett  + (rett til å kjøre før en annen, for eksempel i vegkryss)
 • Opphavsrett  + (retten opphavet til et kunstnerisk verk har til å omsette og mangfoldiggjøre verket)
 • Førerrett  + (retten til å føre et motorisert kjøretøy av en bestemt klasse, som angitt på førerkortet)
 • Behandlingsgrunnlag  + (rettslig grunnlag for å behandle [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Korallrev  + (rev eller grunner i havet som er bygget opp av kalkskjeletter, hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall)
 • Glassovergang  + (reversibel overgang i amorfe materialar frå ein hard og relativt sprø (glasaktig) tilstand til ein viskøs eller gummiaktig tilstand når temperaturen aukar)
 • Sprekk  + (revne, skade i overflate)
 • Polyfoniske ringetoner  + (ringetoner som er sammensatt av flere toner som spiller samtidig)
 • Homosyklisk forbindelse  + (ringformet [[Kjemisk forbindelse |forbindelse ]]som består av like [[Atom|atomer]])
 • Heterosyklisk forbindelse  + (ringformet [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] som består av to eller flere ulike [[Atom|atomer]])
 • Svingkrans  + (ringformet maskindel som gjør at overvognen kan dreies på undervognen)
 • Benzen  + (ringstruktur med seks karbonatom)
 • Benzenring  + (ringstruktur med seks karbonatom som finst i benzen og i andre organiske sambindingar som vert danna frå benzen ved erstatning av eitt eller fleire hydrogenatom med andre atom)
 • Elgfare  + (risiko for elg i vegbanen)
 • Akseptkriterium  + (risikonivået som virksomheten kan akseptere i sitt informasjonssystem)
 • Ferist  + (rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over)
 • Semantisk rolle  + (rolle som eit [[Argument|argument]] spelar i ei handling, ein tilstand eller ein annan situasjon)
 • Førerhus  + (rom for føreren på lastebil eller lokomotiv)
 • Vakuum  + (rom hvor all materie og [[Energi|energi]] som kan fjernes, er borte)
 • Oksidasjonstall  + (romertall som kan angis for hvert atom i et molekyl eller ion når vi tenker oss bindingselektronene fordelt på atomene i molekylet eller ionet etter gitte regler)
 • Sekundær proteinstruktur  + (romlig anordning av aminosyrer lokalt i en proteinkjede)
 • Konformasjon  + (romlig anordning av et molekyl som skyldes rotasjon rundt en enkeltbinding)
 • Volum  + (rommet som stoff opptar)
 • Spinn  + (rotasjonsrørsle rundt ein partikkels eigen akse, anten med eller mot urvisaren sett langs rotasjonsaksen)
 • Grubbs katalysator  + (ruthenium-karbon-kompleks som blir brukt i [[Metatesereaksjon|metatesereaksjoner]])
 • Synsundersøkelse  + (rutinehandling for å avdekke synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium)
 • Brøyte  + (rydde veg (særlig i snø))
 • Defragmentering  + (rydding i filene på en harddisk)
 • Bibliotekutvalg  + (rådgivende organ for bibliotekvirksomhet)
 • Artikkel 29-gruppen  + (rådgivende organ som tolker og konkretiserer personverndirektivets innhold for EU-kommisjonen)
 • Språkressurser  + (råvarer for utvikling av språkteknologiske programmer og tjenester)
 • Avløpsledning  + (rør med tette vegger som fører vann fra samlekummer for drensvann, overflatevann og spillvann til avløp)
 • Saltbro  + (rør o.l. med [[ion|ioner]] som leder elektrisk strøm i en indre krets mellom to halvceller i en [[galvanisk celle|galvanisk celle]])
 • Eksosrør  + (rør som leder avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Bremserør  + (rør som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene, og fører den i retur etter bremsing)
 • Avløpsanlegg  + (rørledninger som transporterer spillvann, regnvann, fekalier m.m. fra bebodde steder)