Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «stoff som gir fra seg et [[Proton|proton]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Geminal  + (stereokjemisk forhold der to grupper sitter på samme atom)
 • Metallbinding  + (sterk binding mellom positive metallioner i en «sjø» av bindingselektroner)
 • Vestlig grensestrøm  + (sterk og smal [[Grensestrøm|grensestrøm]] langs vestlige grenser i havet på grunn av romlig variasjon av [[Corioliskraft|corioliskraften]], for eksempel Golfstrømmen)
 • Jetstrøm  + (sterk vind som er konsentrert innenfor en smal strøm)
 • Hovedveg  + (sterkt trafikkert veg)
 • Ladekontakt  + (stikkontakt på [[ladestasjon]] der støpselet på ladekabelen stikkes inn)
 • Høytrykksblokkering  + (stillestående [[Høytrykk|høytrykk]] som omdirigerer [[Stormbane|stormbaner]])
 • Bibliotekassistent  + (stillingsbetegnelse brukt for bibliotekansatte uten bibliotekfaglig utdanning)
 • Høyskolebibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt i høyskolebibliotek for ansatte med høyere grads eksamen fra universitet, eller høyskole)
 • Universitetsbibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt primært om ansatte i universitetsbibliotek, med høyere grads eksamen fra universitet eller høyskole)
 • Bibliotekdirektør  + (stillingsbetegnelse brukt på øverste leder i et større bibliotek, som f.eks. universitetsbibliotek)
 • Avdelingsdirektør  + (stillingsbetegnelse for leder av vegavdeling i regionene)
 • Primærstandard  + (stoff av kjend høg reinleiksgrad)
 • Kjemisk forbindelse  + (stoff bygd opp av to eller flere grunnstoffer i et bestemt forhold)
 • Polymer  + (stoff dannet av en eller flere monomerer som bindes sammen med kovalente bindinger i lange kjeder)
 • Kjedebærer  + (stoff der ein [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]] skjer)
 • Ikke-ionisk tensid  + (stoff der hver partikkel har en upolar (hydrofob) [[hydrokarbon|hydrokarbonkjede]] og en polar (hydrofil) gruppe)
 • Referansestandard  + (stoff eller blanding av stoff med kjend sambinding og éin eller fleire eigenskapar som er godt nok bestemde til at materialet eller standarden kan nyttast til kalibrering av eit instrument eller evaluering av ein metode)
 • Sterk elektrolytt  + (stoff som [[dissosiasjon|dissosierer]] fullstendig til [[ion|ion]] og dimed leiar straum godt)
 • Interferent  + (stoff som befinner seg i en prøve og som forstyrrer analysen)
 • Reagens  + (stoff som brukes til påvisning av andre stoffer)
 • Kelat  + (stoff som dannar kompleksion med metallion i løysning)
 • Svak elektrolytt  + (stoff som delsvis [[dissosiasjon|dissosierer]] til [[ion|ion]] og dimed leiar straum til ei viss grad)
 • Kjedeoverfører  + (stoff som er i stand til å reagere med ein [[kjedebærer|kjedeberar]], og som gjer at den opphavlege kjedeberaren vert deaktivert og ei ny kjede vert danna)
 • Antigen  + (stoff som fører til aktivering av immunforsvaret og dannelse av [[Antistoff|antistoffer]] når de kommer inn i en organisme)
 (stoff som gir fra seg et [[Proton|proton]])
 • Benzosyre  + (stoff som har formelen C7H6O2)
 • Anilin  + (stoff som har formelen C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>)
 • Maskeringsmiddel  + (stoff som hindrer at et annet stoff påvirker en analyse)
 • Tilsetningsstoff  + (stoff som i små mengder tilsettes et produkt for å gi produktet spesielle egenskaper)
 • Ikke-elektrolytt  + (stoff som ikkje [[dissosiasjon|dissosierer]] til [[ion|ion]] og dermed ikkje leiar elektrisk straum)
 • Oksidasjonsmiddel  + (stoff som kan oksidere et annet og derved selv bli redusert.)
 • Elektrolytt  + (stoff som leier elektrisk straum når det er [[dissosiasjon|dissosiert]] til [[ion|ion]])
 • Reduksjonsmiddel  + (stoff som oksiderer når det reduserer eit anna stoff)
 • Utgangsstoff  + (stoff som reagerer i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Inhibitor  + (stoff som reduserer hastigheten på en kjemisk reaksjon)
 • Indikator  + (stoff som skifter farge i en kjemisk reaksjon, oftest brukt til å bestemme [[Endepunkt|endepunktet]] i [[Titrering|titrering]])
 • Initiator  + (stoff som starter en kjedereaksjon)
 • Produkt  + (stoff som vert danna i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Fellingsreagens  + (stoff som vert tilsett ei løysning for å skape eit [[Bunnfall|botnfall]])
 • Analytt (kjemi)  + (stoffet som er av interesse i analysen)
 • Fenoler  + (stoffgruppe med molekyler der en eller flere –OH-grupper er bundet direkte til en benzenring eller andre arener, f. eks. naftalen)
 • Skiltmast  + (stolpe for bæring av trafikkskilt)
 • Bussholdeplass  + (stoppested for buss hvor passasjerer kan stige på og/eller gå av)
 • Superhop  + (stor ansamling av [[Galaksegruppe|galaksegrupper]] og [[Galaksehop|galaksehoper]] som ofte ikke er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Koronaløkke  + (stor bueformet magnetisk struktur med [[plasma|plasma]] som starter og slutter på solas overflate ([[fotosfære|fotosfæren]]) og strekker seg ut i [[korona|koronaen]])
 • Buss  + (stor lukket motorvogn til persontrafikk)
 • Big data  + (store mengder digitale data, strukturerte og ustrukturerte, som blir analysert for å identifisere trender og sammenhenger)
 • Termohalin sirkulasjon  + (storskala tetthetsdrevet sirkulasjon i havet, som er drevet av forskjeller i temperatur og saltholdighet)
 • Subtropisk havvirvel  + (storskala, antisyklonisk [[Havvirvel|havvirvel]] drevet av horisontal variasjon i sonal vind mellom passatvind og vestlig vind)
 • Havvirvel  + (storskala, planetær [[Havsirkulasjon|havsirkulasjon]] som er drevet av globale vindsystemer, og forårsaket av [[Corioliskraft|corioliskraften]].)