Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «term som angir hvilken type materiale et dokument tilhører». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Lavutslippsteknologi  + (teknologi som i bruk medfører lite eller ingen utslipp av klimagasser)
 • Personvernfremmende teknologi  + (teknologi som muliggjør [[Innebygd personvern|innebygd personvern]])
 • Samvirkende ITS  + (teknologier og applikasjoner som utnytter
  teknologier og applikasjoner som utnytter effektiv datautveksling mellom enheter, aktører og infrastruktur i transportsystemet slik at man kan forbedre mobilitet, sikkerhet, fremkommelighet og brukertilfredshet gjennom sanntids datautveksling og informasjonsdeling basert på trådløs kommunikasjon og smart teknologi i kjøretøy og mobile terminaler
  teknologi i kjøretøy og mobile terminaler)
 • Lydbok  + (tekst fra en bok som er lest inn på et lydbærende medium)
 • Litteraturanmeldelse  + (tekst som gir en vurdering av et kunstverk, et teaterstykke, et album eller litterære tekster)
 • Hypertekst  + (tekst som inneholder en eller flere [[Hyperlenke|hyperlenker]] til andre tekster eller del av tekst)
 • Preprint  + (tekst til foredrag eller artikel, eventuelt kun et [[Referat|referat]], som trykkes før foredraget holdes på en konferanse eller artikkelen trykkes i et tidsskrift)
 • Mobiltelefon  + (telefon som kan sende og motta telesignaler uten å være knyttet til en fast telefonlinje)
 • Nødanrop  + (telefonanrop til [[nødsentral]])
 • Nødsentral  + (telefonmottak av [[nødanrop]] (politi, brann, helse))
 • Glassomvandlingstemperatur  + (temperatur der ein [[Polymer|polymer]] ved sakte nedkjøling går over i ein glasaktig tilstand)
 • Havoverflatetemperatur  + (temperatur i de øverste par meterne av havet)
 • Bakketemperatur  + (temperatur i luften 1,5 meter over bakken over landområder)
 • Normalkokepunkt  + (temperaturen der [[damptrykk|damptrykket]] av en væske er lik 1 [[atmosfæretrykk|atm]])
 • Frysepunkt  + (temperaturen der en væske går over til fast stoff)
 • Kokepunkt  + (temperaturen der en væskes [[damptrykk|damptrykk]] er lik det ytre trykket (f.eks. lufttrykk))
 • Smeltepunkt  + (temperaturen der et fast stoff går over til væske)
 • Vertikal temperaturgradient  + (temperaturendring med høgda)
 • Kosmisk varmedød  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor all materie etter hvert vil oppnå termodynamisk likevekt og ikke lenger kan sørge for videre aktivitet dersom universet fortsetter å ekspandere for alltid)
 • Kosmisk kollaps  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor universet vil kollapse til en [[Singularitet|singularitet]] dersom det med tiden slutter å ekspandere)
 • Bruksbasert tilnærming  + (teoretisk og metodisk tilnærming som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Ormehull  + (teoretisk tunnellignende struktur som kobler sammen to punkter i [[Tidrom|tidrommet]])
 • Standpunktteori  + (teori om at en underordnet samfunnsposisjon gir opphav til et mer fullstendig verdensbilde enn en dominant posisjon, begrunnet med ideen om et dobbelt blikk: en evne til å se verden både nedenfra og ovenfra)
 • Kinetisk gassteori  + (teori som forklarer egenskaper som trykk, temperatur og volum til en gass ut fra gasspartiklenes hastighets- og energifordeling)
 • Knuteterm  + (term som angir et hierarkisk nivå i en tesaurus uten å være et emneord)
 • Testterm (Testvesenet 1)  + (test)
 • Tollens test  + (test for å påvise aldehyd der Ag+(aq) reduseres til Ag(s))
 • Biurettest  + (test med Cu<sup>2</sup><sup>+</sup>(aq) i [[Basisk løsning|basisk løsning]] der fiolett farge påviser [[Protein|protein]])
 • Felttest  + (test som inkluderer et relativt stort antall objekter som testes i et virkelig trafikkmiljø over en lengre tidsperiode)
 • Wizard of Oz-testing  + (testing der den automatiske maskinkomponenten er erstattet av en eller annen form for menneskelig innblanding)
 • Prediktiv gentesting  + (testing for genvarianter som disponerer for sykdom, men som ikke nødvendigvis vil gi sykdom)
 • Sigma-t  + (tetthet brukt i oseanografi definert som kilo per kubikkmeter (tetthet av sjøvann ved atomsfærisk trykk -1000))
 • Massetetthet  + (tettheten av et [[stoff|stoff]] oppgitt i g/cm³ = g/mL)
 • Forkiling  + (tetting av pukklag i overflaten med pukk av finere gradering eller asfalterte materialer)
 • Omløpstid  + (tid et [[Himmellegeme|himmellegeme]] eller [[Kunstig satellitt|kunstig satellitt]] bruker på ett omløp rundt et annet himmellegeme)
 • Tilbringertid  + (tiden det tar den reisende å forflytte seg fra reisens utgangspunkt til nærmeste holdeplass)
 • Halveringstid  + (tiden det tar før en konsentrasjon er halvparten av utgangskonsentrasjonen)
 • Førstehjelp  + (tidlig, foreløpig hjelp som en gir en skadet eller syk)
 • Biltilsynet  + (tidligere offentlig organ i Statens vegvesen (eldre navn var Statens bilsakkyndige) som oppstod etter 1. verdenskrig og i 1995 fikk navnet Trafikkstasjon)
 • Lesekampanje  + (tidsbegrenset tiltak for å stimulere til økt lesning)
 • Yngre dryas  + (tidsperiode som fant sted for 12 850–11 650 år før nåtid)
 • Klagefrist  + (tidspunkt der retten til å klage på et vedtak opphører)
 • Albedotilbakekobling  + (tilbakekoblingsmekanisme som omfatter endringer i jordens [[Albedo|albedo]])
 • Utstyr  + (tilbehør, utrustning)
 • Byggeoppdrag  + (tildelt prosjekt som omfatter oppføring av bygning, veg eller annen konstruksjon)
 • Grunnerverv  + (tilegning av rettighetene til de arealer som skal tas i bruk, vanligvis gjennom avtale med grunneier om grunnavståelse mot erstatning)
 • Stikkprøve  + (tilfeldig valgt prøve tatt ved undersøkelse eller kontroll av et større kvantum eller antall)
 • Genterapi  + (tilførsel av genetisk materiale til celler for å behandle eller forebygge sykdom, eller for å endre cellens egenskaper)
 • Kabel-TV-internettilkopling  + (tilgang til internett via kabel-TV i stedet for ordinær telefonlinje)
 • Semitrailer  + (tilhenger med en eller flere aksler som er slik konstruert at en vesentlig del av tilhengerens vekt bæres av en svingskive montert på den trekkende motorvogn)