Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon:referanse» med verdien «Store norske leksikon». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 27 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Håndholdt datamaskin  + (Språkrådets datatermgruppe)
 • SSD-disk  + (Språkrådets datatermgruppe)
 • Pushteknologi  + (Språkrådets datatermgruppe)
 • Digitalt blekk  + (Språkrådets datatermgruppe)
 • App  + (Språkrådets datatermgruppe)
 • Tvitre  + (Språkrådets datatermgruppe)
 • Standard  + (Standard.no. (2017). Standardisering. Hentet 19.10.2017 fra https://www.standard.no/standardisering)
 • Nullvisjonen  + (Statens vegvesen)
 • Fortau  + (Statens vegvesen Håndbok 017)
 • Handlingsberedskap  + (Statens vegvesen Håndbok 251N)
 • Faunapassasje  + (Statens vegvesen, 2012: "Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt langs veg" (Rapport))
 • Avrettingslag  + (Statens vegvesen, Håndbok 018)
 • Aktuell tilstand  + (Statens vegvesen: CCG)
 • Vegskulder  + (Statens vegvesen: Definisjoner for Statens vegvesens normaler)
 • Gangveg  + (Statens vegvesen: Definisjonsliste for Statens vegvesen håndbøker)
 • Reaksjonslengde  + (Statens vegvesen: Håndbok 265 (Linjeføringsteori))
 • Vegetasjonsrydding  + (Statens vegvesen: Håndbok N200)
 • Kantstolpe  + (Statens vegvesen: Håndbok N300)
 • Intelligente transportsystemer  + (Statens vegvesen: Kvalitetssystemet)
 • Samvirkende ITS  + (Statens vegvesen: Kvalitetssystemet)
 • Sensor  + (Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Forerproven/Generelle+bestemmelser/Generelle+bestemmelser+om+gjennomf%C3%B8ring+av+f%C3%B8rerpr%C3%B8ven.56192.cms)
 • Kostnadsramme  + (Statens vegvesens kvalitetssystem)
 • Vegdirektoratet  + (Statens vegvesens skrivenorm, september 2020)
 • Bliss  + (Statped. (n.d.). Bliss symbolspråk. Hentet 23.05.2017 fra http://www.statped.no/temaer/alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/tegnsystemer/grafiske-tegn/bliss-symbolsprak/.)
 • Polysyklisk aromatisk hydrokarbon  + (Store Norske Leksikon <http://snl.no/polysykliske_aromatiske_hydrokarboner>. Lest 22.05.2013.)
 • Mitose  + (Store norske (snl.no))
 • Fortidsklimatologi  + (Store norske leksikon (https://snl.no/paleoklimatologi))
 • Herdeplast  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Isotaktisk polymer  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Ataktisk polymer  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Tilfeldig kopolymer  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Aksial  + (Store norske leksikon [https://snl.no/aksial]. Lest 27.03.2016)
 • Bufferløsning  + (Store norske leksikon [https://snl.no/bufferl%C3%B8sning]. Lest 13.04.2016)
 • Halon  + (Store norske leksikon [https://snl.no/halon]. Lest 09.08.2019)
 • Karbondioksid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/karbondioksid]. Lest 13.04.2016)
 • Karbonmonoksid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/karbonmonoksid]. Lest 13.04.2016)
 • Karbonoksid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/karbonoksider]. Lest 13.04.2016)
 • Kognitiv lingvistikk  + (Store norske leksikon [https://snl.no/kognitiv_lingvistikk]. Lest 08.03.2016)
 • Syreklorid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/syreklorider]. Lest 06.03.2020)
 • Fagfellevurdering  + (Svartdal, Frode. (2014, 24. desember). Fagfellevurdering. I Store norske leksikon. Hentet 11. februar 2018 fra https://snl.no/fagfellevurdering.)
 • Sykkelekspressveg  + (Syklistenes Landsforening)
 • Krisestab  + (System for krisehåndtering i Statens vegvesen)
 • Systematisk ordning  + (Systematisk orden. (2012). I Informationsordbogen. Hentet 6.12.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Systematisk register  + (Systematisk register. (2015). I Informationsordbogen. Hentet 20.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Spesialsamling  + (Særsamling. (2017). I Informationshåndbogen. Hentet 20.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Gjenfinningssystem  + (Søgesystem. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 13.02.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Tegneserie  + (Tegneserie (2017). I Informationsordbogen. Hentet 12.02.2018 fra http://www,informationsordbogen.dk.)
 • Industrispor  + (Teknisk Regelverk)
 • Signalstrekning  + (Teknisk regelverk)
 • Usikret område  + (Teknisk regelverk)