Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «salt bygd opp av [[ion|ioner]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Konformasjon  + (romlig anordning av et molekyl som skyldes rotasjon rundt en enkeltbinding)
 • Volum  + (rommet som stoff opptar)
 • Spinn  + (rotasjonsrørsle rundt ein partikkels eigen akse, anten med eller mot urvisaren sett langs rotasjonsaksen)
 • Grubbs katalysator  + (ruthenium-karbon-kompleks som blir brukt i [[Metatesereaksjon|metatesereaksjoner]])
 • Synsundersøkelse  + (rutinehandling for å avdekke synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium)
 • Brøyte  + (rydde veg (særlig i snø))
 • Defragmentering  + (rydding i filene på en harddisk)
 • Bibliotekutvalg  + (rådgivende organ for bibliotekvirksomhet)
 • Artikkel 29-gruppen  + (rådgivende organ som tolker og konkretiserer personverndirektivets innhold for EU-kommisjonen)
 • Språkressurser  + (råvarer for utvikling av språkteknologiske programmer og tjenester)
 • Avløpsledning  + (rør med tette vegger som fører vann fra samlekummer for drensvann, overflatevann og spillvann til avløp)
 • Saltbro  + (rør o.l. med [[ion|ioner]] som leder elektrisk strøm i en indre krets mellom to halvceller i en [[galvanisk celle|galvanisk celle]])
 • Eksosrør  + (rør som leder avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Bremserør  + (rør som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene, og fører den i retur etter bremsing)
 • Avløpsanlegg  + (rørledninger som transporterer spillvann, regnvann, fekalier m.m. fra bebodde steder)
 • Rulle  + (rørsle der ein beveger biletet på ein [[Dataskjerm|skjerm]] i ønskt retning med fingrar eller mus)
 • Dra  + (rørsle der ein beveger ein finger raskt over ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Panorere  + (rørsle der ein drar éin finger frå side til side på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Spre  + (rørsle der ein plasserer to fingrar på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og drar dei frå kvarandre)
 • Knipe  + (rørsle der ein plasserer to fingrar på ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og drar dei mot kvarandre)
 • Tappe  + (rørsle der éin finger blir pressa lett mot ein [[Trykkskjerm|trykkskjerm]] og så blir sloppe raskt opp)
 • Pipette  + (røyr som vert nytta til dosering av eit væskevolum)
 • Sensor  + (sakkyndig som bedømmer kandidatens prestasjoner ved oppkjøring til førerkort)
 • Konsulent  + (sakkyndig veileder)
 • Karbonat  + (salt av karbonsyre hvor begge hydrogenatomene i karbonsyre er erstattet med kationer)
 • Vegsalt  + (salt til å strø på vegene for å binde vegstøvet (særlig magnesiumklorid) eller til å smelte veg-is (særlig kalsiumklorid))
 • Batteri  + (samankopling av to eller fleire galvaniske celler som kan levere straum)
 • Affiksoid  + (samansetjingsledd som har mykje til felles med eit avleiingsmorfem)
 • Bymiljøavtale  + (samarbeidsavtale mellom staten, fylkeskommunen og kommunen med målsetning om miljøvennlige transportløsninger i et byområde)
 • Kompleksforbindelse  + (sambinding med eit sentralt atom eller ion (vanlegvis metall) som har bunde til seg [[Ligand|ligandar]])
 • Tertiær forbindelse  + (sambinding som er danna av tre grunnstoff)
 • Metallkompleks  + (sambinding som er sett sammen av eit sentralt metallatom eller eit -ion omgjeve av to eller fleire [[Ligand|ligandar]])
 • Kationradikal  + (sambinding som har både ei positiv ladning og eit odde tal på elektron)
 • Diene  + (sambinding som inneheld to dobbelbindingar)
 • Økosystem  + (samfunn av organismer og de abiotiske faktorene i miljøet som omgir dem)
 • Vegredningstjenesten  + (samlebetegnelse for aktører som utfører [[veghjelp]])
 • Nettverksmaskin  + (samlebetegnelse for all maskinvare som brukes i nettverkssammenheng)
 • Nettverksmaskinvare  + (samlebetegnelse for all maskinvare som brukes i nettverkssammenheng)
 • Nettverkskomponent  + (samlebetegnelse for alle delene i et nettverk)
 • Anskaffelse  + (samlebetegnelse for kjøp av varer, tjenester, bygg- og anleggsarbeider)
 • Hurtigladekontakt  + (samlebetegnelse for ulike kontakter spesielt utviklet for hurtiglading, for eksempel Tesla, CHAdeMO og Combo)
 • Myke trafikanter  + (samlebetegnelse for umotoriserte trafikanter, dvs. fotgjengere, syklister, skigåere, barnevogn-, rullestol-, sparkbrukere osv.)
 • Nettsky  + (samlebetegnelse på datatjenester som ytes over Internett, og som er satt opp for å kunne samvirke med andre datatjenester)
 • Sakprosa  + (samlebetegnelse på ulike sjangre, der fellesnevneren er at de betraktes som ytringer om virkeligheten. Den litterære sakprosaen inkluderer reportasjer, essay, fagbok, [[biografi|biografi]] etc)
 • Årsdøgntrafikk  + (samlet antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365)
 • Bibliografisk post  + (samlet beskrivelse [[bibliografiske data|bibliografiske data]] om et dokument eller artefakt)
 • Genom  + (samlet mengde [[Arvestoff|arvestoff]] i en enkeltcelle eller organisme)
 • Kjønnsrolle  + (samlet sett av [[Kjønnsnorm|kjønnsnormer]] som inneholder forventninger til hvordan kjønn skal praktiseres, i en bestemt historisk og kulturell kontekst)
 • Biobank  + (samling av biologisk materiale)
 • Database  + (samling av data/informasjon som er organisert på en strukturert måte)