Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Jf. [[Brønstedsyre|brønstedsyre]].». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • IT-ansvarlig  + (IT-ansvarlig kan også være ansvarlig for opplæring og brukerstøtte for det utstyret han/hun er ansvarlig for.)
 • Addisjonsreaksjon  + (IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/A00133.html)
 • Addisjonspolymer  + (IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/C00950.html)
 • Spesifisitet  + (Ifølge IUPAC bør dette begrepet unngås i kjemien. Bruk heller [[Selektivitet|selektivitet]]. I statististikk angir spesifisitet risikoen for falske positive.)
 • Fotgjenger  + (Ifølge norske trafikkregler regnes man som fotgjenger også når man går på ski eller rulleski, fører rullestol eller sparkstøtting, aker kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.)
 • Digitalt papir  + (Ikkje det same som [[Elektronisk papir|elektronisk papir]].)
 • Telerestriksjoner  + (In Scandinavia, axle load restrictions are applied in some places during the thawing period.)
 • Informasjonskompetanse  + (Informasjonskompetanse er til en viss grad overlappende med digital komptense og mediakompetanse)
 • Infrastrukturforvalter  + (Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak. På det nasjonale jernbanenettet er det Jernbaneverket som er infrastrukturforvalter.)
 • Resonnansstruktur  + (Ingen av enkeltstrukturene er en god representasjon av den virkelige strukturen, som ligger nærmere et gjennomsnitt av de enkelte strukturene.)
 • Standardbrev  + (Innen IKT brukes begrepet gjerne om brev som henter faste formuleringer fra et "bibliotek" og setter disse sammen for bestemte grupper mottakere. Termen kan også brukes generelt.)
 • Akkumulasjon  + (Innen glasiologien brukes ''akkumulasjon'' om økning i ismasse på isbreer og andre is- eller snødekte områder. Jf. [[Ablasjon|ablasjon]].)
 • Formålsbestemthet  + (Innsamla personopplysingar kan ein ikkje nytte seinare til andre føremål.)
 • Instrument  + (Instrument er ei semantisk rolle.)
 • Internasjonalisering  + (Internasjonalisering er synonymt med termen globalisering. Globalisering blir mindre og mindre brukt i språkteknologisk sammenheng.)
 • Felles gjennomføring (under Kyoto-avtalen)  + (Investorer kan i denne sammenhengen være myndigheter eller selskaper.)
 • Irregulær galakse  + (Irregulære galakser har en form som gjør at de ikke kan kategoriseres som [[Elliptisk galakse|elliptiske galakser]], [[Spiralgalakse|spiralgalakser]], eller [[Linseformet galakse|linseformede galakser]].)
 • Jernbaneverket  + (JBV ble opprettet i 1996 da den tidligere forvaltningsbedriften Norges Statsbaner (NSB) ble omorganisert. JBV ble avviklet 31. desember 2016 og oppgavene overført til Jernbanedirektoratet og Bane NOR.)
 • Sekundærdeltaker  + (Jamfør [[Primærdeltaker|primærdeltaker]].)
 • Jetstrøm  + (Jetstrømmer kan være sesongavhengige, glob
  Jetstrømmer kan være sesongavhengige, globale eller regionale og finne sted ved ulike vertikale nivåer i atmosfæren, men begrepet brukes ofte spesifikt om den [[Subtropisk jetstrøm|subtropiske jetstrømmen]] eller den [[Polar jetstrøm|polare jetstrømmen]] som begge finner sted i øvre del av troposfæren, mellom 5–15 km over havnivå
  troposfæren, mellom 5–15 km over havnivå)
 • Ekvatorialbinding  + (Jf. [[Aksialbinding|aksialbinding]].)
 • Amfoterisme  + (Jf. [[Amfoterisk forbindelse|amfoterisk forbindelse]].)
 • Amfoterisk forbindelse  + (Jf. [[Amfoterisme|amfoterisme]].)
 • Aromatisk forbindelse  + (Jf. [[Aromatisitet|aromatisitet]].)
 • Brønstedsyre  + (Jf. [[Brønstedbase|brønstedbase]].)
 • Aksialbinding  + (Jf. [[Ekvatorialbinding|ekvatorialbinding]].)
 • Hydrofob  + (Jf. [[Hydrofil|hydrofil]]. Se også [[Lipofil|lipofil]] og [[Lipofob|lipofob]].)
 • Hydrofil  + (Jf. [[Hydrofob|hydrofob]]. Se også [[Lipofil|lipofil]] og [[Lipofob|lipofob]].)
 • Ionestyrke  + (Jf. [[Ion|ion]].)
 • Akiral  + (Jf. [[Kiral|kiral]] og [[Akiralt molekyl|akiralt molekyl]].)
 • Lipofob  + (Jf. [[Lipofil|lipofil]]. Se også [[Hydrofil|hydrofil]] og [[Hydrofob|hydrofob]]. ''Lipo''- stammer fra gresk ''lipos'' 'fett'.)
 • Lipofil  + (Jf. [[Lipofob|lipofob]]. Se også [[Hydrofil|hydrofil]] og [[Hydrofob|hydrofob]]. ''Lipo''- stammer fra gresk ''lipos'' 'fett'.)
 • Aprotisk løsemiddel  + (Jf. [[Protisk løsemiddel|protisk løsemiddel]].)
 • Realisering  + (Jf. [[Realiseringspunkt|realiseringspunkt]])
 • Realiseringspunkt  + (Jf. [[Realisering|realisering]].)
 • Strålingspådriv fra skyer  + (Jf. [[Strålingspådriv|strålingspådriv]])
 • Laktam  + (Jf. [[Syklisk forbindelse|syklisk forbindelse]])
 • Lakton  + (Jf. [[Syklisk forbindelse|syklisk forbindelse]])
 • Uttalested  + (Jf. [[Uttalemåte|uttalemåte]].)
 • Uttalemåte  + (Jf. [[Uttalested|uttalestad]].)
 • Størrelsesklasse  + (Jo mer lyssterkt et himmellegeme er, desto lavere tallverdi har størrelsesklassen. Det skilles mellom [[Absolutt størrelsesklasse|absolutt størrelsesklasse]] og [[Tilsynelatende størrelsesklasse|tilsynelatende størrelsesklasse]].)
 • Albedo  + (Jordoverflatens albedo varierer mye. Hav o
  Jordoverflatens albedo varierer mye. Hav og vegetasjon over land har lav albedo, mens snødekte flater har høy albedo. Planetarisk albedo for jordkloden varierer med skydekke, dekke av snø og is og graden av vegetasjon over land. Albedo er ofte gitt i prosent.
  over land. Albedo er ofte gitt i prosent.)
 • Stilledisk  + (Kalles også Flash-RAM eller fastminne)
 • Kodon  + (Kalles også basetriplett eller triplett.)
 • Institusjonelt arkiv  + (Kan også brukes om arkiv til en institusjon eller organisasjon som er i daglig drift.)
 • Tavle-pc  + (Kan også ha fysisk tastatur og er ofte utstyrt med skjerm som kan snus og legges oppå tastaturet. iPad og HP Slate er eksempler på varianter av tavle-pc, men kalles i dagligtalen for ''nettbrett''.)
 • Nominativ/akkusativ argumentgruppering  + (Kasusen på subjektet til et intransitivt verb og subjektet til et transitivt verb kalles typisk nominativ, mens kasusen på objektet til et transitivt verb kalles akkusativ.)
 • Ergativ/absolutiv argumentgruppering  + (Kasusen på subjektet til et intransitivt verb og objektet til et transitivt verb kalles typisk absolutiv, mens kasusen på subjektet til et transitivt verb kalles ergativ.)
 • Undertittel  + (Katalogiseringsreglene definerer undertittel sammen med andre tittelvarianter, under termen "Annen tittelinformasjon". Definisjonen omfatter da også overtitler. Se også [[Overtittel|overtittel]] og [[Tittel|tittel]].)
 • Androgyni  + (Kategorien har vært viktig for å tenke kri
  Kategorien har vært viktig for å tenke kritisk om kjønn i flere tusen år, og termen er i seg selv en kombinasjon av de greske termene for mann og kvinne, ‘anér’ og ‘gyné’. I nyere tid har kategorien særlig vært produktiv innenfor andrebølgefeminismen, men også innenfor feminismer som ønsker å se hankjønn og hunkjønn som separate spektrum som kan kombineres i en uendelig rekke uavhengige konstellasjoner. ‘Androgyn’ kan beskrive intersex-personer (som har både mannlige og kvinnelige reproduktive organer), eller personer som kombinerer maskuline og feminine handlingsmønstre og egenskaper.
  g feminine handlingsmønstre og egenskaper.)