Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «AX + BY → AY + BX». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 28 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Adiabatisk  + (Adiabatisk er det motsatte av [[Diabatisk|diabatisk]].)
  • Agens  + (Agens er ei semantisk rolle.)
  • Aktiv galaksekjerne  + (Aktive galaksekjerner kan best forklares ved at materie faller inn i et supermassivt [[Svart hull|svart hull]] fra [[Tilvekstskive|tilvekstskiven]] rundt det svarte hullet.)
  • Alkalimetall  + (Alkalimetall er grunnstoffene som ligger i gruppe 1 i periodesystemet; litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium)
  • Alkalinitet  + (Alkaliniteten beskriver vannets evne til å nøytralisere [[Sterk syre|sterk syre]] ved en bestemt pH-verdi.)
  • Alkylgruppe  + (Alkylgruppe betegnes ofte med R i strukturformler.)
  • Medvirkende  + (Alle kan yte samme type bidrag (f.eks. [[medforfatter|medforfatter]], eller ulik type bidrag, f.eks. samarbeid mellom en tekstforfatter og en kunstner)
  • Amid  + (Amid kan også forklares som forbindelser som er avledet av ammoniakk eller et [[Amin|amin]] ved å erstatte ett hydrogen med et metall.)
  • Anbyder  + (Anbud brukes i praksis ofte synonymt med tilbud. Den viktigste forskjellen er at ved anbud er det forbudt å føre forhandlinger med noen av anbyderne før kontrakt er inngått, mens ved tilbud er forhandlinger tillatt.)
  • Sublimasjon  + (Andre faseovergangar er [[fordamping|fordamping]] og [[kondensasjon|kondensasjon]].)
  • Kondensasjon  + (Andre faseovergangar er [[fordamping|fordamping]] og [[sublimasjon|sublimasjon]])
  • Fordamping  + (Andre faseovergangar er [[kondensasjon|kondensasjon]] og [[sublimasjon|sublimasjon]])
  • Boggi  + (Andre lands regelverk har ulike spesifikasjoner mtp avstand mellom akslene.)
  • Sikkerhetsavstand  + (Annen aktivitet kan være annen tog- eller skiftevei, et område for lokal skifting/skifteområde eller arbeidsområde)
  • Arealbruk og arealbruksendring  + (Arealbruk og arealbruksendringer påvirker også [[Albedo|albedo]], fordamping og utdunsting av vann fra planter. Disse faktorene påvirker også klimaet, men er ikke med i utslippsregnskapet.)
  • Asteroide  + (Asteroider skiller seg fra [[Meteoroide|me
   Asteroider skiller seg fra [[Meteoroide|meteoroider]] ved at de er større, og skiller seg fra [[Komet|kometer]] ved at de har annerledes sammensetning. De fleste asteroidene i solsystemet går i bane rundt sola i området mellom Mars og Jupiter, kalt asteroidebeltet.
   lom Mars og Jupiter, kalt asteroidebeltet.)
  • Atmosfære  + (Atmosfæren består av [[Troposfære|troposfæren]], [[Stratosfære|stratosfæren]], [[Mesosfære|mesosfæren]] og [[Termosfære|termosfæren]].)
  • Automatisk hastighetsovervåkning  + (Automatisk hastighetsovervåkning kan være
   Automatisk hastighetsovervåkning kan være fullstendig (F-ATC) eller delvis (D-ATC). Delvis hastighetsovervåkning har en funksjonalitet begrenset til kjøring mot hovedsignal «Stopp», hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien, samt eventuelle midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet
   ser innkodet i baliser utlagt for formålet)
  • Utstedervirksomhet  + (AutopASS-utstedervirksomhet inkluderer også tjenester for betaling av ferjetransport)
  • Avkjøring  + (Avkjøring brukes også av og til om det å kjøre utfor veien (engelsk: driving off the road))
  • Personvernforordningen  + (Avløser fra 25. mai 2018 personverndirektivet.)
  • Avskoging  + (Begrepet betyr at skog blir hugget eller brent uten at det blir plantet ny skog.)
  • Synkroniseringseffekt  + (Begrepet brukes ofte i situasjoner der det
   Begrepet brukes ofte i situasjoner der det viser seg kostbart å skifte teknologi etter først å ha begynt å bruke en. Det kan være ugunstig å låse seg til en slik teknologi for lang tid framover. Eksempel: Det kan være ulønnsomt å investere i karbonintensiv teknologi med lang levetid, fordi lavutslippteknologi kan være et bedre alternativ og tilgjengelig på markedet før levetiden til karbonintensiv teknologi er over.
   iden til karbonintensiv teknologi er over.)
  • Lewis-symbol  + (Begrepet brukes vanligvis kun for grunnstoffer i s-blokken og p-blokken.)
  • Klimascenario  + (Begrepet klimascenario brukes noe forskjel
   Begrepet klimascenario brukes noe forskjellig avhengig av kontekst og fagmiljø. Ifølge FNs Klimapanel er klimascenarioer konstruert basert på blant annet [[Klimaframskriving|klimaframskrivinger]], men de skiller seg fra klimaframskrivingene ved at de krever ekstra informasjon, som for eksempel nåværende observert klima. For å utforske potensielle konsekvenser av [[Klimaendring|klimaendringer]] mater man klimascenarioer inn i spesielle [[Klimamodell|modeller]] som beregner [[Klimavirkning|klimavirkninger]].
   eregner [[Klimavirkning|klimavirkninger]].)
  • Reanalyseprodukt  + (Begrepet omfatter en utvidelse av det observasjonelle datasettet vi allerede har med meteorologiske og oseanografiske variabler i et tilnærmet konsekvent fysisk rammeverk)
  • Akklimatisering  + (Begrepet skiller seg fra [[Adaptering|adaptering]])