Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «system for automatisk varsling av brann». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Hyllesignatur  + (symbol påført et dokument for å angi dets fysiske plassering i et bibliotek)
 • Isotopsymbol  + (symbol som er sammensett av [[kjemisk symbol|kjemisk symbol]], <sup>[[massetall|massetal]] (heva skrift)</sup> og <sub>[[atomnummer|atomnummer]] (senka skrift)</sub>)
 • Fallosentrisme  + (symbolsk orden der penis er etablert som eit nøkkelsymbol og dermed set menn i sentrum for forståinga av verda)
 • Androsentrisme  + (syn og praksis der menn settes i sentrum for forståelsen av verden)
 • Nettprat  + (synkron utveksling av kommentarer via et datanettverk)
 • Markør  + (synlig, bevegelig og oftest blinkende merke på dataskjermen som viser hvor neste operasjon vil bli utført)
 • Plast  + (syntetisk materiale som er samansett av ein eller fleire polymerar og ofte tilsetjingsstoff)
 • Fiberstropper  + (syntetisk tauverk til sikring av last)
 • Svak syre  + (syre som berre er delvis dissosiert i ei vasshaldig løysning)
 • Sterk syre  + (syre som er fullstendig dissosiert i ei vasshaldig løysning)
 • Enprotisk syre  + (syre som har bare ett ioniserbart hydrogenatom i hvert molekyl)
 • Toprotisk syre  + (syre som har bare to ioniserbare hydrogenatomer i hvert molekyl)
 • Treprotisk syre  + (syre som har bare tre ionsierbare hydrogenatomer i hvert molekyl)
 • Disyre  + (syre som har to sure hydrogenatom, for eksempel oksalsyre)
 • Flerprotisk syre  + (syre som kan spalte av to eller fleire proton)
 • Lakmus  + (syre-base-[[indikator|indikator]] med omslagsområde (rød–blå) pH 5,0–8,0.)
 • Beckmann-omleiring  + (syrekatalysert [[Omleiringsreaksjon|omleiringsreaksjon]] av et [[Oksim|oksim]] til et [[Amid|amid]])
 • Integrasjonsnettverk  + (system av [[Innputtrom|innputtrom]], [[Generisk rom|generisk rom]] og [[Blandingsrom|blandingsrom]])
 • Galakse  + (system av [[Stjerne|stjerner]], [[Gass|gass]], støv og [[Mørk materie|mørk materie]] som er bundet sammen gjennom gravitasjonskrefter)
 • Dekkmønster  + (system av blokker, spor, lamellmønster og kanaler som er formet i dekkets slitebane for å gi dekket bedre grep)
 • Transkripsjon (bibliotekfag)  + (system av tegn til skriftlig gjengivelse for uttalen av et ord, kan også være overføring fra et alfabet til et annet)
 • Belysningsanlegg  + (system bestående av belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter etc.)
 • Kolonnekjøring  + (system der flere kjøretøyer kjører sammen under felles ledelse, f.eks. samlet kjøring over fjelloverganger under vanskelige kjøreforhold)
 • Kvotehandelsystem  + (system for [[Kvotehandel|kvotehandel]])
 • Brannslokningsanlegg  + (system for automatisk brannslokning)
 • Genetisk kode  + (system for hvordan informasjonen i DNA oversettes til [[Protein|proteiner]])
 • Folksonomi  + (system for klassifisering eller kategorisering av nettbaserte informasjonsressurser der brukere merker informasjonen på en måte som faller naturlig uten å bruke noe formelt klassifikasjonssystem)
 • Datanettverk  + (system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner)
 • Fjernvarme  + (system for oppvarming der varmt vann fra en varmesentral overføres i rør til boliger og andre bygninger innenfor et større område)
 • Diskadressering  + (system for å finne fram til lagrede data på en harddisk)
 • Kjølesystem  + (system for å holde temperaturen nede på komponentene i en datamaskin)
 • RGB  + (system for å vise farger på skjerm)
 • Tellekantsystemet  + (system med kvantitative (bibliometriske) mål på [[vitenskapelig publisering|vitenskapelig publisering]], som ble innført for universitets- og høyskolesektoren i 2006)
 • Schengen informasjonssystem  + (system med opplysninger om personer som er ettersøkt, savnet, nektet innreise til Schengen-området eller er straffedømt i et av medlemslandene)
 • Sosialt medium  + (system på vebben som tillater kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer)
 • Isolert system  + (system som ikke kan utveksle [[Energi|energi]] eller stoff med omgivelsene)
 • Multimediesystem  + (system som inneholder materiale som benytter seg av forskjellige uttrykksformer som tekst, video, animasjon, grafikk og lyd)
 • Lukket system  + (system som kan utveksle energi med omgjevnadane, men ikkje stoff)
 • Eksosanlegg  + (system som leder avgasser fra en forbrenningsmotor)
 • ABS-bremser  + (system som skal hindre at noen av kjøretøyets hjul låses og sklir på underlaget når føreren bremser)
 • Bibliografi  + (systematisk fortegnelse over dokumenter ordnet etter bestemte prinsipper)
 • Referanseintervju  + (systematisk intervju der bibliotekaren prøver å avdekke brukerens informasjonsbehov)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse  + (systematisk kartlegging av risiko og sårbarhet (som legges til grunn for både forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser))
 • Paradigme  + (systematisk ordning av dei [[Morfosyntaktisk ord|morfosyntaktiske orda]] til eit [[Leksem|leksem]])
 • Klassifikasjonsskjema  + (systematisk organisering av emner, begrep eller gjenstander etter et system som også angir relasjoner)
 • Bibliobibliografi  + (systematisk oversikt over bibliografier [[bibliografi|bibliografi]])
 • Personregister  + (systematisk samling av [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Internkontroll (Statens vegvesen)  + (systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lover og forskrifter)
 • Hylleoppstilling  + (systemet et bibliotek bruker for plassering av materialet i samlingen)
 • Heftelse  + (særlig innskrenkning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren))