Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «voldsomt vær med kraftig vind og nedbør». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Kuling  + (vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala)
 • Monsun  + (vind som skiftar retning to gonger i året på grunn av oppvarming av store landområde om sommaren (pålandsvind) og avkjøling om vinteren (frålandsvind))
 • Dialogboks  + (vindu med informasjon og/eller spørsmål)
 • Frontrute  + (vindu montert i fronten av et kjøretøy)
 • Diedervinkel  + (vinkel mellom to kryssande plan)
 • Tetraedervinkel  + (vinkelen mellom H−C−H i et CH4-molekyl.)
 • Bindingsvinkel  + (vinkelen mellom to bindinger ut fra et sentralatom. Denne angir atomkjernenes plassering i forhold til hverandre)
 • Piggfrie dekk  + (vinterdekk uten pigger)
 • Innløsning  + (virkemiddel for grunneieren til å fremtvinge ekspropriasjon som kun gjelder ubebygd tomt)
 • Sikkerhetstiltak  + (virkemiddel for å forhindre ulykker)
 • Bibliotekutvikling  + (virkemidler som tar sikte på å videreutvikle [[bibliotek|bibliotek]] på ulike områder, f.eks. [[bibliotektjenester|bibliotektjenester]], samling, organisasjon)
 • Dødgang på rattet  + (virkningsfri bevegelse; det at rattet kan dreies et stykke før det har effekt på hjulene)
 • Alkolåsverksted  + (virksomhet som har fått godkjenning av Statens vegvesen til å utføre arbeid på alkolås)
 • Avatar  + (virtuell representasjon, i form av et bilde eller ikon, av en virkelig deltaker i en aktivitet i et nettsamfunn eller spill)
 • Sverdrupbalanse  + (virvlingsbalanse der storskala meridional adveksjon balanseres av strekking eller skvising av vannsøylen)
 • Referansesporing  + (viser til en prosess der man går gjennom littteraturlister i artikler, eller bøker for å finne inspirasjon til videre lesning, en form for [[litteratursøki|litteratursøking]] etter snøballmetoden)
 • Nullvisjonen  + (visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade)
 • Fortidsklimatologi  + (vitenskap om de klimatiske forholdene i tidligere perioder av jordas historie)
 • Fenologi  + (vitenskapen om klimaets innflytelse på de periodiske forandringene hos planter og dyr)
 • Glasiologi  + (vitenskapen om isbreer og prosessene knyttet til dem)
 • Transkriptomikk  + (vitenskapsfelt som omfatter kartlegging og øvrige analyser av hele [[Transkriptom|transkriptomet]])
 • Genomikk  + (vitenskapsfelt som omfatter kartlegging, sekvensering og øvrig analyse av hele eller store deler av [[Genom|genomer]] samtidig)
 • Tilhenger  + (vogn (for transport av gods, personer el. væske) som blir dradd av en trekkvogn)
 • Sidevogn  + (vogn for passasjer til å feste på siden av motorsykkel)
 • Modulvogntog  + (vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF og som kan være inntil 25,25 meter lang og veie inntil 60 tonn)
 • Uvær  + (voldsomt vær med kraftig vind og nedbør)
 • Molart volum  + (volumet av eit [[mol|mol]] stoff)
 • Bokanmeldelse  + (vurdering av en (ny) bok i en avis, et tidsskrift eller lignende)
 • Helhetsvurdering  + (vurdering av helheten uavhengig av enkeltkomponenter)
 • Trinnvurdering  + (vurderingstime der elev og lærer sammen vurderer i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig)
 • Klima  + (vær over tid, beskrevet ved normaler (gjennomsnittsverdier), variasjoner og ekstremverdier)
 • Supernatant  + (væske som befinner seg over et [[Bunnfall|bunnfall]])
 • Upolart løsemiddel  + (væske som består av upolare molekyler)
 • Kjølevæske  + (væske som skal sørge for at motoren ikke koker over)
 • Azeotrop  + (væskeblanding som kokar ved konstant temperatur)
 • DNA-replikasjonsgaffel  + (y-forma struktur som blir danna når [[DNA-tråd|DNA-trådar]] blir separerte under replikasjon)
 • Bibliotekrådgiver  + (yrkesbetegnelse for en person som arbeider med bibliotekrådgivning og -veiledning.)
 • Bibliotekar  + (yrkestittel for personer som arbeider med å samle, ordne og tilgjengeliggjøre dokumenter og informasjon, samt formidle dette til brukerne)
 • Yrkessjåfør  + (yrkesutøver som utfører transport av personer og varer, håndtering og sikring av last og personer, lasting og lossing, service og kundebehandling)
 • Overflate  + (ytterflate)
 • Karbonmonoksid  + (ytterst giftig gass uten farge og lukt)
 • Korona  + (ytterste gasslag i solas atmosfære som har ekstremt høy temperatur og lav tetthet, og som strekker seg langt utover)
 • Blende ned  + (å avskjerme eller dempe en lyskilde)
 • Prøvekjøre  + (å bruke et kjøretøy i den hensikt å vurdere eller gjøre seg kjent med det)
 • Nettprate  + (å delta i en synkron utveksling av kommentarer med en eller flere personer via et datanettverk)
 • Avregistrere  + (å endre et kjøretøys status i [[motorvognregisteret]] til avregistrert)
 • Informasjonsformidling  + (å gi informasjon til noen, overføring av informasjon)
 • Anmelde  + (å gi melding om noe (til en offentlig myndighet), kunngjøre)
 • Lemmatisere  + (å lemmatisere vil si å analysere bøyningsformer med hensyn til grunnform, bøyningsendelser og annotere informasjon om lemmatilhørighet og morfosyntaktisk klasse)
 • Blende (noen)  + (å nedsette (noens) synsevne ved sterk lyspåvirkning)
 • Fradele  + (å skille ut eller omklassifisere et areal)