Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «skilt nr. 330.1 og 330.2». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Forbudsskilt  + (sirkelformet vegtrafikkskilt som angir et forbud)
 • Meridional sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i nord–sør retning)
 • Sonal sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i øst–vest retning)
 • Pliocen  + (siste epoke av perioden [[Neogen|neogen]])
 • Annethet  + (situasjon hvor en person eller gruppe forstås som annerledes, utenfor eller i motsetning til normen)
 • Makronivå  + (situasjon når vi har nok stoff til at vi kan observere stoffet med sansene våre)
 • Handlingsberedskap  + (situasjonsbestemt forberedelse til handling, for eksempel i form av å skjerpe oppmerksomheten, justere sittestilling, forbedre forankringen, innta bremseberedskap, eller fartstilpassing)
 • Cyberspråk  + (sjargongpreget språk i datamiljø)
 • Radikal  + (sjå [[Fritt radikal|fritt radikal]])
 • Personskade  + (skade påført et eller flere mennesker, til forskjell fra skade på materielle gjenstander)
 • Trojaner  + (skadelig programvare som følger med et tilsynelatende nyttig program)
 • Virus  + (skadelige programmer som kan kopiere seg selv)
 • Orm  + (skadeprogram som sprer kopier av seg selv i nettverk og via internett)
 • Rotparasitt  + (skadeprogram som tilriver seg administratorrettigheter på en datamaskin)
 • Simulering  + (skaffe informasjon om noe ved å benytte en modell av det man ønsker å finne ut noe om)
 • Paulings elektronegativitetsskala  + (skala for relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Front  + (skille mellom to [[Luftmasse|luftmasser]] med forskjellige fysiske egenskaper som temperatur og fuktighet)
 • Vikeplikt overfor møtende kjørende  + (skilt 212)
 • Bratt bakke  + (skilt nr. 104.1 og 104.2)
 • Ujevn veg  + (skilt nr. 108)
 • Rasfare  + (skilt nr. 114 som angir fare for [[steinras]] eller steiner i vegbanen)
 • Trafikklyssignal  + (skilt nr. 132)
 •   + (skilt nr. 149 som varsler om fare for kø)
 • Møtende kjørende har vikeplikt  + (skilt nr. 214)
 • Totalvektgrense  + (skilt nr. 318.1 og 318.2 som angir høyeste tillatte vekt for kjøretøyet/vogntoget)
 • Vendingsforbud  + (skilt nr. 332)
 • Stans forbudt  + (skilt nr. 370)
 • Påbudt kjøreretning  + (skilt nr. 402.1 - 402.8)
 • Påbudt kjørefelt til høyre/venstre  + (skilt nr. 404.1 og 404.2)
 • Sykkelveg  + (skilt nr. 520 som angir veg som er anlagt for syklende)
 • Sykkelfelt  + (skilt nr. 521 som angir eget kjørefelt i kjørebanen for syklende)
 • Møteplass (Vegvesenet)  + (skilt nr. 524)
 • Rasteplass  + (skilt nr. 631.1 og 613.2)
 • Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse  + (skilt nr. 792.30)
 • Vikeplikt  + (skilt som angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg)
 • Underskilt  + (skilt som brukes bare sammen med et hovedskilt og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde)
 • Variabelt skilt  + (skilt som kan vise forhåndsbestemte eller fritt programmerbare meldinger)
 • Variabel vegvisning  + (skilting av alternative kjøreruter ved hjelp av skilt som er i stand til å vise ulike vegvisninger)
 • Sprengning pågår  + (skilttekst som blant annet kan benyttes på underskilt til skilt nr. 110 og 156)
 • Melding om eierskifte  + (skjema for omregistrering av kjøretøy på ny eier, som leveres ved oppmøte på trafikkstasjon eller ved innsending)
 • Matrise  + (skjema for systematisk framstilling av informasjon)
 • Tapsmelding  + (skjema som sendes Statens vegvesen for å få tilsendt ny kopi av vognkort)
 • Oppbygningsprinsippet  + (skjema som viser hvordan atomenes elektronkonfigurasjon bygges opp ved at elektronene plasseres etter tur i den tilgjengelige orbitalen med laveste energi)
 • Egenerklæring om helse  + (skjema(del) med spørsmål om egen helse som utfylles/besvares ifbm søknad om førerkort)
 • Utdypingssted  + (skjematisk element i ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] som vert spesifisert av ein annan [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Havets transportband  + (skjematisk modell av [[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] som en lukket sirkulasjon)
 • Rutetabell  + (skjematisk oversikt over kollektivruter)
 • Flytende krystallskjerm  + (skjerm der bildeflaten består av flytende krystaller mellom to glassplater)
 • Elektronisk papir  + (skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir)
 • Ungdomslitteratur  + (skjønnlitteratur skrevet for målgruppen ungdom)