Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «syre som har to sure hydrogenatom, for eksempel oksalsyre». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Totalreaksjon  + (summen av delreaksjonane i ein kjemisk prosess)
 • Genotype  + (summen av genvariantene en organisme inneholder)
 • Stopplengde  + (summen av reaksjonslengde + bremselengde)
 • Hydrogenbinding  + (svak [[Kjemisk binding|kjemisk binding]] mellom et hydrogenatom som er bundet sammen med et elektronegativt atom i et [[Molekyl|molekyl]], og et annet elektronegativt [[Atom|atom]] i et annet molekyl)
 • Polarcelle  + (svak [[Meridional sirkulasjon|meridional sirkulasjon]] ved høye breddegrader karakterisert ved stigende luft ved subpolare bredder (omtrent 60°), synkende bevegelse over polene, vind i retning mot ekvator nær bakken og vind mot polene i høyden)
 • Van der Waals-binding  + (svak binding mellom molekyl)
 • Dipol–dipol-binding  + (svak binding som skyldes elektrisk tiltrekning mellom to [[dipol|dipoler]])
 • Trafikverket (i Sverige)  + (svensk etat med ansvar for den langsiktige ifrastrukturpanleggingen fir vegtrafikk, jernbanetrafikk, sjøfart og luftfart samt for bygging og drift av statlige veger og jernbaner)
 • Ultrabærbar datamaskin  + (svært liten [[Bærbar datamaskin|bærbar datamaskin]] med få porter eller avtakbar diskstasjon)
 • Svevepartikkel  + (svært liten partikkel (fra noen få nanometer til 10 mikrometer) som blir værende noen timer i atmosfæren i fast eller flytende form)
 • Aktivert kompleks  + (svært ustabil tilstand som oppstår i overgangen frå reaktant til produkt)
 • Polysyklisk atom  + (syklisk sambinding med meir enn éin ringstruktur)
 • Hyllesignatur  + (symbol påført et dokument for å angi dets fysiske plassering i et bibliotek)
 • Isotopsymbol  + (symbol som er sammensett av [[kjemisk symbol|kjemisk symbol]], <sup>[[massetall|massetal]] (heva skrift)</sup> og <sub>[[atomnummer|atomnummer]] (senka skrift)</sub>)
 • Fallosentrisme  + (symbolsk orden der penis er etablert som eit nøkkelsymbol og dermed set menn i sentrum for forståinga av verda)
 • Androsentrisme  + (syn og praksis der menn settes i sentrum for forståelsen av verden)
 • Nettprat  + (synkron utveksling av kommentarer via et datanettverk)
 • Markør  + (synlig, bevegelig og oftest blinkende merke på dataskjermen som viser hvor neste operasjon vil bli utført)
 • Plast  + (syntetisk materiale som er samansett av ein eller fleire polymerar og ofte tilsetjingsstoff)
 • Fiberstropper  + (syntetisk tauverk til sikring av last)
 • Svak syre  + (syre som berre er delvis dissosiert i ei vasshaldig løysning)
 • Sterk syre  + (syre som er fullstendig dissosiert i ei vasshaldig løysning)
 • Enprotisk syre  + (syre som har bare ett ioniserbart hydrogenatom i hvert molekyl)
 • Toprotisk syre  + (syre som har bare to ioniserbare hydrogenatomer i hvert molekyl)
 • Treprotisk syre  + (syre som har bare tre ionsierbare hydrogenatomer i hvert molekyl)
 • Disyre  + (syre som har to sure hydrogenatom, for eksempel oksalsyre)
 • Flerprotisk syre  + (syre som kan spalte av to eller fleire proton)
 • Lakmus  + (syre-base-[[indikator|indikator]] med omslagsområde (rød–blå) pH 5,0–8,0.)
 • Beckmann-omleiring  + (syrekatalysert [[Omleiringsreaksjon|omleiringsreaksjon]] av et [[Oksim|oksim]] til et [[Amid|amid]])
 • Integrasjonsnettverk  + (system av [[Innputtrom|innputtrom]], [[Generisk rom|generisk rom]] og [[Blandingsrom|blandingsrom]])
 • Galakse  + (system av [[Stjerne|stjerner]], [[Gass|gass]], støv og [[Mørk materie|mørk materie]] som er bundet sammen gjennom gravitasjonskrefter)
 • Dekkmønster  + (system av blokker, spor, lamellmønster og kanaler som er formet i dekkets slitebane for å gi dekket bedre grep)
 • Transkripsjon (bibliotekfag)  + (system av tegn til skriftlig gjengivelse for uttalen av et ord, kan også være overføring fra et alfabet til et annet)
 • Belysningsanlegg  + (system bestående av belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter etc.)
 • Kolonnekjøring  + (system der flere kjøretøyer kjører sammen under felles ledelse, f.eks. samlet kjøring over fjelloverganger under vanskelige kjøreforhold)
 • Kvotehandelsystem  + (system for [[Kvotehandel|kvotehandel]])
 • Brannslokningsanlegg  + (system for automatisk brannslokning)
 • Brannvarslingsanlegg  + (system for automatisk varsling av brann)
 • Genetisk kode  + (system for hvordan informasjonen i DNA oversettes til [[Protein|proteiner]])
 • Folksonomi  + (system for klassifisering eller kategorisering av nettbaserte informasjonsressurser der brukere merker informasjonen på en måte som faller naturlig uten å bruke noe formelt klassifikasjonssystem)
 • Datanettverk  + (system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner)
 • Fjernvarme  + (system for oppvarming der varmt vann fra en varmesentral overføres i rør til boliger og andre bygninger innenfor et større område)
 • Diskadressering  + (system for å finne fram til lagrede data på en harddisk)
 • Kjølesystem  + (system for å holde temperaturen nede på komponentene i en datamaskin)
 • RGB  + (system for å vise farger på skjerm)
 • Tellekantsystemet  + (system med kvantitative (bibliometriske) mål på [[vitenskapelig publisering|vitenskapelig publisering]], som ble innført for universitets- og høyskolesektoren i 2006)
 • Schengen informasjonssystem  + (system med opplysninger om personer som er ettersøkt, savnet, nektet innreise til Schengen-området eller er straffedømt i et av medlemslandene)
 • Sosialt medium  + (system på vebben som tillater kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer)
 • Isolert system  + (system som ikke kan utveksle [[Energi|energi]] eller stoff med omgivelsene)
 • Multimediesystem  + (system som inneholder materiale som benytter seg av forskjellige uttrykksformer som tekst, video, animasjon, grafikk og lyd)
 • Lukket system  + (system som kan utveksle energi med omgjevnadane, men ikkje stoff)