Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «utbrudd av gammastråler og røntgenstråler fra en astronomisk kilde». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Frontkollisjon  + (ulykke der to kjøretøy kolliderer front mot front)
 • Eneulykke  + (ulykke hvor kun én bil er involvert)
 • Trafikkulykke  + (ulykke som inntreffer på veg som er åpen for alminnelig ferdsel der et eller flere kjøretøy er innblandet)
 • Trans-fettsyre  + (umetta feittsyre der C-kjeda på kvar side av [[dobbeltbinding|dobbeltbindinga]] er trans i forhold til kvarandre)
 • Keten  + (umettet [[Keton|keton]] med molekylformel CH2=C=O)
 • Technology subgroup  + (undergruppe til [[Artikkel 29-gruppen|artikkel 29-gruppen]] som gir råd og veiledning knyttet til teknologisk utvikling)
 • Folkebok  + (underholdningsbok fra siste del av det 15. århundre til inn i 1900-årene, for en stor del bearbeidet middelalderlig stoff og omfatter også drømmebøker, spåbøker etc.)
 • Underskall  + (undernivå av [[Elektronskall|elektronskall]])
 • Varebil, lastebil og trekkbil  + (underskilt nr. 807.2 som bare brukes sammen med et hovedskilt, og som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde)
 • Stigningsgrad  + (underskilt nr. 813 som brukes sammen med skilt nr. 104)
 • Gentesting  + (undersøkelse av en persons arvestoff (DNA) for å identifisere variasjon i et gen eller en gensekvens)
 • Kredittsjekk  + (undersøkelse av en persons eller virksomhets kredittverdighet)
 • Senketunnel  + (undervannstunnel som bygges i seksjoner på land, og deretter senkes på plass)
 • Brukeropplæring  + (undervisning eller uformell opplæring av bibliotekets brukere)
 • Trafikkhendelse  + (unormal og ikke-planlagt trafikksituasjon som på en negativ måte påvirker trafikkavviklingen (inkludert ulykker))
 • Ekstremvær  + (unormalt vær på et bestemt sted eller tidspunkt, som sterk vind, store nedbørmengder eller høy vannstand og bølger)
 • Hydroksid  + (uorganisk forbindelse som inneholder OH<sup>-</sup>-ioner)
 • Nettverksstoff  + (uorganisk stoff der atomene er bundet sammen med kovalente bindinger i et tredimensjonalt nettverk.)
 • Oksosyre  + (uorganisk syre med oksygen i formelen.)
 • Søppelpost  + (upersonlig, uønsket og uinteressant e-post)
 • Krakelering  + (uregelmessig sprekkdannelse i form av et rutemønster i overflaten av veg med fast dekke)
 • Kjønnsdiskriminering  + (urettmessig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av kjønn)
 • Desinfisere  + (uskadeliggjøre eller fjerne og drepe bakterier ved mildere midler enn sterilisering)
 • Reaksjonsintermediat  + (ustabil sambinding som er danna som eit mellomprodukt i ein kjemisk reaksjon)
 • Reparasjon  + (utbedring, istandsetting)
 • Gammaglimt  + (utbrudd av gammastråler og røntgenstråler fra en astronomisk kilde)
 • Sine nomine (s.n.)  + (uten navn, det vil si at navnet på forlegger mangler)
 • Sine loco (s.l.)  + (uten sted, det vil si at navnet på utgivelsessted mangler)
 • Brukertilpassing  + (utforming av et datasystem slik at det innfrir kravene til en bestemt bruker)
 • Kurvatur  + (utforming av veg (eller jernbanelinje) i horisontal- og vertikalplan)
 • Universell utforming  + (utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig)
 • Forskrift  + (utfyllende bestemmelser med hjemmel i lov)
 • Klageskjema  + (utfyllingsblankett for melding om ønske om omgjøring av vedtak)
 • Versjon  + (utgave av et dokument som er lagret med endringer fra en tidligere utgave)
 • Piratutgave  + (utgave av et åndsverk utgitt uten opphavsmannens tillatelse)
 • Vegskjæring  + (utgraving i opprinnelig terreng, der vegen legges)
 • Avrettingslag  + (utjevnende underlag av sand, pukk eller annet materiale)
 • Planforslag  + (utkast til plan fremmet av privat eller offentlig forslagsstiller, der kommunen som planmyndighet har en særskilt plikt til å påse at kravet om tilrettelegging for medvirkning er fulgt)
 • Adressemekling  + (utleie av adresselister for markedsføringsformål)
 • Personvernkonsekvensutredning  + (utredning av [[personvernkonsekvens]]er)
 • Radioaktivitet  + (utsending av partiklar eller stråling fra ein ustabil atomkjerne.)
 • Kontrollseddel  + (utskrift av registrert kontrolldata ved EU-kontroll)
 • Firmaattest  + (utskrift fra [[Foretaksregisteret]] med opplysninger om et bestemt foretak)
 • Iskappe  + (utstrakt, kuppelformet masse av is og snø som er flere kilometer tykk og dekker et område på minst 50 000 km2)
 • Horisontal divergens  + (utstrømming av væske fra et område, som gir [[Oppstrømming|oppstrømming]])
 • Fallodd  + (utstyr for å måle en vegs bæreevne som måler nedbøyningen og krumningen på et vegdekke ved at vegen utsettes for støtbelastning)
 • Bruvekt  + (utstyr installert på bakken, som er beregnet på automatisk veiing av stillestående lastebiler)
 • Vegkantutstyr  + (utstyr langs vegen, for eksempel ved siden av, under eller over vegen)
 • Stoppekloss  + (utstyr som forhindrer at et kjøretøy eller en henger begynner å rulle)
 • Kjemisk formel  + (uttrykk som viser den kjemiske sammensetningen til et stoff ved å bruke de [[kjemisk symbol|kjemiske symbolene]] til grunn som [[stoff|stoffet]] utgjøres av)
 • Molekylformel  + (uttrykk som viser kor mange og kva type atom som finst i eit molekyl)