Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Entiter kan være [[Ting|ting]] eller [[Relasjon|relasjoner]].». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Eksom  + (Eksomet utgjør mellom én og to prosent av hele arveanlegget (genomet) hos mennesker.)
 • Baryonisk materie  + (Elektroner er ikke baryoner, men inkludere
  Elektroner er ikke baryoner, men inkluderes i baryonbegrepet innen [[Astrofysikk|astrofysikken]]. All materie vi omgir oss med i hverdagen, er lagd av baryonisk materie. [[Mørk materie|Mørk materie]] er et eksempel på ikke-baryonisk materie. [[Universet|Universets]] masse- og energiinnhold består av 68 % [[Mørk energi|mørk energi]], 27 % mørk materie og 5 % vanlig (baryonisk) materie.
  materie og 5 % vanlig (baryonisk) materie.)
 • Langperiodisk komet  + (En [[Komet|komet]] med kortere [[Omløpstid|omløpstid]] kalles en [[Kortperiodisk komet|kortperiodisk komet]].)
 • Kortperiodisk komet  + (En [[Komet|komet]] med lengre [[Omløpstid|omløpstid]] kalles en [[Langperiodisk komet|langperiodisk komet]].)
 • Okkultasjon  + (En [[Solformørkelse|solformørkelse]] er et eksempel på en okkultasjon.)
 • Opplag  + (En [[Utgave|utgave]] av en bok kan komme i flere opplag)
 • Ideell gass  + (En ideell gass følger [[ideell gasslov|den ideelle gassloven]].)
 • Katalysator  + (En katalysator brukes ikke opp i reaksjonen.)
 • Ionebytte  + (En kationebytter bytter ut positive ioner, og en anionebytter bytter ut negative ioner.)
 • Kilonova  + (En kilonova kan være tusen ganger mer lyssterk enn en [[Nova|nova]], derav prefikset ''kilo'' (gresk, 'tusen'). Kollisjoner som gir opphav til kilonovaer, gir også opphav til [[Gravitasjonsbølge|gravitasjonsbølger]].)
 • Komethale  + (En komethale oppstår som følge av at sola utøver trykk på materien i [[Komet|kometen]].)
 • Kvasar  + (En kvasar opptrer som en stjerneliknende lyskilde når den observeres fra jorda.)
 • Meteoroide  + (En meteoroide kan potensielt falle gjennom jordas [[Atmosfære|atmosfære]] som en [[Meteor|meteor]]. Dersom den lander på bakken, kalles den en [[Meteoritt|meteoritt]]. Meteoroider skiller seg fra [[Asteroide|asteroider]] ved at de er mindre.)
 • Regional klimamodell  + (En regional klimamodell kan stå for seg selv eller ta data fra en [[Global klimamodell|global klimamodell]] og nedskalere data fra denne. Den inneholder normalt sett bare [[Atmosfærisk sirkulasjonsmodell|atmosfæriske sirkulasjonsmodeller]].)
 • Ikke-ionisk tensid  + (En slik partikkel har ikke noe ladet atomgruppe ([[ion|ion]]).)
 • Diaspor  + (En spore, et frø, en frukt eller et fragment kan være en diaspor. Se [[Reproduktiv diaspor|reproduktiv diaspor]] og [[Vegetativ diaspor|vegetativ diaspor]].)
 • Tilvekstskive  + (En tilvekstskive kan dannes rundt f.eks. en [[Stjerne|stjerne]] eller et [[Svart hull|svart hull]].)
 • Tropisk syklon  + (En tropisk syklon har ulike navn ut ifra f
  En tropisk syklon har ulike navn ut ifra fra vindstyrken. Et tropisk lavtrykk har den svakeste vinden opp til 17 m/s, en tropisk storm har vindhastighet mellom 17 og 33 m/s, og en tropisk orkan har vindhastighet på over 33 m/s. Om en tropisk orkan befinner seg i det vestlige Stillehavet eller Indiahavet, kalles den en tyfon eller taifun.
  iahavet, kalles den en tyfon eller taifun.)
 • Tvangsmulkt  + (En tvangsmulkt skal sikre at en plikt blir etterlevd, og er ikke en straff.)
 • Utgave  + (En utgave kan komme i flere [[Opplag|opplag]].)
 • Endepunkt (lingvistikk)  + (Endepunkt er ei semantisk rolle.)
 • Havnivåendring  + (Endringer i havnivå som skyldes endringer i vannets tetthet, mengde vann i havbassengene eller formen på havbunn.)
 • Albedotilbakekobling  + (Endringer i jordklodens [[Albedo|albedo]] skyldes vanligvis endringer i [[Kryosfære|kryosfæren]].)
 • Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen  + (Enhet i Vegdirektoratet fram til omorganiseringen av 010120.)
 • Trafikant- og kjøretøyavdelingen  + (Enhet i Vegdirektoratet fram til omorganiseringen av 010120.)
 • Entitet  + (Entiter kan være [[Ting|ting]] eller [[Relasjon|relasjoner]].)
 • Aktiv optikk  + (Et annet system som også benyttes for å forbedre astronomiske observasjoner, er [[Adaptiv optikk|adaptiv optikk]].)
 • Adaptiv optikk  + (Et annet system som også benyttes for å forbedre astronomiske observasjoner, er [[Aktiv optikk|aktiv optikk]].)
 • Oktettregelen  + (Et atom kan oppnå åtte elektroner i det ytterste skallet ved å avgi, ta opp eller dele elektroner med naboatomer. Passer best for atomer i periode 2.)
 • Digital  + (Et digitalt signal er en binær størrelse - enten av eller på)
 • Formørkelse  + (Et eksempel er [[Måneformørkelse|måneformørkelse]]. Termen blir også brukt om [[Okkultasjon|okkultasjoner]] og [[Passasje|passasjer]]. En [[Solformørkelse|solformørkelse]] er egentlig en okkultasjon.)
 • Avkarbonisering  + (Et eksempel på avkarbonisering er overgangen til elbiler i samferdselssektoren.)
 • Persyre  + (Et eksempel på en persyre er pereddiksyre, CH<sub>3</sub>-(CO)-OOH.)
 • Genetisk variasjon  + (Et eksempel på slik variasjon er [[Enkeltnukleotidpolymorfi|enkeltnukleotidpolymorfi (snp)]].)
 • Leksikon (språkteknologi)  + (Et eller flere (elektroniske) leksikon er en forutsetning for de fleste språkteknologiske løsninger. De kan inneholde informasjon om morfologi, fonologi, semantikk. De kan også være termbaser, navnebaser og ordnett.)
 • Endosom  + (Et endosom oppstår ved endocytose.)
 • Lysår  + (Et lysår er 9461 milliarder kilometer.)
 • Oksoanion  + (Et oksoanion er den korresponderende basen til en [[oksosyre|oksosyre]].)
 • Defragmenteringsverktøy  + (Et slikt verktøy ligger i de fleste operativsystemer. Avanserte verktøy vil kunne defragmentere katalogstrukturen (mappene) på lageret og samle de mest brukte på den raskeste delen av lageret.)
 • Tidsutviklingseksperiment  + (Et typisk eksperiment vil være å øke konsentrasjonen av karbon i [[Atmosfære|atmosfæren]].)
 • Vippepunkt  + (Et vippepunkt i naturen kan gjelde hvilken som helst hendelse der et system går fra en stabil fase til en annen stabil fase.)
 • Bibliotekmagasin  + (Et åpent magasin er tilgjengelig for publikum, mens et lukket magasin normalt bare er tilgjengelig for personalet.)
 • Evolusjonær avstand  + (Evolusjonær avstand kan også måles i tid, dersom en har et mål på hvor raskt sekvensforskjeller oppstår.)
 • Landoverflatemodell  + (F.eks. en modell av lauving av trær i tempererte og polare strøk.)
 • Argument  + (F.eks. objekt, subjekt, utfylling til en adposisjon.)
 • FTP-klient  + (FTP = File Transfer Protocol. De fleste operativsystem leveres med en FTP-klient som komprimerer filen før overføring for å redusere filstørrelsen og minske overføringstiden.)
 • Fallosentrisme  + (Fallos er ein eldgammal symbolsk representasjon som er inspirert av penis, men ikkje bunden av penisens fysiske avgrensingar. Sjå òg [[Androsentrisme|‘androsentrisme’]].)
 • Farlige svinger  + (Fareskilt 102.1 varsler om første sving til høyre,og fareskilt 102.2 varsler om første sving til venstre.)
 • Feminisme  + (Feministar har ulike syn på kva [[Sexisme|
  Feministar har ulike syn på kva [[Sexisme|sexisme]] er og korleis han bør bli nedkjempa. Døme på feministiske retningar er likskapsfeminisme, forskjellsfeminisme, liberalfeminisme, radikalfeminisme, sosialistisk feminisme, svart feminisme, postkolonial feminisme, økofeminisme, skeiv feminisme, postfeminisme, teknofeminisme, førstebølgjefeminisme, andrebølgjefeminisme og tredjebølgjefeminisme.
  ebølgjefeminisme og tredjebølgjefeminisme.)
 • Standpunktteori  + (Feministiske standpunktteorier har i særlig grad fokusert på hvordan kvinners underordning gir opphav til et erkjennelsesteoretisk privilegium. Den samme standpunktlogikken vil også kunne gjelde andre marginaliserte grupper.)
 • Fenotype  + (Fenotype er et resultat av samspill mellom [[Genotype|genotyper]] og miljø)