Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «virkemiddel for å forhindre ulykker». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Weben  + (verdensomspennende informasjonsnett bygget på [[Internett|Internett]] som består av [[Nettside|nettsider]] som bruker versjoner av html for å uttrykke og lenke sammen informasjon)
 • Internett  + (verdensomspennende nettverk av elektroniske kommunikasjonsnett som er knyttet sammen av et felles sett av grunnleggende kommunikasjonsprotokoller (TCP, UDP, IP mfl.))
 • Adgangskontroll  + (verifisering av personers eller kjøretøys adgang til områder med restriksjoner)
 • Anonymt verk  + (verk av ukjent forfatterskap)
 • Referanseverk  + (verk som gjennom ordning og emnebehandling er egnet til oppsporing av kortfattede, konsise opplysninger)
 • Fartsskriververksted  + (verksted som skal utføre arbeid med fartskrivere og tilhørende komponenter)
 • Kontrollpanel  + (verktøy med grafisk brukergrensesnitt som gir tilgang til å justere systemegenskaper for en datamaskin)
 • Fotoboks  + (verktøy som benyttes til automatisk fotografering av fartsoverskridelse)
 • Datadugnad  + (verktøy som gjør det mulig å utveksle ideer og ta beslutninger ved hjelp av og via data)
 • Hjulmutternøkkel  + (verktøy til å løsne eller stramme mutterne som holder kjøretøyets hjul på plass)
 • Postprint  + (versjon av et dokument etter det har gjennomgått [[Fagfellevurdering|fagfellevurdering]], i motsetning til [[Preprint|preprint]])
 • Oppstrømming  + (vertikaltransport av havets [[Dypvann|dypvann]] til overflatelaget)
 • Vevtjener  + (vevtjenerprogram som kjøres på en maskin knyttet til et datanettverk)
 • Hypermedium  + (videreutvikling av hypertekst hvor koblingene også omfatter andre datatyper som lyd, animert grafikk og film)
 • Utlånsrett  + (vilkår knyttet til utlån av opphavsrettslig beskyttet materiale)
 • Storm  + (vind med hastighet på 21-33 m per sekund)
 • Kuling  + (vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala)
 • Monsun  + (vind som skiftar retning to gonger i året på grunn av oppvarming av store landområde om sommaren (pålandsvind) og avkjøling om vinteren (frålandsvind))
 • Dialogboks  + (vindu med informasjon og/eller spørsmål)
 • Frontrute  + (vindu montert i fronten av et kjøretøy)
 • Diedervinkel  + (vinkel mellom to kryssande plan)
 • Tetraedervinkel  + (vinkelen mellom H−C−H i et CH4-molekyl.)
 • Bindingsvinkel  + (vinkelen mellom to bindinger ut fra et sentralatom. Denne angir atomkjernenes plassering i forhold til hverandre)
 • Piggfrie dekk  + (vinterdekk uten pigger)
 • Innløsning  + (virkemiddel for grunneieren til å fremtvinge ekspropriasjon som kun gjelder ubebygd tomt)
 • Bibliotekutvikling  + (virkemidler som tar sikte på å videreutvikle [[bibliotek|bibliotek]] på ulike områder, f.eks. [[bibliotektjenester|bibliotektjenester]], samling, organisasjon)
 • Dødgang på rattet  + (virkningsfri bevegelse; det at rattet kan dreies et stykke før det har effekt på hjulene)
 • Alkolåsverksted  + (virksomhet som har fått godkjenning av Statens vegvesen til å utføre arbeid på alkolås)
 • Avatar  + (virtuell representasjon, i form av et bilde eller ikon, av en virkelig deltaker i en aktivitet i et nettsamfunn eller spill)
 • Sverdrupbalanse  + (virvlingsbalanse der storskala meridional adveksjon balanseres av strekking eller skvising av vannsøylen)
 • Referansesporing  + (viser til en prosess der man går gjennom littteraturlister i artikler, eller bøker for å finne inspirasjon til videre lesning, en form for [[litteratursøki|litteratursøking]] etter snøballmetoden)
 • Nullvisjonen  + (visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade)
 • Fortidsklimatologi  + (vitenskap om de klimatiske forholdene i tidligere perioder av jordas historie)
 • Fenologi  + (vitenskapen om klimaets innflytelse på de periodiske forandringene hos planter og dyr)
 • Glasiologi  + (vitenskapen om isbreer og prosessene knyttet til dem)
 • Transkriptomikk  + (vitenskapsfelt som omfatter kartlegging og øvrige analyser av hele [[Transkriptom|transkriptomet]])
 • Genomikk  + (vitenskapsfelt som omfatter kartlegging, sekvensering og øvrig analyse av hele eller store deler av [[Genom|genomer]] samtidig)
 • Tilhenger  + (vogn (for transport av gods, personer el. væske) som blir dradd av en trekkvogn)
 • Sidevogn  + (vogn for passasjer til å feste på siden av motorsykkel)
 • Modulvogntog  + (vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF og som kan være inntil 25,25 meter lang og veie inntil 60 tonn)
 • Uvær  + (voldsomt vær med kraftig vind og nedbør)
 • Molart volum  + (volumet av eit [[mol|mol]] stoff)
 • Bokanmeldelse  + (vurdering av en (ny) bok i en avis, et tidsskrift eller lignende)
 • Helhetsvurdering  + (vurdering av helheten uavhengig av enkeltkomponenter)
 • Trinnvurdering  + (vurderingstime der elev og lærer sammen vurderer i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig)
 • Klima  + (vær over tid, beskrevet ved normaler (gjennomsnittsverdier), variasjoner og ekstremverdier)
 • Supernatant  + (væske som befinner seg over et [[Bunnfall|bunnfall]])
 • Upolart løsemiddel  + (væske som består av upolare molekyler)
 • Kjølevæske  + (væske som skal sørge for at motoren ikke koker over)
 • Azeotrop  + (væskeblanding som kokar ved konstant temperatur)