Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «tvungen avståelse av eiendomsrett». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Påbudsskilt  + (trafikkskilt som angir obligatorisk handling)
 • Dødsulykke  + (trafikkulykke som resulterer i at en person dør innen 30 dager etter ulykken)
 • Fluks av latent varme  + (transport av energi som er bundet opp i fuktig luft)
 • Kabotasje  + (transport av personer og gods innenlands i en annen stat enn der transportmiddelet hører hjemme)
 • Fluks av følbar varme  + (transport av potensiell energi i form av termal energi eller varme)
 • Ferjeforbindelse  + (transportetappe til sjøs, som regel over et sund, en fjord eller et havområde, som til vanlig lar seg krysse med [[ferje]])
 • Samlast  + (transportform der ulike vareforsendelser lastes inn i samme container eller kjøretøy)
 • Ambulanse  + (transportmiddel for syke, skadede el. omkomne)
 • Kollektivtransport  + (transportsystem der de reisende ikke benytter egne transportmidler, men transportmidler som står til disposisjon for allmennheten)
 • Antikodon  + (tre etterfølgjande [[Nukleotid|nukleotider
  tre etterfølgjande [[Nukleotid|nukleotider]] i [[Transport-RNA|transport-RNA]] som kan danne basepar med eit [[Kodon|kodon]] i [[Budbringer-RNA|mRNA]] under [[Proteinsyntese|proteinsyntesen]], og såleis syte for at den korrekte [[Aminosyre|aminosyra]] blir innført i [[Protein|proteinet ]]
  ra]] blir innført i [[Protein|proteinet ]])
 • Forskjøvet konformasjon  + (tredimensjonal anordning av atomer rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor bindingene på et karbonatom deler bindingsvinklene på det andre karbonatomet, sett fra enden)
 • Konfigurasjon (kjemi)  + (tredimensjonal anordning av atomer som er bundet til et [[Kiral|kiralt]] senter)
 • Elektronisk konfigurasjon  + (tredimensjonal anordning av elektroner rundt kjernen av et atom)
 • Eklipsert konformasjon  + (tredimensjonal anordning rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor bindingene til [[Substituent|substituentene]] på et karbonatom er parallelle til bindingene til substituentene på nabokarbonatomet, som vist til en [[Newman-projeksjon|Newman-projeksjon]])
 • Fareskilt  + (trekantet trafikkskilt med spissen opp som varsler fare)
 • Absorbere  + (trekke inn, suge opp stoff eller energi.)
 • Mengdetrening  + (trening på noe man har innlært, for å komme opp på et automatisert ferdighetsnivå)
 • Fiber  + (trevl, tråd.)
 • Behovstrykk  + (trykke eller skrive ut digitale bøker ved behov)
 • Damptrykk  + (trykket av ein gass eller damp over same væske eller faste stoff)
 • Kromosom  + (trådaktig struktur i [[Cellekjerne|cellekjernen]] som består av tettpakket DNA og protein)
 • Infrarød dataoverføring  + (trådløs dataoverføring mellom bærbare enheter)
 • Rørbru  + (tunnel som flyter under overflaten)
 • Undersjøisk tunnel  + (tunnel som går under havet, ei elv eller en innsjø)
 • Digital humaniora  + (tverrfaglig forskningsretning som beskriver, analyserer og visualiserer data ved hjelp av digitale verktøy innenfor de tradisjonelle humanistiske fagene)
 • Protoplanetarisk skive  + (tykk skive av støv og [[Gass|gass]] rundt en ung [[Stjerne|stjerne]], hvor [[Planet|planeter]] dannes)
 • Vekt  + (tyngde, som kan måles i [[egenvekt]] eller totalvekt ([[aktuell totalvekt]] eller [[tillatt totalvekt]]))
 • Plasmaskjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] der biletelementa er samansette av gassfylte celler belagde med raudt, grønt eller blått)
 • OLED-skjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] som bruker [[Organisk lysdiode|organiske lysdiodar]] som teknologi)
 • LCD-skjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysrøyr)
 • LED-skjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysdiodar)
 • Nukleofil addisjon  + (type [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] der det første trinnet er å feste en [[Nukleofil|nukleofil]] til en positiv del av et molekyl)
 • Anti-Markovnikovs addisjonsreaksjon  + (type [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som ikke følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Markovnikovs addisjonsreaksjon  + (type [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Fajanstitrering  + (type [[Argentometri|argentometri]] der det benyttes [[Adsorpsjonsindikator|adsorpsjonsindikatorer]])
 • Mohrtitrering  + (type [[Argentometri|argentometri]] der kromat blir brukt som [[Indikator|indikator]])
 • Volhardtitrering  + (type [[Argentometri|argentometri]] der man tilsetter sølvnitrat i overskudd og [[tilbaketitrering|tilbaketitrerer]] med thiocyanat)
 • CRISPR  + (type [[DNA-sekvens|DNA-sekvens]] i bakterier, som er involvert i bakterienes forsvar mot virusangrep)
 • Linseformet galakse  + (type [[Galakse|galakse]] med en [[Galakseutbuling|galakseutbuling]] og en [[Galakseskive|galakseskive]] uten spiralarmer)
 • Spiralgalakse  + (type [[Galakse|galakse]] med en [[Galakseskive|galakseskive]] som har tydelig spiralstruktur som omgir en sentral [[Galakseutbuling|galakseutbuling]])
 • Irregulær galakse  + (type [[Galakse|galakse]] med irregulær form)
 • Elliptisk galakse  + (type [[Galakse|galakse]] med jevn, elliptisk form uten tydelig struktur og med lysstyrke som avtar med økende avstand fra sentrum av galaksen)
 • Nukleofil abstraksjon  + (type [[Metallorganisk reaksjon|metallorganisk reaksjon]] som kjennetegnes av et nukleofilt angrep på en ligand, som igjen fører til at en del av eller alle de opprinnelige ligandene fjernes fra metallet sammen med nukleofilen)
 • Grignardreagens  + (type [[Organometallisk forbindelse|organometallisk forbindelse]] av magnesium med formel RMgX, hvor R er en organisk gruppe og X et halogenatom)
 • Grignardreaksjon  + (type [[Organometallisk reaksjon|organometallisk reaksjon]] hvor alkyl, vinyl eller arylmagnesiumhalider ([[Grignard-reagens|Grignard-reagenser]]) legges til en karbonylgruppe i et aldehyd eller keton)
 • Nukleofil substitusjon  + (type [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]] der en [[Nukleofil|nukleofil]] erstatter en annen gruppe eller atom fra en forbindelse)
 • Diastereomer  + (type av [[Stereoisomer|stereoisomere]] som ikke er identiske og ikke er speilbilde av hverandre)
 • Fjernlån  + (type av [[biblioteksamarbeid|biblioteksamarbeid]], der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek)
 • Skråstagbru  + (type kabelbro hvor kjørebanen med avstivningsbærerne bæres av et visst antall kabler som spenner fra tårntoppen til tilsvarende mange punkter i spennet)
 • Innskuddsreaksjon  + (type kjemisk reaksjon der et atom eller en gruppe atomer blir satt mellom to atomer i et molekyl)