Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «venstre side av oppslaget i en bok, vanligvis med likt sidetall». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Veg i dagen  + (veg eller vegstrekning som ikke går i tunnel)
 • Forkjørsveg  + (veg hvor kryssende eller innsvingende trafikk er pålagt vikeplikt ved trafikkskilt)
 • Forskjæring  + (veg i dagen som ikke har full tunnellprofil)
 • Grusveg  + (veg med dekke av grus)
 • Flerfeltsveg  + (veg med mer enn ett kjørefelt i hver retning)
 • Anleggsveg  + (veg som anlegges eller benyttes for anleggstrafikk i tilknytning til et byggprosjekt)
 • Sykkelveg med fortau  + (veg som består av består av kjørebane for syklister og fortau gående, der fortauet er skilt fra sykkelvegens kjørebane med kantstein)
 • Påkjøringsveg  + (veg som brukes for å kjøre inn på hovedveg)
 • Avkjøringsveg  + (veg som brukes for å ta av fra hovedveg)
 • Atkomstveg  + (veg som gir atkomst til boligområder, fritidsaktiviteter, industriområder eller lignende)
 • Trafikkmelding  + (veg-og trafikkinformasjon som formidles av Statens vegvesen)
 • Humpete veg  + (vegbane med ujevnheter)
 • Vegkropp  + (vegens [[overbygning]] og den planerte delen av [[underbygning]]en)
 • Fjellskjæring  + (vegg eller skråning skapt ved direkte fysiske inngrep i fjellet for framføring av for eksempel en veg)
 • Rundkjøring  + (vegkryss der forbindelsen mellom de kryssende vegene skjer ved envegskjøring rundt en sentral trafikkøy)
 • Bremsestrekning  + (veglengden et kjøretøy tilbakelegger fra bremsene blir satt på til kjøretøyet stopper)
 • Serviceveg  + (vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg e.l.)
 • Beredskapsveg  + (vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk men som åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges)
 • Strekning  + (vegstykke)
 • Opplysningsskilt  + (vegtrafikkskilt med opplysninger som gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling)
 • Motortrafikkveg  + (vegtype i Norge som ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav til motorvegstandard men som har ingen direkte tilknytning til eiendommene langs vegen, er forbeholdt motorkjøretøy, nærmere spesifisert i trafikkreglene og angitt med skilt nr. 503)
 • Ruteveiledning  + (veiledning om valg av rute)
 • Analysevekt  + (vekt med høg presisjongrad, ned til minst 0,0001 g)
 • Egenvekt  + (vekten av kjøretøyet i full driftsferdig stand med nødvendig utstyr men uten [[nyttelast]])
 • Tonn (metrisk)  + (vektmål som tilsvarer 1000 kilogram (kg))
 • Verso  + (venstre side av oppslaget i en bok, vanligvis med likt sidetall)
 • Kopula  + (verb eller annet element som knytter et ikke-verbalt predikat til et [[Subjekt|subjekt]])
 • Intransitivt verb  + (verb som knytter seg til ett [[Argument|argument]], typisk et [[Subjekt|subjekt]])
 • Transitivt verb  + (verb som knytter seg til to [[Argument|argumenter]], typisk et [[Subjekt|subjekt]] og et [[Objekt|objekt]])
 • Ditransitivt verb  + (verb som knytter seg til tre [[Argument|argumenter]], typisk et [[Subjekt|subjekt]] og to [[Objekt|objekter]])
 • Applikativ  + (verbalavleiing der verbet tek eit ekstra objekt som typisk uttrykkjer den semantiske rolla benefaktiv)
 • Weben  + (verdensomspennende informasjonsnett bygget på [[Internett|Internett]] som består av [[Nettside|nettsider]] som bruker versjoner av html for å uttrykke og lenke sammen informasjon)
 • Internett  + (verdensomspennende nettverk av elektroniske kommunikasjonsnett som er knyttet sammen av et felles sett av grunnleggende kommunikasjonsprotokoller (TCP, UDP, IP mfl.))
 • Adgangskontroll  + (verifisering av personers eller kjøretøys adgang til områder med restriksjoner)
 • Anonymt verk  + (verk av ukjent forfatterskap)
 • Referanseverk  + (verk som gjennom ordning og emnebehandling er egnet til oppsporing av kortfattede, konsise opplysninger)
 • Fartsskriververksted  + (verksted som skal utføre arbeid med fartskrivere og tilhørende komponenter)
 • Kontrollpanel  + (verktøy med grafisk brukergrensesnitt som gir tilgang til å justere systemegenskaper for en datamaskin)
 • Fotoboks  + (verktøy som benyttes til automatisk fotografering av fartsoverskridelse)
 • Datadugnad  + (verktøy som gjør det mulig å utveksle ideer og ta beslutninger ved hjelp av og via data)
 • Hjulmutternøkkel  + (verktøy til å løsne eller stramme mutterne som holder kjøretøyets hjul på plass)
 • Postprint  + (versjon av et dokument etter det har gjennomgått [[Fagfellevurdering|fagfellevurdering]], i motsetning til [[Preprint|preprint]])
 • Oppstrømming  + (vertikaltransport av havets [[Dypvann|dypvann]] til overflatelaget)
 • Vevtjener  + (vevtjenerprogram som kjøres på en maskin knyttet til et datanettverk)
 • Hypermedium  + (videreutvikling av hypertekst hvor koblingene også omfatter andre datatyper som lyd, animert grafikk og film)
 • Utlånsrett  + (vilkår knyttet til utlån av opphavsrettslig beskyttet materiale)
 • Storm  + (vind med hastighet på 21-33 m per sekund)
 • Kuling  + (vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala)
 • Monsun  + (vind som skiftar retning to gonger i året på grunn av oppvarming av store landområde om sommaren (pålandsvind) og avkjøling om vinteren (frålandsvind))
 • Dialogboks  + (vindu med informasjon og/eller spørsmål)
 • Frontrute  + (vindu montert i fronten av et kjøretøy)