Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «tiltrekningen mellom naboatomene i molekyler og mellom ioner i salter». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Konfigurasjon (IKT)  + (tilpasning og innstilling av et datasystem eller programvare)
 • Brukermodellering  + (tilpassing av et dialogbasert system for [[Talegjenkjenning|talegjenkjenning]] til den enkelte brukeren)
 • Mykner  + (tilsetningsstoff som øker plastisiteten eller viskositeten til et stoff)
 • Dvalemodus  + (tilstand der datamaskinen i prinsippet er slått av)
 • Snøføre  + (tilstand der kjørebanen er dekket av snø)
 • Kiral  + (tilstand der to objekt ikkje er samanfallande med spegelbiletet sitt)
 • Tvetydighet  + (tilstand hvor et ord eller en setning kan forstås på forskjellige måter, eller strukturen i en setning kan analyseres på flere måter og dermed forstås ulikt)
 • Modus  + (tilstand, brukes ofte i IKT om maskinvare og programvare)
 • Grunntilstand  + (tilstanden til et atom eller et molekyl når det har lavest energi.)
 • Krystallinitet  + (tilstedeværelse av en tredimensjonell ordning på atomært nivå)
 • Kvalitetskontroll  + (tilsyn av kvaliteten på et produkt eller en tjeneste)
 • Brevlig kontroll  + (tilsyn der Datatilsynet ber om å få tilsendt dokumentasjon fra [[Databehandler|databehandler]] eller [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlig]] for å kontrollere etterlevelse av personvernbestemmelsene)
 • Stedlig kontroll  + (tilsyn der Datatilsynet møter opp hos [[Databehandler|databehandler]] eller [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlig]] for å kontrollere etterlevelse av personvernbestemmelsene)
 • Kontroll  + (tilsyn som Datatilsynet gjennomfører hos en virksomhet for å se om den etterlever personvernreglene)
 • Virtuell  + (tilsynelatende)
 • Trafikkregulering av vegarbeidsområder  + (tiltak for å sikre effektiv drift og sikker trafikk ved og i vegarbeidsområder)
 • Klimatilpasning  + (tiltak for å tilpasse seg dagens eller framtidas klima og de konsekvensene som følger med [[Klimaendring|klimaendringer]])
 • Bergsikring  + (tiltak i tunnel eller fjellskjæring i dagen som innebærer bruk av nett, bolter etc. for å hindre ras)
 • Kontrolltiltak  + (tiltak som arbeidsgiver setter i verk for å kontrollere de ansatte i arbeidssituasjonen)
 • Faunapassasje  + (tiltak som gjør det mulig for dyr å bevege seg på tvers av menneskeskapt barriere)
 • Grønn IKT  + (tiltak som kan redusere miljøbelastningen fra IKT-bransjen, samt alle bidrag fra IKT-bransjen til bedre helse og miljø generelt)
 • Utslippsreduksjon  + (tiltak som reduserer utslipp eller øker [[Karbonopptak|karbonopptak]])
 • Kohesjon  + (tiltrekkingskraft mellom to like molekyl)
 • Intramolekylær kraft  + (tiltrekkingskraft som verkar mellom atom i eit molekyl eller eit molekylion, til skilnad frå [[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]])
 • Intermolekylær kraft  + (tiltrekkingskraft som verkar mellom molekyl, til skilnad frå [[intramolekylær kraft|intramolekylær kraft]] (t.d. [[kovalent binding|kovalent binding]]))
 • Kjemisk binding  + (tiltrekningen mellom naboatomene i molekyler og mellom ioner i salter)
 • Proxy-tjener  + (tjenermaskin som mellomlagrer data i et nettverk slik at tilgangen til dataene blir raskere)
 • Vebbhotell  + (tjeneste hvor tjenestetilbyderen lagrer data (og ev. [[Programvare|programvare]]) på kundens vegne og gjør dette tilgjengelig på [[Internett|Internett]])
 • Referansetjeneste  + (tjeneste i bibliotek der publikum kan henvende seg med faktaspørsmål, søkehjelp e.l.)
 • Verdensveven  + (tjeneste som gir tilgang til filer på hvilken som helst vevtjener knyttet til internett)
 • Internettjeneste  + (tjeneste som kan utføres hvis vi er tilknyttet internett)
 • Navnetjeneste  + (tjeneste som utføres på en navnetjener)
 • Utstedervirksomhet  + (tjenester for betaling av bompasseringer, inkludert inngåelse og administrasjon av brukeravtaler, utstedelse av elektroniske brikker og annen service overfor brukerne og operatører i denne sammenheng)
 • Dobbeltspiral  + (to [[Enkelttrådet DNA-molekyl|DNA-enkelttråder]] tvunnet rundt hverandre i en spiral og bundet sammen ved hydrogenbindinger)
 • Dien  + (to [[Karbon-karbon-dobbeltbinding|karbon-karbon-dobbeltbindinger]] i samme [[Molekyl|molekyl]])
 • Fysisk dobbeltstjerne  + (to [[Stjerne|stjerner]] som er bundet til hverandre gjennom gravitasjon, og som går i bane rundt et felles massesentrum)
 • Visuell dobbeltstjerne  + (to [[Stjerne|stjerner]] som sett fra jorda ser ut til å ligge nær hverandre på himmelen)
 • Kommentar  + (to bruksområder i IKT: i programlisting eller i et dokument)
 • Molekyl  + (to eller fleire [[atom|atom]] bundne saman slik at dei oppfører som ein enkelt partikkel)
 • Stjernesystem  + (to eller flere [[Stjerne|stjerner]] som går i bane rundt hverandre)
 • Klon  + (to eller flere genetisk identiske organismer, celler eller DNA-molekyler)
 • Degenerert orbital  + (to eller flere orbitaler som har samme energi)
 • Karbon-karbon-dobbeltbinding  + (to karboner som er bundet sammen av en [[Sigmabinding|sigmabinding]] og en [[Pi-binding|pi-binding]])
 • Karbon-karbon-enkeltbinding  + (to karboner som er bundet sammen av en [[Sigmabinding|sigmabinding]])
 • Parkeringslys  + (to lykter foran på bilen som lyser hvitt men som ikke og blender, og som bidrar til økt synlighet ved kortere stopp som f.eks. ved av- og påstigning)
 • Kondensasjonsreaksjon  + (to molekyler som knyttes sammen ved at det spaltes vanligvis av et lite molekyl)
 • Binær motsetning  + (to motsatte og gjensidig utelukkende begreper som likevel kun gir mening i dette motsetningsforholdet)
 • Koblet reaksjon  + (to reaksjoner som deler et felles mellomprodukt slik at energien som frigjøres i det gunstige trinnet, gjør at det ugunstige trinnet kan forekomme)
 • Strukturisomerer  + (to sambindingar som har same molekylformel, men ulik strukturformel)
 • Moped  + (tohjuls, trehjuls og firehjuls kjøretøy med høyeste fart 45 km/t, angitt i vognkortet som moped)
 • Lesing av nummerskilt  + (tolking av nummerskilt, f.eks. ved å bruke optisk tegngjenkjenning)