Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Objekt er typisk nominalfrasar.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Absorpsjon  + (Må ikke forveksles med [[Adsorbsjon|adsorbsjon]])
 • Forestillingsskjema  + (Må ikkje forvekslast med "skjema".)
 • Tusenårsmålene  + (Målene ble vedtatt på FNs tusenårsmøte i år 2000 sammen med en handlingsplan for å nå målene. I 2015 ble tusenårsmålene erstattet av 17 bærekraftsmål for år 2030.)
 • Vogntog  + (NB! ''Trailer'' brukes uformelt på norsk om vogntog, mens ''trailer'' på engelsk refererer kun til tilhengeren.)
 • Moped  + (NB! Definisjonen av ''moped'' (engelsk) varierer fra land til land fordi kjøretøy klassifiseres forskjellig.)
 • Motorsykkel  + (NB! Definisjonen av ''motorcycle'' varierer fra land til land fordi kjøretøy klassifiseres forskjellig.)
 • Virkedag  + (NB! Ferieloven definerer også lørdager som virkedager. I en kontekst der frister eller saksbehandlingstid oppgis i virkedager, holdes likevel lørdager utenfor.)
 • Påregistrere  + (NB! Ikke det samme som '''omregistrere''', se [[omregistrering]].)
 • Konsulent  + (NB! Når det gjelder '''administrative stillingsbetegnelser''', gjelder egne oversettelser, og begrepene "konsulent" og "rådgiver" er da '''ikke''' synonyme. Stillingsbetegnelsen "konsulent" i Statens vegvesen oversettes med ''executive officer''.)
 • Passeringslomme  + (NB! Retningsangivelsene i definisjonen blir omvendt i land med venstrekjøring.)
 • Forsvarlig  + (NB! Se også [[forsvarlig stand]].)
 • Trafikkgebyr  + (NB! Skillet mellom "gebyr" og "bot" er ikke identisk med skillet mellom ''fee'' og ''fine''. ''Fee'' brukes sjelden ifbm straffereaksjon.)
 • Naturlig klimapådriv  + (Naturlig klimapådriv kan for eksempel være vulkanutbrudd eller endringer i solens innstråling på jorden på grunn av variasjoner i jordens rotasjonsakse og bane rundt solen.)
 • Termokarst  + (Nedbrytingen resulterer i utslipp av organisk karbon.)
 • Nekrose  + (Nekrose skadar vevet som følgje av lekkasje av celleinnhaldet, til skilnad frå [[programmert celledød|apoptose]].)
 • Neogen  + (Neogen dekker tiden fra 20,45–2,58 millioner år før nå. Den neogene perioden deles inn i miocen og [[Pliocen|pliocen]], der [[Pliocen|pliocen]] er fra 5,333–2,58 millioner år før nåtid.)
 • Organisk forbindelse  + (Noen få karbonholdige forbindelser er klassifisert som uorganiske: karbider, karbonater og cyanider)
 • Pipette  + (Nokre pipettar er graderte eller nøyaktig kalibrerte, medan til dømes dråpeteljarar vert nytta til å levere omtrentleg volum.)
 • Deweys desimalklassifikasjon  + (Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23, og er fra 1. oktober 2015 gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon.)
 • Podkast  + (Norsk term kan skrivast med enkel eller dobbel d, og ordet er hankjønn. ''Poddkast'' er nemninga på sjølve fila som blir lasta ned, mens [[Podkasting|poddkasting]] gjeld sjølve distribusjonen av slike filer.)
 • Nukleotid  + (Nukleotider er dei grunnleggjande einingane i polynukleotidar slik som [[DNA|DNA]] og [[RNA|RNA]].)
 • Analytisk konsentrasjon  + (Når et stoff løses i et løsemiddel, kan de
  Når et stoff løses i et løsemiddel, kan det reagere (f.eks. en syre protolyserer) eller spaltes (et salt spaltes til sine ioner). Hvis dette skjer, vil de faktiske molare konsentrasjonene være forskjellige fra den analytiske konsentrasjonen. Den analytiske konsentrasjonen kan ses på som startkonsentrasjonen av stoffet som skal løses.
  konsentrasjonen av stoffet som skal løses.)
 • Den grønne utviklingsmekanismen  + (Når investorer eller myndigheter finansier
  Når investorer eller myndigheter finansierer et utlippsreduserende tiltak, mottar de klimakvoter, kalt CER (certified emission reduction), som kan benyttes i et kvotesystem. Hensikten med den grønne utviklingsmekanismen er at utviklingsland kan få økonomisk hjelp til bærekraftig utvikling, mens industriland kan nå sine utslippsmål på en kostnadseffektiv måte.
  e utslippsmål på en kostnadseffektiv måte.)
 • Solformørkelse  + (Når sola dekkes helt, kalles det en total solformørkelse. Når sola er delvis tildekket, kalles det en partiell solformørkelse. En solformørkelse er strengt tatt ikke en [[Formørkelse|formørkelse]].)
 • OEM  + (OEM = Original Equipment Manufacturer)
 • Objekt  + (Objekt er typisk nominalfrasar.)
 • Fellingsreaksjon  + (Ofte vil løsningene være saltløsninger som reagerer og danner et tungtløselig salt.)
 • Dependent  + (Omfatter både argumenter og adjunkter.)
 • Begrep  + (Omgrepa kan dekkje reelle og fiktive fenomen.)
 • Begrepsmetafor  + (Omgrepsmetafor er både prosessen og resultatet av prosessen. "Metafor" er kortform både for "metaforisk uttrykk" og "omgrepsmetafor".)
 • Begrepsmetonymi  + (Omgrepsmetonymi er både prosessen og resultatet av prosessen. "Metonymi" er kortform både for "metonymisk uttrykk" ("metonym") og "omgrepsmetonymi".)
 • Personvernfremmende teknologi  + (Omtales også som Privacy Enhancing Technologies.)
 • Hypsometri  + (Omvendt av [[Batymetri|batymetri]].)
 • Batymetri  + (Omvendt av [[Hypsometri|hypsometri]].)
 • Ontologi  + (Ontologier ligner [[tesaurus|tesauri]], men blir oppfattet som mer fleksible og blir brukt i flere sammenhenger enn tesauri.)
 • Stormbane  + (Opprinnelig en term som refererer til banen til individuelle lavtrykk)
 • Oppslagsord  + (Oppslagsordet representerer et emne eller et begrep fra det/de dokumenter som registeret er laget til og som registerinnførselen henviser til.)
 • Diagram  + (Ordet graf er også brukt)
 • Strømforsyning  + (Ordet kan også brukes i generell betydning)
 • Ormehull  + (Ormehull kan fungere som en tunnel mellom to ulike steder i [[Universet|universet]], to ulike [[Parallelt univers|parallelle univers]] eller to ulike tidspunkter, men det er ukjent om ormehull faktisk eksisterer.)
 • Dansgaard-Oeschger-hendelse  + (Overgangen er karakterisert i iskjerner fra Grønland i tillegg til paleoklimatsike arkiv fra nærliggende lokaliteter i Nord-Atlanteren.)
 • Oversetning  + (Oversetningen kan enten være en helsetning eller en leddsetning.)
 • PC  + (PC = Personal Computer)
 • POST  + (PC-ens tilstand vises med lydsignaler og/eller meldinger på skjermen. POST = Power-On Self-Test)
 • PMEST  + (PMEST er en forkortelse av opplistingen: P
  PMEST er en forkortelse av opplistingen: Personality, material, energy, space og time, som alle representerer begrepstyper man har bruk for i et indekseringsspråk eller klassifikasjonsskjema. Forkortelsen brukes på norsk, men begrepstypene oversettes med: enhet, materiale, operasjon/prosess, sted og tid.
  materiale, operasjon/prosess, sted og tid.)
 • Paradigme  + (Paradigmet til norske substantiv har fire morfosyntaktiske ord: ubunde eintal, bunde eintal, ubunde fleirtal, bunde fleirtal, t.d. hest-hesten-hestar-hestane.)
 • Klimaendring  + (Parametere i klimasystemet kan være temperatur, nedbørsmengde, nedbørintensitet eller havnivå. Eksempel: Den årlige gjennomsnittstemperaturen på jorda har økt over mange tiår.)
 • Patiens  + (Patiens er ei semantisk rolle.)
 • Yngre dryas  + (Perioden er en kort tid med avbrudd i oppvarming og smelting av isbreer etter [[Siste istids maksimum|siste istids maksimum]] med et kaldt klima med fremvekst av isbreer. Perioden har fått navnet sitt etter planten Dryas octopetala (reinrose).)
 • Personvernombud  + (Personen har som oppgåve å hjelpe den behandlingsansvarlege i å følgje personopplysingslova med forskrift.)
 • Allmenn ferdsel  + (Plan- og bygningslovens § 30-5: "Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer '''allmenn ferdsel''' eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene.")