Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «strekninger som inngår i et gitt ansvarsområde for [[brøytebil]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Elektrolytt  + (stoff som leier elektrisk straum når det er [[dissosiasjon|dissosiert]] til [[ion|ion]])
 • Reduksjonsmiddel  + (stoff som oksiderer når det reduserer eit anna stoff)
 • Utgangsstoff  + (stoff som reagerer i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Inhibitor  + (stoff som reduserer hastigheten på en kjemisk reaksjon)
 • Indikator  + (stoff som skifter farge i en kjemisk reaksjon, oftest brukt til å bestemme [[Endepunkt|endepunktet]] i [[Titrering|titrering]])
 • Initiator  + (stoff som starter en kjedereaksjon)
 • Produkt  + (stoff som vert danna i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Fellingsreagens  + (stoff som vert tilsett ei løysning for å skape eit [[Bunnfall|botnfall]])
 • Analytt (kjemi)  + (stoffet som er av interesse i analysen)
 • Fenoler  + (stoffgruppe med molekyler der en eller flere –OH-grupper er bundet direkte til en benzenring eller andre arener, f. eks. naftalen)
 • Skiltmast  + (stolpe for bæring av trafikkskilt)
 • Bussholdeplass  + (stoppested for buss hvor passasjerer kan stige på og/eller gå av)
 • Superhop  + (stor ansamling av [[Galaksegruppe|galaksegrupper]] og [[Galaksehop|galaksehoper]] som ofte ikke er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Buss  + (stor lukket motorvogn til persontrafikk)
 • Big data  + (store mengder digitale data, strukturerte og ustrukturerte, som blir analysert for å identifisere trender og sammenhenger)
 • Termohalin sirkulasjon  + (storskala tetthetsdrevet sirkulasjon i havet, som er drevet av forskjeller i temperatur og saltholdighet)
 • Subtropisk havvirvel  + (storskala, antisyklonisk [[Havvirvel|havvirvel]] drevet av horisontal variasjon i sonal vind mellom passatvind og vestlig vind)
 • Havvirvel  + (storskala, planetær [[Havsirkulasjon|havsirkulasjon]] som er drevet av globale vindsystemer, og forårsaket av [[Corioliskraft|corioliskraften]].)
 • Subpolar havvirvel  + (storskala, syklonsk [[Havsirkulasjon|havsirkulasjon]] mellom vestavindsbeltet og høyere breddegrader, som er drevet av bl.a. [[Ekmanpumping|ekmanpumping]])
 • Walkersirkulasjon  + (storstilt [[Sonal sirkulasjon|sonal sirkul
  storstilt [[Sonal sirkulasjon|sonal sirkulasjon]] ved tropiske breddegrader der luften stiger over kontinentene og over det vestlige Stillehavet, og strømmer østover eller vestover når luften når [[Tropopause|tropopausen]], og synker ned igjen over Atlanterhavet, Det indiske hav og det østlige Stillehavet
  Det indiske hav og det østlige Stillehavet)
 • Makromolekyl  + (stort molekyl som består av tusenvis av atomer bundet sammen med kovalente bindinger)
 • Bot  + (straff i form av pengesum som må betales for lovbrudd)
 • Kjønnsintegrering  + (strategi for å sikre at [[Kjønnsperspektiv|kjønnsperspektiv]] og mål om [[Likestilling|jamstilling]] er sentralt forankra i alle aktivitetane til ei verksemd)
 • Effusjon  + (straum av gass gjennom ei lita opning)
 • Motorveg  + (strekning som har vedtatt status motorveg, med tilhørende egenskapstyper og styringsparametere)
 • Brøyterode  + (strekninger som inngår i et gitt ansvarsområde for [[brøytebil]])
 • Komposittstruktur  + (struktur som er danna ved integrering av to eller fleire [[Komponentstruktur|komponentstrukturar]])
 • Skjema (Kognitiv lingvistikk)  + (struktur som er ei generalisering over meir spesifikke mentale strukturar)
 • Instans  + (struktur som er en spesifisering av et [[Skjema|skjema]])
 • Komponentstruktur  + (struktur som er integrert med ein eller fleire andre strukturar og dannar ein [[Komposittstruktur|komposittstruktur]])
 • Avhengig struktur  + (struktur som føreset ein annan struktur)
 • Uavhengig struktur  + (struktur som ikkje føreset ein annan struktur)
 • Organell  + (strukturell enhet i [[Cytoplasma|cytoplasma]] med en bestemt fysiologisk funksjon)
 • SQL  + (strukturert spørrespråk)
 • Elektromagnetisk stråling  + (strålingsenergi som ifølge klassisk fysikk forplanter seg som bølger av elektriske og magnetiske felt)
 • Uorganisk kjemi  + (studiet av alle stoffer som ikke hører til organisk kjemi)
 • Onomatologi  + (studiet av egennavn og deres opprinnelse)
 • Bibliotek- og informasjonsvitenskap  + (studiet av samfunnets kunnskapsproduksjon, og de institusjonene og kanalene som organiserer, formidler og evaluerer denne kunnskapen)
 • Organisk kjemi  + (studiet av struktur, syntese, egenskaper og reaksjoner av karbonforbindelser)
 • Informasjonsvitenskap  + (studiet knyttet til det å finne, formidle og utnytte informasjon)
 • Fortidsmagnetisme  + (studium av endringer i fortidens magnetisme)
 • Paleobotanikk  + (studium av fortidens planter)
 • Astronomi  + (studium av objekter og fenomener utenfor jordens atmosfære)
 • Ekstragalaktisk astronomi  + (studium av objekter og fenomener utenfor vår [[Galakse|galakse]])
 • Kosmologi  + (studium av opprinnelsen, utviklingen og skjebnen til [[Universet|universet]] som helhet)
 • Biogeokjemi  + (studium av prosessene som styrer grunnstoffenes kretsløp på jorden)
 • Årringsanalyse  + (studium av årringer hos trær og vedaktige planter for å bestemme alder eller miljøforhold under veksten)
 • Slepvogn  + (styrbar godstilhenger med to til fire aksler, der kun vekten av tilhengerdraget hviler på trekkvognens tilhengerkobling)
 • Regulere trafikkavviklingen  + (styre flyten av kjøretøy på vegnettet)
 • Ratt  + (styrehjul på kjøretøy)
 • Driver  + (styreprogram for en intern eller ekstern enhet eller komponent)