Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «vannstand over det normale i vassdrag». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Stoppekloss  + (utstyr som forhindrer at et kjøretøy eller en henger begynner å rulle)
 • Kjemisk formel  + (uttrykk som viser den kjemiske sammensetningen til et stoff ved å bruke de [[kjemisk symbol|kjemiske symbolene]] til grunn som [[stoff|stoffet]] utgjøres av)
 • Molekylformel  + (uttrykk som viser kor mange og kva type atom som finst i eit molekyl)
 • Deaksesjonering  + (utvalg av materiale for fotografiske samlinger)
 • Digital bevaring  + (utvelgelse, [[bevaring|bevaring]], vedlikehold, organisering og arkivering av digitalt innhold)
 • Sidespeil  + (utvendig speil som lar føreren se vegbanen bak seg)
 • Breddeutvidelse  + (utvidelse av kjørebane i bredderetning)
 • Havarilomme  + (utvidelse av vegbanen spesielt beregnet for hensetting av kjøretøy som er havarert, for eksempel ved motorstopp)
 • Busslomme  + (utvidelse av vegbanen ved [[bussholdeplass]])
 • Globalisering  + (utvikling av programvare for bruk på hvilket som helst språk eller i hvilket som helst kulturelt miljø)
 • Lokalisering  + (utvikling av programvare tilpasset til lokale språklige og kulturelle forhold (inkludert juridisk praksis og forretningskonvensjoner))
 • Bærekraftig utvikling  + (utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov)
 • Planprosess  + (utvikling, gjennomføring og oppfølging av en plan)
 • Nasjonale turistveger  + (utviklingsprosjekt i Statens vegvesen bestående av 18 kjøreturar gjennom vakker norsk natur der opplevelsene blir forsterket med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser)
 • Harskning  + (uønsket oksidasjon av [[fettstoff|fettstoff]]er, særlig umettede)
 • DNA-vaksine  + (vaksine som består av [[nakent DNA|nakent DNA]])
 • Basisk løsning  + (vandig løsning med pH>7)
 • Gasskonstant  + (vanligvis den universell eller ideelle gasskonstanten R, som inngår bl.a. i [[ideell gasslov|den ideelle gassloven]].)
 • Grunnvann  + (vann i mettet sone under jordoverflaten, dvs. i den delen av grunnen hvor alle sprekker og porerom er helt fylt med vann)
 • Vannmasse  + (vann som blir identifisert ved karakteristiske hydrografiske egenskaper som temperatur og saltholdighet)
 • Hardt vann  + (vann som inneholder oppløste kalsiumioner og magnesiumioner)
 • Termoklin  + (vann- eller luftlag med et sprang i temperatur ved maksikum temperaturgradient)
 • Alkalinitet  + (vannets innhold av basiske anioner)
 • Kulvert  + (vanngjennomløp på tvers av vegen med overliggende fylling og åpent inn- og utløp, og lysåpning inntil 2,5 m)
 • Bufferløsning  + (vannløsning hvor pH endres lite ved tilsetning av små mengder H3O+-ioner eller OH--ioner)
 • Flom  + (vannstand over det normale i vassdrag)
 • Nullføre  + (vanskelige føreforhold forårsaket av vått vær med temperatur omkring null grader)
 • Termovarer  + (varer som krever kontrollert temperatur for å unngå eller minimere forringelse av varens kvalitet)
 • Genetisk variasjon  + (variasjon blant individene i en populasjon på grunn av forskjeller i genetisk sammensetning)
 • Enkeltnukleotidpolymorfi  + (variasjon i et enkelt [[Nukleotid|nukleotid]] i et [[Genom|genom]], med hyppighet på minst 1 % i en populasjon)
 • Sørlig svingning  + (variasjon i forskjellen i lufttrykk ved bakkenivå mellom byen Darwin i Australia og Tahiti)
 • Klimavariabilitet  + (variasjon i klimaets middeltilstand og andre statistiske variabler på grunn enten interne prosesser (indre klimavariablitet) eller eksterne faktorer ([[Ytre klimapådriv|ytre klimapådriv]]))
 • Intern klimavariabilitet  + (variasjoner i klimaets middeltilstand og andre statistiske variabler på grunn av interne prosesser innad i klimasystemet)
 • Fastmerke  + (varig merket punkt til bruk i grunnlagsmålinger eller for å gjøre geodetisk grunnlag tilgjengelig for kart- og oppmålingsarbeid)
 • Mellomistid  + (varm periode mellom to isitider)
 • Entalpiendring  + (varmeoverføring mellom system og omgivelser for prosesser som skjer ved konstant trykk)
 • Varsel om dimensjonsbegrensninger  + (varsel til føreren om at transporten har for stor lengde, bredde, høyde og/eller vekt med hensyn til en viss vegstrekning)
 • Farevarsel  + (varsling av førere om en detektert eller forventet fare på en spesiell del av vegnettet)
 • Forhåndsvarsling  + (varsling av part i forvaltningssak før vedtak treffes)
 • Arbeidsvarsling  + (varsling og sikring av arbeid på veg for å lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg)
 • Varsel om redusert framkommelighet  + (varsling om detekterte eller forventede avviklingsproblemer på en bestemt del av vegnettet)
 • Køvarsling  + (varsling om en detektert eller forventet kø på en bestemt del av vegnettet)
 • Radioinnsnakk  + (varslingssystem via DAB-radio som gjør det mulig å bryte inn i alle radiokanaler med melding til trafikantene)
 • Lut  + (vassløysing av ein [[Sterk base|sterk base]], vanlegvis NaOH (natronlut).)
 • Nettfletting  + (vebbapplikasjon som sammenstiller data fra flere forskjellige kilder og presenterer disse på en felles side)
 • Enkeltvedtak  + (vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer)
 • Veg med midtdeler  + (veg der kjøreretningene er atskilt av et areal som kan være opphøyd med kantstein eller utformet som for eksempel en jord- eller gressvoll)
 • Veg i dagen  + (veg eller vegstrekning som ikke går i tunnel)
 • Forkjørsveg  + (veg hvor kryssende eller innsvingende trafikk er pålagt vikeplikt ved trafikkskilt)
 • Forskjæring  + (veg i dagen som ikke har full tunnellprofil)
 • Grusveg  + (veg med dekke av grus)