Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Eksikatoren inneholder også tørkemiddel.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Trykk  + (Einingane til trykk kan vere Pa, atm og bar.)
 • Pullteknologi  + (Eit alternativ kan vere ''drateknologi''.)
 • Pushteknologi  + (Eit alternativ kan vere ''skyveteknologi''.)
 • Nullsubjekt  + (Eit døme på eit nullsubjektspråk er italiensk: Ti amo)
 • Kjønnsperspektiv  + (Eit kjønnsperspektiv kan fungere kritisk v
  Eit kjønnsperspektiv kan fungere kritisk ved å vise at kjønn har verknader også på område som ein vanlegvis ikkje tenkjer på som knytte til kjønn, til dømes i kulturuttrykk, forretningsliv, forsking og så vidare. Sjå òg [[Kjønnsintegrering|‘kjønnsintegrering’]].
  [[Kjønnsintegrering|‘kjønnsintegrering’]].)
 • Metallkompleks  + (Eit metallkompleks kan være elektrisk nøytralt eller lada. Eit lada metallkompleks vert kalla eit [[Kompleksion|kompleksion]].)
 • Sentralatom  + (Eit sentralatom er omgjeve av minst to andre atom.)
 • Homograf  + (Eksempel på homograf er sulten (adjektiv) vs. sulten (substantiv i bestemt form))
 • Matriks  + (Eksempel på matriks kan vere vassprøve, blodprøve, jordprøve og sediment.)
 • Redokspar  + (Eksempel: Cu2+/Cu)
 • Identifisering og tilskriving  + (Eksempel: Identifisering: måle at klimasystemet er endret. Tilskriving: vise at dette skyldes menneskelig aktivitet. ")
 • Proposisjon  + (Eksempel: Vi kan si at setningen Liker Anders kaffe? er et spørsmål om proposisjonen 'Anders liker kaffe'.)
 • Homonym  + (Eksempel: bank som kan være både en finansiell institusjon og en elvebredd)
 • Hyponymi  + (Eksempel: begrepet rose er mer spesifikt enn og et hyponym til begrepet blomst)
 • Kvalifikator  + (Eksempel: gull-metallurgi, metaforer-sakprosa, matematikk-leksika. Kvalifikatorens begrepsinnhold er alltid av mer generell karakter enn det ord eller uttrykk den presiserer.)
 • Korporasjon  + (Eksempler er foreninger, institusjoner, firmaer, stiftelser, offentlige organer m.fl.)
 • Bløt base  + (Eksempler på bløt base er H<sup>-</sup>, I<sup>-</sup> og RS<sup>-</sup> og PR<sub>3</sub>)
 • Bløt syre  + (Eksempler på bløt syre er Ag<sup>+</sup>, Au<sup>+</sup> og BH<sub>3</sub>)
 • Hard base  + (Eksempler på hard base er H<sub>2</sub>O, HO<sup>-</sup>, OCH<sub>3</sub>, og F<sup>-</sup>)
 • Hard syre  + (Eksempler på hard syre er H<sup>+</sup>, Li<sup>+</sup>, og Al<sup>+</sup>)
 • Miniprogram  + (Eksempler på miniprogrammer er kalkulator, huskelapper, programoversikt for tv o.l.)
 • Naturlig satellitt  + (Eksempler på naturlige satellitter er [[Måne|måner]] og [[Satellittgalakse|satellittgalakser]].)
 • Personopplysning  + (Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato.)
 • Datadugnad  + (Eksempler på slike verktøy kan være delingsprogramvare for informasjon, wikier, blogger, varslingssystemer og sosiale nettverk)
 • Ødeleggende programvare  + (Eksempler på ødeleggende programvare er virus, trojanere og ormer.)
 • Eksikator  + (Eksikatoren inneholder også tørkemiddel.)
 • Eksom  + (Eksomet utgjør mellom én og to prosent av hele arveanlegget (genomet) hos mennesker.)
 • Baryonisk materie  + (Elektroner er ikke baryoner, men inkludere
  Elektroner er ikke baryoner, men inkluderes i baryonbegrepet innen [[Astrofysikk|astrofysikken]]. All materie vi omgir oss med i hverdagen, er lagd av baryonisk materie. [[Mørk materie|Mørk materie]] er et eksempel på ikke-baryonisk materie. [[Universet|Universets]] masse- og energiinnhold består av 68 % [[Mørk energi|mørk energi]], 27 % mørk materie og 5 % vanlig (baryonisk) materie.
  materie og 5 % vanlig (baryonisk) materie.)
 • Okkultasjon  + (En [[Solformørkelse|solformørkelse]] er et eksempel på en okkultasjon.)
 • Opplag  + (En [[Utgave|utgave]] av en bok kan komme i flere opplag)
 • Ideell gass  + (En ideell gass følger [[ideell gasslov|den ideelle gassloven]].)
 • Katalysator  + (En katalysator brukes ikke opp i reaksjonen.)
 • Ionebytte  + (En kationebytter bytter ut positive ioner, og en anionebytter bytter ut negative ioner.)
 • Kvasar  + (En kvasar opptrer som en stjerneliknende lyskilde når den observeres fra jorda.)
 • Meteoroide  + (En meteoroide kan potensielt falle gjennom jordas [[Atmosfære|atmosfære]] som en [[Meteor|meteor]]. Dersom den lander på bakken, kalles den en [[Meteoritt|meteoritt]]. Meteoroider skiller seg fra [[Asteroide|asteroider]] ved at de er mindre.)
 • Regional klimamodell  + (En regional klimamodell kan stå for seg selv eller ta data fra en [[Global klimamodell|global klimamodell]] og nedskalere data fra denne. Den inneholder normalt sett bare [[Atmosfærisk sirkulasjonsmodell|atmosfæriske sirkulasjonsmodeller]].)
 • Ikke-ionisk tensid  + (En slik partikkel har ikke noe ladet atomgruppe ([[ion|ion]]).)
 • Diaspor  + (En spore, et frø, en frukt eller et fragment kan være en diaspor. Se [[Reproduktiv diaspor|reproduktiv diaspor]] og [[Vegetativ diaspor|vegetativ diaspor]].)
 • Tilvekstskive  + (En tilvekstskive kan dannes rundt f.eks. en [[Stjerne|stjerne]] eller et [[Svart hull|svart hull]].)
 • Tropisk syklon  + (En tropiske syklon har ulike navn ut ifra
  En tropiske syklon har ulike navn ut ifra fra vindstyrken. Et tropisk lavtrykk har den svakeste vinden opp til 17 m/s, en tropisk storm har vindhastighet mellom 17 og 33 m/s, og en tropisk orkan har vindhastighet på over 33 m/s. Om en tropisk orkan befinner seg i det vestlige Stillehavet eller Indiahavet, kalles den en tyfon eller taifun.
  iahavet, kalles den en tyfon eller taifun.)
 • Tvangsmulkt  + (En tvangsmulkt skal sikre at en plikt blir etterlevd, og er ikke en straff.)
 • Utgave  + (En utgave kan komme i flere [[Opplag|opplag]].)
 • Havnivåendring  + (Endringer i havnivå som skyldes endringer i vannets tetthet, mengde vann i havbassengene eller formen på havbunn.)
 • Albedotilbakekobling  + (Endringer i jordklodens [[Albedo|albedo]] skyldes vanligvis endringer i [[Kryosfære|kryosfæren]].)
 • Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen  + (Enhet i Vegdirektoratet fram til omorganiseringen av 010120.)
 • Trafikant- og kjøretøyavdelingen  + (Enhet i Vegdirektoratet fram til omorganiseringen av 010120.)
 • Entitet  + (Entiter kan være [[Ting|ting]] eller [[Relasjon|relasjoner]].)
 • Oktettregelen  + (Et atom kan oppnå åtte elektroner i det ytterste skallet ved å avgi, ta opp eller dele elektroner med naboatomer. Passer best for atomer i periode 2.)
 • Digital  + (Et digitalt signal er en binær størrelse - enten av eller på)
 • Formørkelse  + (Et eksempel er [[Måneformørkelse|måneformørkelse]]. Termen blir også brukt om [[Okkultasjon|okkultasjoner]] og [[Passasje|passasjer]]. En [[Solformørkelse|solformørkelse]] er egentlig en okkultasjon.)
 • Genetisk variasjon  + (Et eksempel på slik variasjon er [[Enkeltnukleotidpolymorfi|enkeltnukleotidpolymorfi (snp)]].)