Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «ujevnhet (forhøyning) i vegbanen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Spiralgalakse  + (type [[Galakse|galakse]] med en [[Galakseskive|galakseskive]] som har tydelig spiralstruktur som omgir en sentral [[Galakseutbuling|galakseutbuling]])
 • Irregulær galakse  + (type [[Galakse|galakse]] med irregulær form)
 • Elliptisk galakse  + (type [[Galakse|galakse]] med jevn, elliptisk form uten tydelig struktur og med lysstyrke som avtar med økende avstand fra sentrum av galaksen)
 • Nukleofil abstraksjon  + (type [[Metallorganisk reaksjon|metallorganisk reaksjon]] som kjennetegnes av et nukleofilt angrep på en ligand, som igjen fører til at en del av eller alle de opprinnelige ligandene fjernes fra metallet sammen med nukleofilen)
 • Grignardreagens  + (type [[Organometallisk forbindelse|organometallisk forbindelse]] av magnesium med formel RMgX, hvor R er en organisk gruppe og X et halogenatom)
 • Grignardreaksjon  + (type [[Organometallisk reaksjon|organometallisk reaksjon]] hvor alkyl, vinyl eller arylmagnesiumhalider ([[Grignard-reagens|Grignard-reagenser]]) legges til en karbonylgruppe i et aldehyd eller keton)
 • Nukleofil substitusjon  + (type [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]] der en [[Nukleofil|nukleofil]] erstatter en annen gruppe eller atom fra en forbindelse)
 • Diastereomer  + (type av [[Stereoisomer|stereoisomere]] som ikke er identiske og ikke er speilbilde av hverandre)
 • Fjernlån  + (type av [[biblioteksamarbeid|biblioteksamarbeid]], der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek)
 • Skråstagbru  + (type kabelbro hvor kjørebanen med avstivningsbærerne bæres av et visst antall kabler som spenner fra tårntoppen til tilsvarende mange punkter i spennet)
 • Innskuddsreaksjon  + (type kjemisk reaksjon der et atom eller en gruppe atomer blir satt mellom to atomer i et molekyl)
 • Karbometallering  + (type organometallisk reaksjon som innebærer nukleofil addisjon til alkener og alkyner av ulike organometalliske reagenser, f.eks. organolitiumforbindelser)
 • Transmetallering  + (type organometallisk reaksjon som omfatter overføring av ligander fra et metall til et annet metall)
 • Beta-hydrid-eliminasjon  + (type reaksjon hvor en alkylgruppe som er bundet til et metallsentrum, omdannes til det tilhørende metallbundne hydridet og et alken)
 • Karbon-hydrogenbindingsaktivering  + (type reaksjon hvor en karbonhydrogenbinding blir spaltet og erstattet med en karbon-X-binding (hvor X vanligvis er karbon, oksygen eller nitrogen))
 • Hydrometallering  + (type reaksjon i metallorganisk kjemi hvor en kjemisk forbindelse med en hydrogenmetallbinding legges til forbindelser med en umettet binding, f.eks. et alken)
 • Migrasjonsinnskudd  + (type reaksjon i organometallisk kjemi hvor to ligander på et metallkompleks kombineres)
 • Oksidativ addisjon  + (type reaksjon som aukar både oksidasjonstilstanden og [[Koordinasjonstall|koordinasjonstalet]] til eit metallsentrum)
 • ID-tyveri  + (tyveri av en persons identitet)
 • Etsende væske  + (tærende eller oppløsende (1) stoff i flytende tilstand)
 • Lossing  + (tømming av last)
 • Desikkant  + (tørkemiddel vanlegvis brukt i ein [[Eksikator|eksikator]])
 • Fri tilgang  + (ubegrenset nettilgang til artikler som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter)
 • Kjønnsnorm  + (uformell regel for hvordan en person som tilskrives et bestemt kjønn, bør handle, uttrykke og framstille seg i en bestemt historisk og kulturell kontekst)
 • Telehiv  + (ujevn oppbulning av markoverflaten som oppstår når vannet i jorden (jordfuktigheten) fryser til is)
 • Hump  + (ujevnhet (forhøyning) i vegbanen)
 • Mørk energi  + (ukjent form for [[Energi|energi]] som i teorien fyller hele [[Universet|universet]] og er ansvarlig for den observerte akselererte ekspansjonen til universet)
 • Mørk materie  + (ukjent form for materie som ikke sender ut eller absorberer lys, og som kun ses gjennom dens gravitasjonelle vekselvirkninger for eksempel i [[Galakse|galakser]])
 • Støtkoking  + (ukontrollert plutselig koking som kan medføre sprut og tap av stoff)
 • Synonym  + (ulike ord med samme eller tilnærmet likt betydningsinnhold)
 • Kompatibel  + (ulike programmer eller ulike maskinvarekomponenter kan brukes om hverandre og gi samme resultat)
 • Datakriminalitet  + (ulovlig virksomhet gjort med datamaskiner)
 • Utforkjøringsulykke  + (ulykke der fører mister kontroll over kjøretøyet slik at det havner utenfor vegen)
 • Frontkollisjon  + (ulykke der to kjøretøy kolliderer front mot front)
 • Eneulykke  + (ulykke hvor kun én bil er involvert)
 • Trafikkulykke  + (ulykke som inntreffer på veg som er åpen for alminnelig ferdsel der et eller flere kjøretøy er innblandet)
 • Trans-fettsyre  + (umetta feittsyre der C-kjeda på kvar side av [[dobbeltbinding|dobbeltbindinga]] er trans i forhold til kvarandre)
 • Keten  + (umettet [[Keton|keton]] med molekylformel CH2=C=O)
 • Technology subgroup  + (undergruppe til [[Artikkel 29-gruppen|artikkel 29-gruppen]] som gir råd og veiledning knyttet til teknologisk utvikling)
 • Folkebok  + (underholdningsbok fra siste del av det 15. århundre til inn i 1900-årene, for en stor del bearbeidet middelalderlig stoff og omfatter også drømmebøker, spåbøker etc.)
 • Underskall  + (undernivå av [[Elektronskall|elektronskall]])
 • Varebil, lastebil og trekkbil  + (underskilt nr. 807.2 som bare brukes sammen med et hovedskilt, og som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde)
 • Stigningsgrad  + (underskilt nr. 813 som brukes sammen med skilt nr. 104)
 • Gentesting  + (undersøkelse av en persons arvestoff (DNA) for å identifisere variasjon i et gen eller en gensekvens)
 • Kredittsjekk  + (undersøkelse av en persons eller virksomhets kredittverdighet)
 • Senketunnel  + (undervannstunnel som bygges i seksjoner på land, og deretter senkes på plass)
 • Brukeropplæring  + (undervisning eller uformell opplæring av bibliotekets brukere)
 • Trafikkhendelse  + (unormal og ikke-planlagt trafikksituasjon som på en negativ måte påvirker trafikkavviklingen (inkludert ulykker))
 • Ekstremvær  + (unormalt vær på et bestemt sted eller tidspunkt, som sterk vind, store nedbørmengder eller høy vannstand og bølger)
 • Hydroksid  + (uorganisk forbindelse som inneholder OH<sup>-</sup>-ioner)
 • Nettverksstoff  + (uorganisk stoff der atomene er bundet sammen med kovalente bindinger i et tredimensjonalt nettverk.)