Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «tidsperiode som fant sted for 12_850–11_650 år før nåtid». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Frysepunkt  + (temperaturen der en væske går over til fast stoff)
 • Kokepunkt  + (temperaturen der en væskes [[damptrykk|damptrykk]] er lik det ytre trykket (f.eks. lufttrykk))
 • Smeltepunkt  + (temperaturen der et fast stoff går over til væske)
 • Vertikal temperaturgradient  + (temperaturendring med høgda)
 • Kosmisk varmedød  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor all materie etter hvert vil oppnå termodynamisk likevekt og ikke lenger kan sørge for videre aktivitet dersom universet fortsetter å ekspandere for alltid)
 • Kosmisk kollaps  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor universet vil kollapse til en [[Singularitet|singularitet]] dersom det med tiden slutter å ekspandere)
 • Bruksbasert tilnærming  + (teoretisk og metodisk tilnærming som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Ormehull  + (teoretisk tunnellignende struktur som kobler sammen to punkter i [[Tidrom|tidrommet]])
 • Standpunktteori  + (teori om at en underordnet samfunnsposisjon gir opphav til et mer fullstendig verdensbilde enn en dominant posisjon, begrunnet med ideen om et dobbelt blikk: en evne til å se verden både nedenfra og ovenfra)
 • Kinetisk gassteori  + (teori som forklarer egenskaper som trykk, temperatur og volum til en gass ut fra gasspartiklenes hastighets- og energifordeling)
 • Knuteterm  + (term som angir et hierarkisk nivå i en tesaurus uten å være et emneord)
 • Materialbetegnelse  + (term som angir hvilken type materiale et dokument tilhører)
 • Testterm (Testvesenet 1)  + (test)
 • Tollens test  + (test for å påvise aldehyd der Ag+(aq) reduseres til Ag(s))
 • Biurettest  + (test med Cu<sup>2</sup><sup>+</sup>(aq) i [[Basisk løsning|basisk løsning]] der fiolett farge påviser [[Protein|protein]])
 • Felttest  + (test som inkluderer et relativt stort antall objekter som testes i et virkelig trafikkmiljø over en lengre tidsperiode)
 • Wizard of Oz-testing  + (testing der den automatiske maskinkomponenten er erstattet av en eller annen form for menneskelig innblanding)
 • Prediktiv gentesting  + (testing for genvarianter som disponerer for sykdom, men som ikke nødvendigvis vil gi sykdom)
 • Sigma-t  + (tetthet brukt i oseanografi definert som kilo per kubikkmeter (tetthet av sjøvann ved atomsfærisk trykk -1000))
 • Massetetthet  + (tettheten av et [[stoff|stoff]] oppgitt i g/cm³ = g/mL)
 • Tilbringertid  + (tiden det tar den reisende å forflytte seg fra reisens utgangspunkt til nærmeste holdeplass)
 • Halveringstid  + (tiden det tar før en konsentrasjon er halvparten av utgangskonsentrasjonen)
 • Førstehjelp  + (tidlig, foreløpig hjelp som en gir en skadet eller syk)
 • Biltilsynet  + (tidligere offentlig organ i Statens vegvesen (eldre navn var Statens bilsakkyndige) som oppstod etter 1. verdenskrig og i 1995 fikk navnet Trafikkstasjon)
 • Lesekampanje  + (tidsbegrenset tiltak for å stimulere til økt lesning)
 (tidsperiode som fant sted for 12_850–11_650 år før nåtid)
 • Yngre dryas  + (tidsperiode som fant sted for 12 850–11 650 år før nåtid)
 • Klagefrist  + (tidspunkt der retten til å klage på et vedtak opphører)
 • Albedotilbakekobling  + (tilbakekoblingsmekanisme som omfatter endringer i jordens [[Albedo|albedo]])
 • Utstyr  + (tilbehør, utrustning)
 • Byggeoppdrag  + (tildelt prosjekt som omfatter oppføring av bygning, veg eller annen konstruksjon)
 • Grunnerverv  + (tilegning av rettighetene til de arealer som skal tas i bruk, vanligvis gjennom avtale med grunneier om grunnavståelse mot erstatning)
 • Stikkprøve  + (tilfeldig valgt prøve tatt ved undersøkelse eller kontroll av et større kvantum eller antall)
 • Genterapi  + (tilførsel av genetisk materiale til celler for å behandle eller forebygge sykdom, eller for å endre cellens egenskaper)
 • Kabel-TV-internettilkopling  + (tilgang til internett via kabel-TV i stedet for ordinær telefonlinje)
 • Semitrailer  + (tilhenger med en eller flere aksler som er slik konstruert at en vesentlig del av tilhengerens vekt bæres av en svingskive montert på den trekkende motorvogn)
 • Konsesjon (Vegvesenet)  + (tillatelse fra offentlig myndighet til å gjøre noe)
 • Førerkort  + (tillatelse gitt av offentlig myndighet til å føre motorvogn i en eller flere bestemte motorvogngrupper)
 • Brukertilgang  + (tillatelse gitt til brukere som gir dem tilgang til ressurser (filer, programvare, printere o.l.) i et nettverk)
 • Rammetillatelse  + (tillatelse som angir de ytre rammene for et byggeprosjekt)
 • Konsesjon (Datatilsynet)  + (tillatelse som en virksomhet får fra Datatilsynet til å behandle [[Sensitiv personopplysning|sensitive personopplysninger]])
 • Utslippskvote  + (tillatelse som kan kjøpes eller selges fritt, og som gir rett til å slippe ut en gitt mengde av et stoff)
 • Byggetillatelse  + (tillatelse som må innhentes fra kommunen før nærmere fastsatte byggearbeider utføres, jfr.[[Plan- og bygningsloven]])
 • Transportløyve  + (tillatelse til mot vederlag å drive nasjonal eller internasjonal gods- eller persontransport med motorvogn)
 • Fullmakt  + (tillatelse til å handle i en annens sted)
 • Oppholdstillatelse  + (tillatelse til å oppholde seg og arbeide i landet)
 • Utslippstillatelse  + (tillatelse til å slippe ut en gitt mengde av et stoff)
 • Klimakvote  + (tillatelse til å slippe ut ett tonn karbondioksid)
 • Galakseutbuling  + (tilnærmet kuleformet fordeling av [[Stjerne|stjerner]] i den sentrale regionen av en [[Spiralgalakse|spiralgalakse]] som danner en utbuling i den ellers flate [[Galakseskive|galakseskiven]])
 • Galaksehalo  + (tilnærmet kuleformet region rundt en [[Galakse|galakse]] som består av spredte [[Stjerne|stjerner]], [[Kuleformet stjernehop|kuleformede stjernehoper]] og [[Mørk materie|mørk materie]] som strekker seg langt utenfor den synlige galaksen)
 • Prekoordinert indeksering  + (tilordne emneord, koordinert etter en gitt siteringsordning, f.eks. emneordsstreng)