Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «sted der ledige drosjer stanser og kan leies». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Bluetooth  + (standard for trådløs dataoverføring over kortere avstander)
 • URL  + (standard for å angi adressen til en fil på internett)
 • Telnet  + (standard internettprotokoll for ekstern pålogging og terminalemulering)
 • Industristandard  + (standard som alle eller mange i en bransje forsøker å tilpasse seg)
 • Utstyrsstandard  + (standarden på en bestemt type utstyr)
 • ANSI  + (standardiseringsorgan med hovedkvarter i USA)
 • STP  + (standardiserte betingelser for temperatur og trykk)
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (standardkontakt for lading av ladbar bil)
 • Girstang  + (stang til å gire med)
 • Bakkestart  + (start av motorkjøretøy i motbakke)
 • Kaldstart  + (start eller omstart av datamaskinen ved å skru strømtilførselen av og på)
 • Glykolyse  + (starten på nedbrytningen av glukose i kroppen (skjer uten at oksygen blir brukt))
 • Skrivebord  + (startskjermen på en PC)
 • Kollektivknutepunkt  + (stasjon eller stoppested der de reisende har mulighet for overgang mellom ulike kollektive transportmidler)
 • Kontrollstasjon  + (stasjon som setter Statens vegvesen i stand til å kontrollere tungtrafikken som passerer, med tanke på bremseprøver, vekt, lastsikring osv.)
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring  + (statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor)
 • Zipfs lov  + (statistisk fordeling med tydelig skjevhet hvor noen få størrelser er svært hyppige, mens det finnes mange størrelser med lav hyppighet)
 • Skatteetaten  + (statlig bedrift som er underlagt Finansdepartementet, og som har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte)
 • Brønnøysundregistrene  + (statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger)
 • Miljødirektoratet  + (statlig forvaltningsorgan med hovedoppgavene bevaring av naturen, redusert forurensning og utvikling av norsk miljøpolitikk)
 • Brøytestikk  + (stav av tre eller plast plassert for å markere vegkanten for snøbrøyting)
 • Nødstasjon  + (sted der det er plassert brannslokkere, nødtelefon og ev. annet nødutstyr)
 • Sprengningsområde  + (sted der det utføres kontrollerte eksplosjoner i forbindelse med anleggsarbeid)
 • Avkjøring  + (sted der en kan kjøre av fra en (hoved)veg)
 • Jernbaneundergang  + (sted der jernbanelinje føres på bru over veg)
 • Vegkryss  + (sted der to eller flere veger krysser hverandre)
 • Kontrollplass  + (sted eller område benyttet til inspeksjon av kjøretøy)
 • Planovergang  + (sted hvor en jernbane eller sporvei krysser en offentlig eller privat vei i plan)
 • Vrakplass  + (sted hvor kjøretøy kan leveres for vraking)
 • Omslagspunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der en indikator har et fargeomslag)
 • Endepunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der volumet av [[Standardløsning|titranten]] leses av slik at man kan regne ut ukjent konsentrasjon)
 • Ekvivalenspunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der volumet av tilsatt [[Standardløsning|titrant]] er akkurat nok til at alt av den andre løsningen reagerer)
 • Antiperiplanar  + (steoreokjemisk forhold der to bindinger på nabokarbonatomer ligger i samme plan i en vinkel på 180 grader)
 • Cis-transisomeri  + (stereoisomeri i [[alken|alkener]] eller [[syklisk hydrokarbon|syklisk hydrokarboner]])
 • Synperiplanar  + (stereokjemisk forhold der to bindinger på nabokarbonatomer ligger i samme plan og er eklipse)
 • Geminal  + (stereokjemisk forhold der to grupper sitter på samme atom)
 • Metallbinding  + (sterk binding mellom positive metallioner i en «sjø» av bindingselektroner)
 • Vestlig grensestrøm  + (sterk og smal [[Grensestrøm|grensestrøm]] langs vestlige grenser i havet på grunn av romlig variasjon av [[Corioliskraft|corioliskraften]], for eksempel Golfstrømmen)
 • Jetstrøm  + (sterk vind som er konsentrert innenfor en smal strøm)
 • Hovedveg  + (sterkt trafikkert veg)
 • Ladekontakt  + (stikkontakt på [[ladestasjon]] der støpselet på ladekabelen stikkes inn)
 • Høytrykksblokkering  + (stillestående [[Høytrykk|høytrykk]] som omdirigerer [[Stormbane|stormbaner]])
 • Bibliotekassistent  + (stillingsbetegnelse brukt for bibliotekansatte uten bibliotekfaglig utdanning)
 • Høyskolebibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt i høyskolebibliotek for ansatte med høyere grads eksamen fra universitet, eller høyskole)
 • Universitetsbibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt primært om ansatte i universitetsbibliotek, med høyere grads eksamen fra universitet eller høyskole)
 • Bibliotekdirektør  + (stillingsbetegnelse brukt på øverste leder i et større bibliotek, som f.eks. universitetsbibliotek)
 • Avdelingsdirektør  + (stillingsbetegnelse for leder av vegavdeling i regionene)
 • Primærstandard  + (stoff av kjend høg reinleiksgrad)
 • Kjemisk forbindelse  + (stoff bygd opp av to eller flere grunnstoffer i et bestemt forhold)
 • Polymer  + (stoff dannet av en eller flere monomerer som bindes sammen med kovalente bindinger i lange kjeder)