Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «sete foran i bilen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Hensynssoner  + (samlinger av hensyn som er fastsatt gjennom [[kommuneplanens arealdel]], slik som hensyn til risiko for flom og ras, kulturminner, naturmangfold, landbruk og reindrift)
 • Parallelltittel  + (samme tittel på ett eller flere andre språk)
 • Kompleks  + (sammensetning av [[Makromolekyl|makromolekyler]] som holdes sammen av ikke-kovalente bindinger)
 • Bibliotekkonsortium  + (sammenslutning av flere bibliotek i forbindelse med avtaleinngåelse ved innkjøp/abonnement på f.eks. databaser, tidsskriftabonnement)
 • Referanse  + (sammenstilling av [[bibliografiske data|bibliografiske data]], viser normalt til et dokument, en tekst, en kilde og skal sikre en entydig identifikasjon og gjennfinning av denne)
 • Klimamodellsammenstilling  + (sammenstilling av modellsimuleringer som brukes i [[Klimaframskriving|klimaframskrivinger]])
 • Klassifikasjon  + (sammenstilling av ting eller begrep i grupper eller klasser etter deres likhetsgrad, gjerne ved bruk av et [[Klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]])
 • Setning (Statens vegvesen)  + (sammensynkning, forskyvning)
 • GPS  + (satelittbasert navigasjonssystem)
 • Smilefjes  + (sekvens av tegn som er satt sammen slik at de danner en form for bilde)
 • Repetert sekvens  + (sekvens som gjentas flere ganger i et DNA-molekyl eller [[Genom|genom]], og som kan foreligge etterfølgende og/eller spredt rundt i genomet)
 • Utsteder (AutoPASS-)  + (selskap som etter godkjenning inngår avtaler med bompengeoperatørene og brukerne for å tilby tjenester for betaling av bompasseringer (og ferjetransport))
 • Ståhjuling  + (selvbalanserende kjøretøy som holder seg stabilt på grunn av gyroteknikk)
 • Tidsskriftartikkel  + (selvstendig tekst, ofte vitenskaplig, publisert i et tidsskrift)
 • Automatgir  + (selvvirkende girsystem)
 • Subjektivisering  + (semantisk utbygging der en entitet som opphavlig var vinklet objektivt, får en mer subjektiv vinkling)
 • Tvitre  + (sende ei [[Twittermelding|twittermelding]])
 • Frysepunktnedsettelse  + (senkning av frysepunktet til en væske når et annet stoff blir oppløst i væsken)
 • Rød kjempestjerne  + (sent utviklingsstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv hvor stjernen blir stor, lyssterk, relativt kald og rødlig som følge av at stjernen er tom for hydrogen å fusjonere i kjernen)
 • Dokumentasjonssenter  + (senter som samler inn, oppbevarer og gjør tilgjengelig forskjellige dokumenttyper som skrift/trykte dokumenter, kart, lyd, film, eller en samling av objekter)
 • Tildelingsbrev  + (sentralt styringsverktøy fra et departement til en underliggende virksomhet, som skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomheten)
 • Særtrykk  + (separat opptrykk av en artikkel fra et periodikum eller en bok)
 • Elektrontransportkjede  + (serie av forbindelser som overfører elektr
  serie av forbindelser som overfører elektroner fra [[elektrondonor|elektrondonorer]] til [[Elektronakseptor|elektronakseptorer]] gjennom [[Redoksreaksjon|redoksreaksjoner]], og som kobler denne elektronoverføringen med overføring av protoner over en membran
  med overføring av protoner over en membran)
 • Cellesyklus  + (serie av hendingar i ei [[Celle|celle]], som omfattar kopiering av [[DNA|DNA]] ([[DNA-replikasjon|DNA-replikasjon]]), [[mitose|mitose]] og [[Celledeling|celledeling]])
 • Kommunikasjonsport  + (seriell port (serieport) for tilkobling av ekstern maskinvare)
 • Region  + (sett av [[Entitet|entitetar]] som er bundne saman med kvarandre)
 • Innførsel  + (sett av bibliografiske data i en katalog eller database, knyttet til et bestemt dokument)
 • Algoritme  + (sett av instruksjoner i et dataprogram for å løse en oppgave eller et sett med oppgaver)
 • Verktøylinje  + (sett av knapper med snarveier til viktige kommandoer i programmer som benytter grafisk brukergrensesnitt)
 • Tegnsett  + (sett av koder for alfabetiske og andre tegn som datamaskinen "forstår")
 • Oversetters arbeidsbenk  + (sett av programvare og verktøy som utgjør arbeidsredskapene til en oversetter)
 • Formalisme  + (sett av regler brukt til å etablere en modell for lingvistisk kunnskap)
 • Syntaks  + (sett av regler som beskriver hvordan ord lar seg kombinere i setninger)
 • Relasjon  + (sett av sambindingar mellom [[Entitet|entitetar]])
 • Embryoteknologi  + (sett av teknikker som brukes for å befrukte egg og behandle befruktede egg)
 • Maskulinitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hankjønn)
 • Femininitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hokjønn)
 • Skrivebordssetting  + (sette sammen bilder og tekst til en trykksak på en datamaskin)
 • Kolofon  + (side eller felt i et dokument som inneholder opplysninger om dokumentet, som redaktør, trykkeri og lignende)
 • Vevside  + (side på verdensveven)
 • Tittelside  + (side, normalt i starten av et dokument, som inneholder de mest fullstendige opplysningene om [[Tittel|tittel]], ansvarshavende og ofte forlag og år)
 • Lukeparkering  + (sidelengs parkering ved rygging inn på en trang plass)
 • Baud  + (signaliseringshastigheten til en kommunikasjonsforbindelse)
 • Blinklys  + (signallys som lyser i blink for å indikere retningsskifte)
 • Bremselys  + (signallys som lyser ved bremsing)
 • Tidsstyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering av kryss der en benytter en fast rekkefølge og fast varighet av tidsintervall)
 • Kjøretøystyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering i kryss automatisk tilpasset til den aktuelle trafikketterspørsel som registreres av trafikkdetektorer)
 • Speiling  + (sikkerhetstiltak som innebærer at data blir lagret til to eller flere harddisker samtidig)
 • Informasjonssikkerhet  + (sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om [[Konfidensialitet|konfidensialitet]], [[Integritet|integritet]] og [[Tilgjengelighet|tilgjengelighet]])
 • Erosjonssikring  + (sikring mot naturens slitasje på en overflate)