Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse» med verdien «Referert til i engelsk oversettelse av vegtrafikkloven (app.uio.no)». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Veglova  + (Referert til i engelsk oversettelse av vegtrafikkloven (app.uio.no))
 • Planmyndighet  + (Regjeringen.no: Planning and Building Act)
 • Gay-Lussacs lov  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Midlertidig dipol  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Fordamping  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Normalfrysepunkt  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Kondensasjon  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Indusert dipol  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Kinetisk gassteori  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • STP  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Molart volum  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Gasskonstant  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Kokepunkt  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Daltons lov om partialtrykk  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Normalkokepunkt  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Intermolekylær kraft  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Frysepunkt  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Ideell gass  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Ideell gasslov  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Effusjon  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Kjemisk likevekt  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Damptrykk  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Korrosjon  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher)
 • Fysisk prosess  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher Education)
 • Polar kovalent binding  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher Education)
 • Fast stoff  + (Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher Education)