Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «siste epoke av perioden [[Neogen|neogen]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Tegnsett  + (sett av koder for alfabetiske og andre tegn som datamaskinen "forstår")
 • Oversetters arbeidsbenk  + (sett av programvare og verktøy som utgjør arbeidsredskapene til en oversetter)
 • Formalisme  + (sett av regler brukt til å etablere en modell for lingvistisk kunnskap)
 • Syntaks  + (sett av regler som beskriver hvordan ord lar seg kombinere i setninger)
 • Relasjon  + (sett av sambindingar mellom [[Entitet|entitetar]])
 • Embryoteknologi  + (sett av teknikker som brukes for å befrukte egg og behandle befruktede egg)
 • Maskulinitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hankjønn)
 • Femininitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hokjønn)
 • Skrivebordssetting  + (sette sammen bilder og tekst til en trykksak på en datamaskin)
 • Kolofon  + (side eller felt i et dokument som inneholder opplysninger om dokumentet, som redaktør, trykkeri og lignende)
 • Vevside  + (side på verdensveven)
 • Tittelside  + (side, normalt i starten av et dokument, som inneholder de mest fullstendige opplysningene om [[Tittel|tittel]], ansvarshavende og ofte forlag og år)
 • Lukeparkering  + (sidelengs parkering ved rygging inn på en trang plass)
 • Baud  + (signaliseringshastigheten til en kommunikasjonsforbindelse)
 • Blinklys  + (signallys som lyser i blink for å indikere retningsskifte)
 • Bremselys  + (signallys som lyser ved bremsing)
 • Tidsstyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering av kryss der en benytter en fast rekkefølge og fast varighet av tidsintervall)
 • Kjøretøystyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering i kryss automatisk tilpasset til den aktuelle trafikketterspørsel som registreres av trafikkdetektorer)
 • Speiling  + (sikkerhetstiltak som innebærer at data blir lagret til to eller flere harddisker samtidig)
 • Informasjonssikkerhet  + (sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om [[Konfidensialitet|konfidensialitet]], [[Integritet|integritet]] og [[Tilgjengelighet|tilgjengelighet]])
 • Erosjonssikring  + (sikring mot naturens slitasje på en overflate)
 • Barnesete  + (sikringsutstyr for barn i bil)
 • Forbudsskilt  + (sirkelformet vegtrafikkskilt som angir et forbud)
 • Meridional sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i nord–sør retning)
 • Sonal sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i øst–vest retning)
 • Pliocen  + (siste epoke av perioden [[Neogen|neogen]])
 • Annethet  + (situasjon hvor en person eller gruppe forstås som annerledes, utenfor eller i motsetning til normen)
 • Makronivå  + (situasjon når vi har nok stoff til at vi kan observere stoffet med sansene våre)
 • Handlingsberedskap  + (situasjonsbestemt forberedelse til handling, for eksempel i form av å skjerpe oppmerksomheten, justere sittestilling, forbedre forankringen, innta bremseberedskap, eller fartstilpassing)
 • Cyberspråk  + (sjargongpreget språk i datamiljø)
 • Radikal  + (sjå [[Fritt radikal|fritt radikal]])
 • Personskade  + (skade påført et eller flere mennesker, til forskjell fra skade på materielle gjenstander)
 • Trojaner  + (skadelig programvare som følger med et tilsynelatende nyttig program)
 • Virus  + (skadelige programmer som kan kopiere seg selv)
 • Orm  + (skadeprogram som sprer kopier av seg selv i nettverk og via internett)
 • Rotparasitt  + (skadeprogram som tilriver seg administratorrettigheter på en datamaskin)
 • Simulering  + (skaffe informasjon om noe ved å benytte en modell av det man ønsker å finne ut noe om)
 • Paulings elektronegativitetsskala  + (skala for relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Front  + (skille mellom to [[Luftmasse|luftmasser]] med forskjellige fysiske egenskaper som temperatur og fuktighet)
 • Vikeplikt overfor møtende kjørende  + (skilt 212)
 • Bratt bakke  + (skilt nr. 104.1 og 104.2)
 • Ujevn veg  + (skilt nr. 108)
 • Rasfare  + (skilt nr. 114 som angir fare for [[steinras]] eller steiner i vegbanen)
 • Trafikklyssignal  + (skilt nr. 132)
 •   + (skilt nr. 149 som varsler om fare for kø)
 • Møtende kjørende har vikeplikt  + (skilt nr. 214)
 • Totalvektgrense  + (skilt nr. 318.1 og 318.2 som angir høyeste tillatte vekt for kjøretøyet/vogntoget)
 • Svingeforbud til høyre  + (skilt nr. 330.1 og 330.2)
 • Vendingsforbud  + (skilt nr. 332)
 • Stans forbudt  + (skilt nr. 370)
 • Påbudt kjøreretning  + (skilt nr. 402.1 - 402.8)