Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «skilt nr. 524». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Rasteplass  + (skilt nr. 631.1 og 613.2)
 • Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse  + (skilt nr. 792.30)
 • Vikeplikt  + (skilt som angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg)
 • Underskilt  + (skilt som brukes bare sammen med et hovedskilt og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde)
 • Variabelt skilt  + (skilt som kan vise forhåndsbestemte eller fritt programmerbare meldinger)
 • Variabel vegvisning  + (skilting av alternative kjøreruter ved hjelp av skilt som er i stand til å vise ulike vegvisninger)
 • Sprengning pågår  + (skilttekst som blant annet kan benyttes på underskilt til skilt nr. 110 og 156)
 • Tilvekstskive  + (skiveformet roterende ansamling av støv og [[Gass|gass]] som dannes rundt et himmellegeme når dette trekker til seg materie)
 • Skademeldingsskjema  + (skjema for innsending av opplysninger om trafikkuhell med materielle skader, til bruk for forsikringsselskapet)
 • Melding om eierskifte  + (skjema for omregistrering av kjøretøy på ny eier, som leveres ved oppmøte på trafikkstasjon eller ved innsending)
 • Matrise  + (skjema for systematisk framstilling av informasjon)
 • Tapsmelding  + (skjema som sendes Statens vegvesen for å få tilsendt ny kopi av vognkort)
 • Oppbygningsprinsippet  + (skjema som viser hvordan atomenes elektronkonfigurasjon bygges opp ved at elektronene plasseres etter tur i den tilgjengelige orbitalen med laveste energi)
 • Egenerklæring om helse  + (skjema(del) med spørsmål om egen helse som utfylles/besvares ifbm søknad om førerkort)
 • Utdypingssted  + (skjematisk element i ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] som vert spesifisert av ein annan [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Havets transportband  + (skjematisk modell av [[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] som en lukket sirkulasjon)
 • Rutetabell  + (skjematisk oversikt over kollektivruter)
 • Flytende krystallskjerm  + (skjerm der bildeflaten består av flytende krystaller mellom to glassplater)
 • Elektronisk papir  + (skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir)
 • Ungdomslitteratur  + (skjønnlitteratur skrevet for målgruppen ungdom)
 • Trafikkskole  + (skole som tilbyr opplæring for kandidater som ønsker å ta førerprøve)
 • Sperreområde  + (skravert felt avgrenset av heltrukne sperrelinjer som ikke skal kjøres over)
 • Snøskred  + (skred bestående av snømasser som beveger seg raskt nedover en fjellside)
 • Fangmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe et skred)
 • Skredmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe eller avlede et skred)