Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «rydde veg (særlig i snø)». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Opphavsrett  + (retten opphavet til et kunstnerisk verk har til å omsette og mangfoldiggjøre verket)
 • Førerrett  + (retten til å føre et motorisert kjøretøy av en bestemt klasse, som angitt på førerkortet)
 • Behandlingsgrunnlag  + (rettslig grunnlag for å behandle [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Korallrev  + (rev eller grunner i havet som er bygget opp av kalkskjeletter, hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall)
 • Glassovergang  + (reversibel overgang i amorfe materialar frå ein hard og relativt sprø (glasaktig) tilstand til ein viskøs eller gummiaktig tilstand når temperaturen aukar)
 • Sprekk  + (revne, skade i overflate)
 • Polyfoniske ringetoner  + (ringetoner som er sammensatt av flere toner som spiller samtidig)
 • Homosyklisk forbindelse  + (ringformet [[Kjemisk forbindelse |forbindelse ]]som består av like [[Atom|atomer]])
 • Heterosyklisk forbindelse  + (ringformet [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] som består av to eller flere ulike [[Atom|atomer]])
 • Svingkrans  + (ringformet maskindel som gjør at overvognen kan dreies på undervognen)
 • Benzen  + (ringstruktur med seks karbonatom)
 • Benzenring  + (ringstruktur med seks karbonatom som finst i benzen og i andre organiske sambindingar som vert danna frå benzen ved erstatning av eitt eller fleire hydrogenatom med andre atom)
 • Elgfare  + (risiko for elg i vegbanen)
 • Akseptkriterium  + (risikonivået som virksomheten kan akseptere i sitt informasjonssystem)
 • Ferist  + (rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over)
 • Semantisk rolle  + (rolle som eit [[Argument|argument]] spelar i ei handling, ein tilstand eller ein annan situasjon)
 • Førerhus  + (rom for føreren på lastebil eller lokomotiv)
 • Vakuum  + (rom hvor all materie og [[Energi|energi]] som kan fjernes, er borte)
 • Oksidasjonstall  + (romertall som kan angis for hvert atom i et molekyl eller ion når vi tenker oss bindingselektronene fordelt på atomene i molekylet eller ionet etter gitte regler)
 • Sekundær proteinstruktur  + (romlig anordning av aminosyrer lokalt i en proteinkjede)
 • Konformasjon  + (romlig anordning av et molekyl som skyldes rotasjon rundt en enkeltbinding)
 • Volum  + (rommet som stoff opptar)
 • Spinn  + (rotasjonsrørsle rundt ein partikkels eigen akse, anten med eller mot urvisaren sett langs rotasjonsaksen)
 • Grubbs katalysator  + (ruthenium-karbon-kompleks som blir brukt i [[Metatesereaksjon|metatesereaksjoner]])
 • Synsundersøkelse  + (rutinehandling for å avdekke synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium)
 • Brøyte  + (rydde veg (særlig i snø))
 • Defragmentering  + (rydding i filene på en harddisk)
 • Bibliotekutvalg  + (rådgivende organ for bibliotekvirksomhet)
 • Artikkel 29-gruppen  + (rådgivende organ som tolker og konkretiserer personverndirektivets innhold for EU-kommisjonen)
 • Språkressurser  + (råvarer for utvikling av språkteknologiske programmer og tjenester)
 • Avløpsledning  + (rør med tette vegger som fører vann fra samlekummer for drensvann, overflatevann og spillvann til avløp)
 • Saltbro  + (rør o.l. med [[ion|ioner]] som leder elektrisk strøm i en indre krets mellom to halvceller i en [[galvanisk celle|galvanisk celle]])
 • Eksosrør  + (rør som leder avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Bremserør  + (rør som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene, og fører den i retur etter bremsing)
 • Avløpsanlegg  + (rørledninger som transporterer spillvann, regnvann, fekalier m.m. fra bebodde steder)
 • Rulle  + (rørsle der ein beveger biletet på ein [[Dataskjerm|skjerm]] i ønskt retning med fingrar eller mus)
 • Dra  + (rørsle der ein beveger ein finger raskt over ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Panorere  + (rørsle der ein drar éin finger frå side til side på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Spre  + (rørsle der ein plasserer to fingrar på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og drar dei frå kvarandre)
 • Knipe  + (rørsle der ein plasserer to fingrar på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og drar dei mot kvarandre)
 • Tappe  + (rørsle der éin finger blir pressa lett mot ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og så blir sloppe raskt opp)
 • Pipette  + (røyr som vert nytta til dosering av eit væskevolum)
 • Sensor  + (sakkyndig som bedømmer kandidatens prestasjoner ved oppkjøring til førerkort)
 • Konsulent  + (sakkyndig veileder)
 • Karbonat  + (salt av karbonsyre hvor begge hydrogenatomene i karbonsyre er erstattet med kationer)
 • Ioneforbindelse  + (salt bygd opp av [[ion|ioner]])
 • Vegsalt  + (salt til å strø på vegene for å binde vegstøvet (særlig magnesiumklorid) eller til å smelte veg-is (særlig kalsiumklorid))
 • Batteri  + (samankopling av to eller fleire galvaniske celler som kan levere straum)
 • Affiksoid  + (samansetjingsledd som har mykje til felles med eit avleiingsmorfem)
 • Bymiljøavtale  + (samarbeidsavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunen med målsetning om miljøvennlige transportløsninger i et byområde)
 • Kompleksforbindelse  + (sambinding med eit sentralt atom eller ion (vanlegvis metall) som har bunde til seg [[Ligand|ligandar]])