Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «1 astronomisk enhet = 149 597 871 km». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 29 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • FNs klimakonvensjon  + (194 land har undertegnet klimakonvensjonen, som gjør den til en nesten universell avtale.)
  • ADR  + (ADR står for ''Accord Européen Relatif au
   ADR står for ''Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route'', på engelsk ''European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road''. Begrepet brukes likevel av og til på norsk - noe misvisende - om '''frakt av farlig gods''' eller til og med '''farlig gods''' generelt.
   ler til og med '''farlig gods''' generelt.)
  • ANSI  + (ANSI = American National Standards Institute. ANSI selger og koordinerer utvikling av standarder på mange områder, inkludert standarder for IKT-området. ANSI er medlem av ISO.)
  • ASCII  + (ASCII er forkortelse for American Standard Code for Information Interchange. ASCII-koden er utviklet av [[ANSI|ANSI]].)
  • Metatese  + (AX + BY → AY + BX)
  • Absolutt størrelsesklasse  + (Absolutt størrelsesklasse er et mål for [[Luminositet|luminositet]].)
  • Adiabatisk  + (Adiabatisk er det motsatte av [[Diabatisk|diabatisk]].)
  • Affrikat  + (Affrikat viser til ein [[Uttalemåte|uttalemåte]].)
  • Agens  + (Agens er ei semantisk rolle.)
  • Aktiv galaksekjerne  + (Aktive galaksekjerner kan best forklares ved at materie faller inn i et supermassivt [[Svart hull|svart hull]] fra [[Tilvekstskive|tilvekstskiven]] rundt det svarte hullet.)
  • Aktivitet (kjemi)  + (Aktivitet kalles også effektiv konsentrasjon.)
  • Alkalimetall  + (Alkalimetall er grunnstoffene som ligger i gruppe 1 i periodesystemet; litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium)
  • Alkalinitet  + (Alkaliniteten beskriver vannets evne til å nøytralisere [[Sterk syre|sterk syre]] ved en bestemt pH-verdi.)
  • Alkylgruppe  + (Alkylgruppe betegnes ofte med R i strukturformler.)
  • Medvirkende  + (Alle kan yte samme type bidrag (f.eks. [[medforfatter|medforfatter]], eller ulik type bidrag, f.eks. samarbeid mellom en tekstforfatter og en kunstner)
  • Amid  + (Amid kan også forklares som forbindelser som er avledet av ammoniakk eller et [[Amin|amin]] ved å erstatte ett hydrogen med et metall.)
  • Anbyder  + (Anbud brukes i praksis ofte synonymt med tilbud. Den viktigste forskjellen er at ved anbud er det forbudt å føre forhandlinger med noen av anbyderne før kontrakt er inngått, mens ved tilbud er forhandlinger tillatt.)
  • Sublimasjon  + (Andre faseovergangar er [[fordamping|fordamping]] og [[kondensasjon|kondensasjon]].)
  • Kondensasjon  + (Andre faseovergangar er [[fordamping|fordamping]] og [[sublimasjon|sublimasjon]])
  • Fordamping  + (Andre faseovergangar er [[kondensasjon|kondensasjon]] og [[sublimasjon|sublimasjon]])
  • Boggi  + (Andre lands regelverk har ulike spesifikasjoner mtp avstand mellom akslene.)
  • Direkte avbildning  + (Andre metoder for å oppdage [[Ekstrasolar
   Andre metoder for å oppdage [[Ekstrasolar planet|eksoplaneter]] er indirekte metoder fordi de går ut på å se på hvordan [[Stjerne|stjernens]] bevegelse eller lysstyrke påvirkes av [[Planet|planeten]]. Se [[Formørkelsesmetoden|formørkelsesmetoden]], [[Dopplermetoden|dopplermetoden]] og [[Mikrolinseeffekt|mikrolinseeffekten]].
   g [[Mikrolinseeffekt|mikrolinseeffekten]].)
  • Formørkelsesmetoden  + (Andre mye brukte metoder for å oppdage eksoplaneter er [[Dopplermetoden|dopplermetoden]], [[Mikrolinseeffekt|mikrolinseeffekten]] og [[Direkte avbildning|direkte avbildning]].)
  • Reflektor  + (Andre typer [[Teleskop|teleskoper]] er blant annet [[Refraktor|refraktor]] og [[Radioteleskop|radioteleskop]].)
  • Radioteleskop  + (Andre typer [[Teleskop|teleskoper]] er blant annet [[Refraktor|refraktor]] og [[Reflektor|reflektor]].)
  • Refraktor  + (Andre typer [[Teleskop|teleskoper]] er blant annet [[Reflektor|reflektor]] og [[Radioteleskop|radioteleskop]].)
  • Sikkerhetsavstand  + (Annen aktivitet kan være annen tog- eller skiftevei, et område for lokal skifting/skifteområde eller arbeidsområde)
  • Arealbruk og arealbruksendring  + (Arealbruk og arealbruksendringer påvirker også [[Albedo|albedo]], fordamping og utdunsting av vann fra planter. Disse faktorene påvirker også klimaet, men er ikke med i utslippsregnskapet.)