Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «samling med dokumenter knyttet til et biblioteks geografiske nærområde». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Nettverksmaskinvare  + (samlebetegnelse for all maskinvare som brukes i nettverkssammenheng)
 • Nettverksmaskin  + (samlebetegnelse for all maskinvare som brukes i nettverkssammenheng)
 • Nettverkskomponent  + (samlebetegnelse for alle delene i et nettverk)
 • Anskaffelse  + (samlebetegnelse for kjøp av varer, tjenester, bygg- og anleggsarbeider)
 • Hurtigladekontakt  + (samlebetegnelse for ulike kontakter spesielt utviklet for hurtiglading, for eksempel Tesla, CHAdeMO og Combo)
 • Myke trafikanter  + (samlebetegnelse for umotoriserte trafikanter, dvs. fotgjengere, syklister, skigåere, barnevogn-, rullestol-, sparkbrukere osv.)
 • Nettsky  + (samlebetegnelse på datatjenester som ytes over Internett, og som er satt opp for å kunne samvirke med andre datatjenester)
 • Sakprosa  + (samlebetegnelse på ulike sjangre, der fellesnevneren er at de betraktes som ytringer om virkeligheten. Den litterære sakprosaen inkluderer reportasjer, essay, fagbok, [[biografi|biografi]] etc)
 • Årsdøgntrafikk  + (samlet antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert med 365)
 • Bibliografisk post  + (samlet beskrivelse [[bibliografiske data|bibliografiske data]] om et dokument eller artefakt)
 • Genom  + (samlet mengde [[Arvestoff|arvestoff]] i en enkeltcelle eller organisme)
 • Kjønnsrolle  + (samlet sett av [[Kjønnsnorm|kjønnsnormer]] som inneholder forventninger til hvordan kjønn skal praktiseres, i en bestemt historisk og kulturell kontekst)
 • Biobank  + (samling av biologisk materiale)
 • Database  + (samling av data/informasjon som er organisert på en strukturert måte)
 • Håndskriftsamling  + (samling av dokumenter som er håndskrevet, for eksempel bøker, ruller, brev eller andre typer materialer)
 • Arkiv  + (samling av dokumenter, ting o l)
 • Reaksjonsmekanisme  + (samling av elementærreaksjoner som til sammen utgjør en totalreaksjon)
 • Makro  + (samling av flere programrutiner under en kommando)
 • Mediasenter  + (samling av materiale som foreligger i forskjellige medier som f.eks. bøker, tidsskrift, film (VHS, DVD), musikk (CD) og digitale dokumenter)
 • Resonnansstruktur  + (samling av mulige Lewis-strukturer for molekyler og ioner der en entydig Lewis-struktur ikke er mulig å fremstille grafisk)
 • TCP/IP  + (samling av nettverksprotokoller som utgjør kjernen i kommunikasjonen på internett eller andre nettverk)
 • Nettsted  + (samling av relaterte [[Nettside|nettsider]], bilder, videoer eller andre digitale ressurser som oppfattes som en naturlig enhet)
 • Bransjenorm  + (samling av retningslinjer som virksomheter innenfor en bransje er enige om å følge)
 • Korpus  + (samling av språklige data, f.eks. tekst eller tale)
 • Klipparkiv  + (samling av utklipte artikler og annen informasjon, ordnet etter emne eller person)
 • Lokalsamling  + (samling med dokumenter knyttet til et biblioteks geografiske nærområde)
 • Kontorpakke  + (samling med programvare for kontorbruk)
 • Mediatek  + (samling som ikke bare består av bøker, men også av andre medier)
 • Hensynssoner  + (samlinger av hensyn som er fastsatt gjennom [[kommuneplanens arealdel]], slik som hensyn til risiko for flom og ras, kulturminner, naturmangfold, landbruk og reindrift)
 • Parallelltittel  + (samme tittel på ett eller flere andre språk)
 • Kompleks  + (sammensetning av [[Makromolekyl|makromolekyler]] som holdes sammen av ikke-kovalente bindinger)
 • Bibliotekkonsortium  + (sammenslutning av flere bibliotek i forbindelse med avtaleinngåelse ved innkjøp/abonnement på f.eks. databaser, tidsskriftabonnement)
 • Referanse  + (sammenstilling av [[bibliografiske data|bibliografiske data]], viser normalt til et dokument, en tekst, en kilde og skal sikre en entydig identifikasjon og gjennfinning av denne)
 • Klimamodellsammenstilling  + (sammenstilling av modellsimuleringer som brukes i [[Klimaframskriving|klimaframskrivinger]])
 • Klassifikasjon  + (sammenstilling av ting eller begrep i grupper eller klasser etter deres likhetsgrad, gjerne ved bruk av et [[Klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]])
 • Setning (Statens vegvesen)  + (sammensynkning, forskyvning)
 • GPS  + (satelittbasert navigasjonssystem)
 • Smilefjes  + (sekvens av tegn som er satt sammen slik at de danner en form for bilde)
 • Repetert sekvens  + (sekvens som gjentas flere ganger i et DNA-molekyl eller [[Genom|genom]], og som kan foreligge etterfølgende og/eller spredt rundt i genomet)
 • Utsteder (AutoPASS-)  + (selskap som etter godkjenning inngår avtaler med bompengeoperatørene og brukerne for å tilby tjenester for betaling av bompasseringer (og ferjetransport))
 • Ståhjuling  + (selvbalanserende kjøretøy som holder seg stabilt på grunn av gyroteknikk)
 • Tidsskriftartikkel  + (selvstendig tekst, ofte vitenskaplig, publisert i et tidsskrift)
 • Automatgir  + (selvvirkende girsystem)
 • Subjektivisering  + (semantisk utbygging der en entitet som opphavlig var vinklet objektivt, får en mer subjektiv vinkling)
 • Tvitre  + (sende ei [[Twittermelding|twittermelding]])
 • Frysepunktnedsettelse  + (senkning av frysepunktet til en væske når et annet stoff blir oppløst i væsken)
 • Rød kjempestjerne  + (sent utviklingsstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv hvor stjernen blir stor, lyssterk, relativt kald og rødlig som følge av at stjernen er tom for hydrogen å fusjonere i kjernen)
 • Dokumentasjonssenter  + (senter som samler inn, oppbevarer og gjør tilgjengelig forskjellige dokumenttyper som skrift/trykte dokumenter, kart, lyd, film, eller en samling av objekter)
 • Tildelingsbrev  + (sentralt styringsverktøy fra et departement til en underliggende virksomhet, som skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomheten)
 • Særtrykk  + (separat opptrykk av en artikkel fra et periodikum eller en bok)
 • Elektrontransportkjede  + (serie av forbindelser som overfører elektr
  serie av forbindelser som overfører elektroner fra [[elektrondonor|elektrondonorer]] til [[Elektronakseptor|elektronakseptorer]] gjennom [[Redoksreaksjon|redoksreaksjoner]], og som kobler denne elektronoverføringen med overføring av protoner over en membran
  med overføring av protoner over en membran)