Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «CCG 23.06.14». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Forvaltningskontroll  + (Betegnelsen ble brukt for å skille kontrollene i hallene den gang etaten også utførte EU-kontroll.)
 • Ettergivende skiltmast/lysmast  + (Betegnelsen ettergivende mast benyttes for lysmast, skiltmast og signalmast m.m. som tilfredsstiller kravene i NS-EN 12767)
 • Informasjonstjeneste  + (Bibliotek tilbyr også informasjonstjenester)
 • Biogeokjemi  + (Biogeokjemi er studiet av de kjemiske elementene som er essensielle for liv, både i biotiske (biokjemiske) og abiotiske (geokjemiske) faser.)
 • Biometri  + (Biologiske mønstre kan være fysiologiske karaktertrekk (for eksempel fingeravtrykk) eller adferdsmønstre (for eksempel ganglag).)
 • Blankprøve  + (Blankprøve vert nytta til [[Kalibrering|kalibrering]] av instrument eller målemetodar.)
 • Blanktitrering  + (Blanktitrering vert nytta for delvis å korrigere [[Titrerfeil|titrerfeil]].)
 • Emneknagg  + (Blir gjerne brukt i [[Sosialt medium|sosiale medium]] for å utheve tema eller gjere det lettare å søkje)
 • Bluetooth  + (Bluetooth er gjerne kalt "blåtann"-teknologi i dag (2017), og har en relativt høy dataoverføringskapasitet)
 • Statsforvalter  + (Brukes både om personen og det administrative apparatet.)
 • Lesing av nummerskilt  + (Brukes ofte synonymt med [[automatisk skiltgjenkjenning]])
 • Verso  + (Brukes også om den siden av et trykt blad som skal leses sist.)
 • Vegredningstjenesten  + (Brukes som synonym til "veghjelp" både på folkemunne og av private aktører som leverer tjenesten. Lite brukt i offisielle sammenhenger.)
 • Komplement  + (Bruksområde: generativ grammatikk)
 • Spesifikator  + (Bruksområde: generativ grammatikk)
 • Flytting  + (Bruksområde: generativ grammatikk)
 • Hodeinitiell  + (Brukt om rekkjefølgja mellom hovud og andre konstituentar i ein frase. Jf. [[hodefinal]].)
 • Hodefinal  + (Brukt om rekkjefølgja mellom hovud og andre konstituentar i ein frase. Jf. [[hodeinitiell]].)
 • Brun dvergstjerne  + (Brune dvergstjerner skiller seg fra [[Gassplanet|gassplaneter]] ved at de dannes på samme måte som stjerner, ved at gass trekker seg sammen.)
 • Byrette  + (Byrette vert nytta hovudsakleg til titrering.)
 • Serietittel  + (Både i katalogen og oppstilt på hyllen kan en serie enten holdes samlet, eller spredt på den enkelte tittel.)
 • Jordlovmyndighet  + (CCG 080714)
 • Heftelse  + (CCG 080714: er det riktig slag encumbrance som er definert?)
 • Kum for avløp  + (CCG 110714)
 • Varmgang  + (CCG 140714)
 • Planvedtak  + (CCG 15.01)
 • Lossing  + (CCG 24.06.14)
 • Fundamentering  + (CCG 30.01)
 • Dyrepåkjørsel  + (CCG, NVDB 12.12.13)
 • CSS  + (CSS = Cascading Style Sheets flere HTML-sider kan endres ved å endre stilarket de er knyttet til.)
 • DAP  + (DAP = dataassistert produksjon)
 • DPI  + (DPI = dots per inch (punkter pr. tomme - ppt))
 • Vert  + (Datamaskinen kan være klient, server eller klient og server samtidig. Det engelske verbet ''to host'' kan oversettes med ''drifte'' i tillegg til fraser som "være vert for" eller "levere vertstjenester til".)
 • Flersignalastronomi  + (De fire ulike signaltypene som finnes, er: [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]], [[Gravitasjonsbølge|gravitasjonsbølger]], nøytrinoer og [[Kosmisk stråling|kosmisk stråling]].)
 • Karbohydrat  + (De fleste karbohydrater kan beskrives med den generelle formelen Cn(H<sub>2</sub>O)m.)
 • Steinplanet  + (De indre planetene i solsystemet – Merkur, Venus, jorda og Mars – er steinplaneter.)
 • Kjemisk forbindelse  + (De kjemiske forbindelsene kan deles i [[Molekylær forbindelse|molekylforbindelser]], [[Ioneforbindelse|ioneforbindelser]] og [[Nettverksforbindelse|nettverksforbindelser]].)
 • Gassplanet  + (De ytre planetene i solsystemet – Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun – er gassplaneter.)
 • Endringsordre  + (Definert CCG 27.03 Det skilles mellom ordinær og irregulær endringsordre)
 • Dødsulykke  + (Definisjonen over gjelder det som regnes som dødsulykke i den offisielle statistikk over vegtrafikkulykker fra Statistisk Sentralbyrå.)
 • Helårsdekk  + (Dekk som markedsføres som helårsdekk er piggfrie dekk som er konstruert for et marked med mildere klima enn i Norge og er derfor ikke å regne som vinterdekk.)
 • Kundestyring  + (Den engelske forkortelsen CRM (Customer Relationship Management) brukes også om det samme)
 • Atomsymbol  + (Den første bokstaven er alltid stor, den andre liten)
 • Avhengighet  + (Den førstnemnde strukturen [[utdyping|utdjupar]] ein del av den siste.)
 • Kjønnsdiskriminering  + (Den generelle termen ‘diskriminering’ bruk
  Den generelle termen ‘diskriminering’ brukes også om andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn. I tillegg brukes termen ‘positiv særbehandling’ (eller ‘positiv diskriminering’) om særbehandling som har til formål å fremme kjønnsbalanse eller [[Likestilling|likestilling]].
  lanse eller [[Likestilling|likestilling]].)
 • Svart hull  + (Den klassiske modellen av et svart hull er at det består av en [[Singularitet|singularitet]] som er omgitt av en [[Hendelseshorisont| hendelseshorisont]].)
 • Kjønnsmangfold  + (Denne modellen står i kontrast til ein bin
  Denne modellen står i kontrast til ein binær, [[Heteronormativitet|heteronormativ]] [[Kjønnsmodell|kjønnsmodell]] der kvinner og menn er definerte i motsetnad til kvarandre, men der det samstundes er forventa at dei skal bli tiltrekte av kvarandre. Diskusjonar om kjønnsmangfald kan overlappe med diskusjonar om seksuelt mangfald, som tematiserer eit mangfald av seksuelle uttrykk og identitetar. Termen kan ikkje setjast direkte om til engelsk. Begge dei engelske termane lista her, har visse andre konnotasjonar enn den norske termen.
  andre konnotasjonar enn den norske termen.)
 • Bilderørskjerm  + (Denne skjermtypen vert nytta i svært liten grad)
 • Minibærbar datamaskin  + (Denne typen berbar datamaskin har sjeldan CD-/DVD-spelar og har svært liten eller ingen lagringskapasitet. Han har vanlegvis eit forenkla operativsystem, eit lite tastatur og ein liten skjerm.)
 • Nedskalering  + (Der er to hovedmetoder for nedskalering i bruk: dynamisk nedskalering og empirisk/statistisk nedskalering.)