Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «systemet et bibliotek bruker for plassering av materialet i samlingen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Brannslokningsanlegg  + (system for automatisk brannslokning)
 • Brannvarslingsanlegg  + (system for automatisk varsling av brann)
 • Genetisk kode  + (system for hvordan informasjonen i DNA oversettes til [[Protein|proteiner]])
 • Folksonomi  + (system for klassifisering eller kategorisering av nettbaserte informasjonsressurser der brukere merker informasjonen på en måte som faller naturlig uten å bruke noe formelt klassifikasjonssystem)
 • Datanettverk  + (system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner)
 • Fjernvarme  + (system for oppvarming der varmt vann fra en varmesentral overføres i rør til boliger og andre bygninger innenfor et større område)
 • Diskadressering  + (system for å finne fram til lagrede data på en harddisk)
 • Kjølesystem  + (system for å holde temperaturen nede på komponentene i en datamaskin)
 • RGB  + (system for å vise farger på skjerm)
 • Tellekantsystemet  + (system med kvantitative (bibliometriske) mål på [[vitenskapelig publisering|vitenskapelig publisering]], som ble innført for universitets- og høyskolesektoren i 2006)
 • Schengen informasjonssystem  + (system med opplysninger om personer som er ettersøkt, savnet, nektet innreise til Schengen-området eller er straffedømt i et av medlemslandene)
 • Sosialt medium  + (system på vebben som tillater kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer)
 • Isolert system  + (system som ikke kan utveksle [[Energi|energi]] eller stoff med omgivelsene)
 • Multimediesystem  + (system som inneholder materiale som benytter seg av forskjellige uttrykksformer som tekst, video, animasjon, grafikk og lyd)
 • Lukket system  + (system som kan utveksle energi med omgjevnadane, men ikkje stoff)
 • Eksosanlegg  + (system som leder avgasser fra en forbrenningsmotor)
 • ABS-bremser  + (system som skal hindre at noen av kjøretøyets hjul låses og sklir på underlaget når føreren bremser)
 • Bibliografi  + (systematisk fortegnelse over dokumenter ordnet etter bestemte prinsipper)
 • Referanseintervju  + (systematisk intervju der bibliotekaren prøver å avdekke brukerens informasjonsbehov)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse  + (systematisk kartlegging av risiko og sårbarhet (som legges til grunn for både forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser))
 • Paradigme  + (systematisk ordning av dei [[Morfosyntaktisk ord|morfosyntaktiske orda]] til eit [[Leksem|leksem]])
 • Klassifikasjonsskjema  + (systematisk organisering av emner, begrep eller gjenstander etter et system som også angir relasjoner)
 • Bibliobibliografi  + (systematisk oversikt over bibliografier [[bibliografi|bibliografi]])
 • Personregister  + (systematisk samling av [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Internkontroll (Statens vegvesen)  + (systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lover og forskrifter)
 • Hylleoppstilling  + (systemet et bibliotek bruker for plassering av materialet i samlingen)
 • Heftelse  + (særlig innskrenkning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren))
 • Konsekvensutredning*  + (særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av en plan eller et tiltak)
 • Emnesøk  + (søk etter [[Dokument_(bibliotekfag)|dokument]] som kan belyse et emne)
 • Søk etter kjent dokument  + (søk etter et kjent dokument eller en kjent [[Entitet|entitet]], som man forutsetter at eksisterer)
 • Datasøk  + (søk for å finne bestemte data i en datamengde)
 • Fritekstsøk  + (søkemetode for søking etter stikkord i en mengde tekst)
 • Gressing  + (søking etter informasjon uten å vite akkurat hvilket dokument man leter etter, og uten å følge en på forhånd bestemt søkestrategi)
 • Nettsøking  + (søking etter innhold på internett)
 • Litteratursøk  + (søking etter litteratur, dokumenter eller bibliografiske referanser ved hjelp av søkeprogrammer)
 • Forsøkstakst  + (takst som holdes før det i henhold til lov eller særskilt tillatelse er anledning til å gjennomføre ekspropriasjon)
 • Nøytrontall  + (tal på [[nøytron|nøytron]] i kjernen.)
 • Haptisitet  + (tal på atom i ein [[Ligand|ligand]] som er direkte koordinerte til metallet)
 • Koordinasjonstall  + (tal på bindande naboatom rundt eit visst atom i ei kjemisk sambinding)
 • Dentisitet  + (tal på donorgrupper i ein enkelt [[Ligand|ligand]] som bind eit [[Sentralatom|sentralatom]] i eit koordinasjonskompleks)
 • Bindingsorden  + (tal på kjemiske bindingar mellom to atom i eit molekyl)
 • Avogadrokonstanten  + (tal på partiklar i eit mol: 6,022 · 10<sup>23</sup> mol<sup>–1</sup>)
 • Atomnummer  + (tal på protonar i atomkjernen i eit grunnstoff­atom)
 • Talesituasjon  + (talehandlingen, deltakerne og de umiddelbare omstendighetene)
 • Lokalisator  + (tall i et kjemisk navn som lokaliserer posisjon til [[Funksjonell gruppe|funksjonelle grupper]] og [[Substituent|substituenter]] i et molekyl)
 • Indeks (kjemi)  + (tall som viser antall atomer av en type i en formel)
 • Belastningskode  + (tallkode som forteller hvilken vektbelastning dekket er konstruert for)
 • ISBN  + (tallkombinasjon som identifiserer enhver bokutgivelse, inkl. elektroniske dokumenter, undervisningsfilmer og programvare til undervisningsformål)
 • Binært tallsystem  + (tallsystem bestående av to tall: 0 og 1)
 • Hexadesimalt tallsystem  + (tallsystem som bruker seksten unike tall)
 • Begrepsdanning  + (tankeprosess som formar eit [[Begrep|omgrep]])