Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «to sambindingar som har same molekylformel, men ulik strukturformel». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Intramolekylær kraft  + (tiltrekkingskraft som verkar mellom atom i eit molekyl eller eit molekylion, til skilnad frå [[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]])
 • Intermolekylær kraft  + (tiltrekkingskraft som verkar mellom molekyl, til skilnad frå [[intramolekylær kraft|intramolekylær kraft]] (t.d. [[kovalent binding|kovalent binding]]))
 • Kjemisk binding  + (tiltrekningen mellom naboatomene i molekyler og mellom ioner i salter)
 • Proxy-tjener  + (tjenermaskin som mellomlagrer data i et nettverk slik at tilgangen til dataene blir raskere)
 • Vebbhotell  + (tjeneste hvor tjenestetilbyderen lagrer data (og ev. [[Programvare|programvare]]) på kundens vegne og gjør dette tilgjengelig på [[Internett|Internett]])
 • Referansetjeneste  + (tjeneste i bibliotek der publikum kan henvende seg med faktaspørsmål, søkehjelp e.l.)
 • Verdensveven  + (tjeneste som gir tilgang til filer på hvilken som helst vevtjener knyttet til internett)
 • Internettjeneste  + (tjeneste som kan utføres hvis vi er tilknyttet internett)
 • Navnetjeneste  + (tjeneste som utføres på en navnetjener)
 • Utstedervirksomhet  + (tjenester for betaling av bompasseringer, inkludert inngåelse og administrasjon av brukeravtaler, utstedelse av elektroniske brikker og annen service overfor brukerne og operatører i denne sammenheng)
 • Dobbeltspiral  + (to [[Enkelttrådet DNA-molekyl|DNA-enkelttråder]] tvunnet rundt hverandre i en spiral og bundet sammen ved hydrogenbindinger)
 • Dien  + (to [[Karbon-karbon-dobbeltbinding|karbon-karbon-dobbeltbindinger]] i samme [[Molekyl|molekyl]])
 • Fysisk dobbeltstjerne  + (to [[Stjerne|stjerner]] som er bundet til hverandre gjennom gravitasjon, og som går i bane rundt et felles massesentrum)
 • Visuell dobbeltstjerne  + (to [[Stjerne|stjerner]] som sett fra jorda ser ut til å ligge nær hverandre på himmelen)
 • Kommentar  + (to bruksområder i IKT: i programlisting eller i et dokument)
 • Molekyl  + (to eller fleire [[atom|atom]] bundne saman slik at dei oppfører som ein enkelt partikkel)
 • Stjernesystem  + (to eller flere [[Stjerne|stjerner]] som går i bane rundt hverandre)
 • Klon  + (to eller flere genetisk identiske organismer, celler eller DNA-molekyler)
 • Degenerert orbital  + (to eller flere orbitaler som har samme energi)
 • Karbon-karbon-dobbeltbinding  + (to karbonatomer som er bundet sammen av en [[Sigmabinding|sigmabinding]] og en [[Pi-binding|pi-binding]])
 • Karbon-karbon-enkeltbinding  + (to karbonatomer som er bundet sammen av en [[Sigmabinding|sigmabinding]])
 • Parkeringslys  + (to lykter foran på bilen som lyser hvitt men som ikke og blender, og som bidrar til økt synlighet ved kortere stopp som f.eks. ved av- og påstigning)
 • Kondensasjonsreaksjon  + (to molekyler som knyttes sammen ved at det spaltes vanligvis av et lite molekyl)
 • Binær motsetning  + (to motsatte og gjensidig utelukkende begreper som likevel kun gir mening i dette motsetningsforholdet)
 • Koblet reaksjon  + (to reaksjoner som deler et felles mellomprodukt slik at energien som frigjøres i det gunstige trinnet, gjør at det ugunstige trinnet kan forekomme)
 • Strukturisomerer  + (to sambindingar som har same molekylformel, men ulik strukturformel)
 • Moped  + (tohjuls, trehjuls og firehjuls kjøretøy med høyeste fart 45 km/t, angitt i vognkortet som moped)
 • Lesing av nummerskilt  + (tolking av nummerskilt, f.eks. ved å bruke optisk tegngjenkjenning)
 • Transitteringsdokument  + (tolldokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist)
 • Genforråd  + (total mengde forskjellige [[Allel|alleler]] i en art eller populasjon)
 • Klimafotavtrykk  + (total mengde klimagasser direkte eller indirekte sluppet ut på grunn av menneskelige aktiviteter, vanligvis uttrykt som tonn CO2 ekvivalenter)
 • Interaktivitet  + (toveis utveksling av informasjon mellom en bruker og et informasjonsbehandlingssystem)
 • Astrologi  + (tradisjon som bygger på en forestilling om at menneskers liv og hendelser på jorda kan påvirkes og spås av hvor sola, månen og [[Planet|planetene]] står i forhold til [[Stjerne|stjernene]] på himmelen)
 • Anleggstrafikk  + (trafikk generert av kjøretøy som frakter materiale og utstyr til og fra byggeområder)
 • Trafikalt grunnkurs  + (trafikkopplæringens første trinn, som må gjennomføres før en kan begynne å øvelseskjøre)
 • Møtesituasjon  + (trafikksituasjon der kjøretøy eller trafikanter passerer hverandre i motsatte retninger uten at det finnes et fysisk skille mellom trafikkretningene)
 • Trafikkontroll  + (trafikksjekk av førerkort og vognkort, bruk av bilbelte, kontroll av lys m.m. langs veg i regi av Statens vegvesen)
 • Innkjøring forbudt  + (trafikkskilt 302 som angir forbud mot å kjøre forbi skiltet)
 • Forbudt for motorvogn  + (trafikkskilt 306.1)
 • Påbudsskilt  + (trafikkskilt som angir obligatorisk handling)
 • Dødsulykke  + (trafikkulykke som resulterer i at en person dør innen 30 dager etter ulykken)
 • Fluks av latent varme  + (transport av energi som er bundet opp i fuktig luft)
 • Kabotasje  + (transport av personer og gods innenlands i en annen stat enn der transportmiddelet hører hjemme)
 • Fluks av følbar varme  + (transport av potensiell energi i form av termal energi eller varme)
 • Ferjeforbindelse  + (transportetappe til sjøs, som regel over et sund, en fjord eller et havområde, som til vanlig lar seg krysse med [[ferje]])
 • Samlast  + (transportform der ulike vareforsendelser lastes inn i samme container eller kjøretøy)
 • Ambulanse  + (transportmiddel for syke, skadede el. omkomne)
 • Kollektivtransport  + (transportsystem der de reisende ikke benytter egne transportmidler, men transportmidler som står til disposisjon for allmennheten)
 • Antikodon  + (tre etterfølgjande [[Nukleotid|nukleotider
  tre etterfølgjande [[Nukleotid|nukleotider]] i [[Transport-RNA|transport-RNA]] som kan danne basepar med eit [[Kodon|kodon]] i [[Budbringer-RNA|mRNA]] under [[Proteinsyntese|proteinsyntesen]], og såleis syte for at den korrekte [[Aminosyre|aminosyra]] blir innført i [[Protein|proteinet ]]
  ra]] blir innført i [[Protein|proteinet ]])
 • Forskjøvet konformasjon  + (tredimensjonal anordning av atomer rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor bindingene på et karbonatom deler bindingsvinklene på det andre karbonatomet, sett fra enden)
 • Konfigurasjon (kjemi)  + (tredimensjonal anordning av atomer som er bundet til et [[Kiral|kiralt]] senter)