Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Røde kjemper fusjonerer fortsatt hydrogen i et skall rundt kjernen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Yngre dryas  + (Perioden er en kort tid med avbrudd i oppvarming og smelting av isbreer etter [[Siste istids maksimum|siste istids maksimum]] med et kaldt klima med fremvekst av isbreer. Perioden har fått navnet sitt etter planten Dryas octopetala (reinrose).)
 • Personvernombud  + (Personen har som oppgåve å hjelpe den behandlingsansvarlege i å følgje personopplysingslova med forskrift.)
 • Allmenn ferdsel  + (Plan- og bygningslovens § 30-5: "Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer '''allmenn ferdsel''' eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene.")
 • Planetarisk tåke  + (Planetariske tåker har ikke med [[Planet|planeter]] å gjøre. Navnet skyldes en historisk misforståelse.)
 • Pleistocen  + (Pleistocen begynte for 2,59 millioner år siden og varte til starten av perioden [[Holosen|holosen]]  (11 650 år siden).)
 • Pliocen  + (Pliocen varte fra 5,33 millioner til 2,59 millioner år siden og ble etterfulgt av epoken [[Pleistocen|pleistocen]].)
 • Pluripotent stamcelle  + (Plurpotente stamceller finnes i embryo fem dager etter befruktning.)
 • Polyamid  + (Polyamid kan også forståast som eit makromolekyl med repeterande einingar bundne saman av amidbindingar.)
 • Rekombinasjonsepoke  + (Prefikset «re» er misvisende fordi dette v
  Prefikset «re» er misvisende fordi dette var første gang i universets historie at elektrisk nøytrale [[Atom|atomer]] ble dannet. [[Det store smellet|Det store smellet]] > [[Inflasjonsepoke|inflasjonsepoke]] > [[Kosmisk nukleosyntese|kosmisk nukleosyntese]] > [[Rekombinasjonsepoke|rekombinasjonsepoke]] > [[Frakoblingsepoke|frakoblingsepoke]] > [[Kosmisk mørketid|kosmisk mørketid]] > [[Reioniseringsepoke|reioniseringsepoke]] > nåtid
  ringsepoke|reioniseringsepoke]] > nåtid)
 • Varige konstruksjoner  + (Programmets hovedmål er å legge til rette
  Programmets hovedmål er å legge til rette for at riktige materialer og produkter benyttes på riktig måte i Statens vegvesen sine konstruksjoner. Formålet er å oppnå ønsket kvalitet, forutsigbart vedlikehold og definert levetid for ulike konstruksjonsløsninger, i første rekke for bruer og tunneler.
  ger, i første rekke for bruer og tunneler.)
 • Maskinstøttet språklæring  + (Programvare for maskinstøttet språklæring kan være enveis (ordliste med forklaringer), dialogbasert (brukeren svarer gjennom valg) eller interaktiv (lese, lytte og svare muntlig) og ha bare tekst eller både tekst og lyd.)
 • Globalisering  + (Programvarens design utformes og tilrettelegges for bruk i ulike språk/kulturer. Det motsatte av globalisering er [[Lokalisering|lokalisering]].)
 • Prøvetaking  + (Prøven som blir tatt, bør være representativ for hele området eller objektet som skal analyseres. Eksempel: blodprøve, vannprøve, luftprøve, malmprøve)
 • Bygge inn  + (På en vebbside er for eksempel et bilde et innebygd element)
 • RGB  + (RGB = rød, grønn, blå. Systemet gjør det mulig å vise fram digital skrift og bilder i farger.)
 • RNA  + (RNA fungerer som arvestoff i enkelte organismer, f.eks. virus.)
 • Nyhetsvarsling  + (RSS er et format for nyhetsvarsling. ''Nyhetsmating'' er også i bruk.)
 • Reanalyse  + (Reanalyse utvider det observasjonelle datasettet vi allerede har, med meteorologiske og oseanografiske variabler i et tilnærmet konsekvent fysisk rammeverk.)
 • Refugium  + (Refugier danner utgangspunkt for [[Relikt|relikter]].)
 • Kjørelys  + (Regler om bruk av kjørelys varierer fra land til land. De fleste bilforhandlere i Norge leverer biler med automatisk kjørelys, dvs. som tennes ved oppstart av motoren.)
 • Reklameprogramvare  + (Reklameprogram ses som et alternativ som tilbys brukere som ikke vil betale for programvare. Reklameprogram brukes også om [[Spionprogramvare|spionprogrammer]] som samler inn informasjon om brukeren som brukes til å vise reklame i nettleseren.)
 • Reseptor  + (Reseptorer kan være membranbundne eller løselige.)
 • Årring  + (Ringene dannes trær vokser og gir lyse bånd danne om våren når veksten er rask og mørke bånd om høsten når veksten er sein.)
 • Spinn  + (Rotasjon med urviseren blir ofte framstilt med pil opp, medan rotasjon mot urvisaren blir ofte framstilt med pil ned.)
 • Ryggtittel  + (Ryggtittelen er skrevet på langs hvis bokryggen er for smal til at den kan skrives på tvers, og leses i tilfelle leses ovenfra og ned.)
 (Røde kjemper fusjonerer fortsatt hydrogen i et skall rundt kjernen)
 • Rød kjempestjerne  + (Røde kjemper fusjonerer fortsatt hydrogen i et skall rundt kjernen.)
 • SATA  + (SATA = seriell ATA, ATA = AT Attachment)
 • SQL  + (SQL = Structured Query Language)
 • Sansebegrep  + (Sanseinntrykk kommer fra talespråk, teiknspråk og taktilt språk. [[Lydbegrep|Lydomgrep]] er et prototypiske sanseomgrep.)
 • CRISPR-metode  + (Se [[CRISPR|CRISPR]].)
 • Allel  + (Se [[Dominant allel|dominant allel]] og [[Recessivt allel|recessivt allel]].)
 • Profilbestemmer  + (Se [[Hode|hode]].)
 • Hode  + (Se [[Profilbestemmer|profilbestemmer]].)
 • Stillingsbetegnelser i Statens vegvesen  + (Se [[Vegdirektør]], [[direktør]], [[avdeli
  Se [[Vegdirektør]], [[direktør]], [[avdelingsdirektør]], [[regionvegsjef]], [[pressesjef]], [[seksjonsleder]], [[førstesekretær]], [[konsulent]], [[førstekonsulent]], [[seniorkonsulent]], [[fullmektig]], [[førstefullmektig]], [[sekretær]], [[seniorsekretær]], [[bibliotekar]], [[avdelingsingeniør]], [[ingeniør]], [[overingeniør]], [[senioringeniør]], [[sjefingeniør]], [[avdelingsarkitekt]], [[arkitekt]], [[overarkitekt]], [[seniorarkitekt]], [[sjefarkitekt]], [[rådgiver]], [[seniorrådgiver]], [[prosjektleder]], [[delprosjektleder]], [[utredningsleder]], [[fagarbeider med fagbrev]], [[fagarbeider]], [[lærling]], [[tekniker]], [[formann]], [[inspektør]], [[HMS-rådgiver]], [[verneombud]], [[hovedverneombud]], [[byggeleder]], [[assisterende byggeleder]], [[kontrollingeniør]]
  terende byggeleder]], [[kontrollingeniør]])
 • Endoterm reaksjon  + (Se [[eksoterm reaksjon|eksoterm reaksjon]] og [[entalpi|entalpi]])
 • Ikke-metall  + (Se [[metall|metall]])
 • Kategorisering  + (Se og [[Klassifikasjon|klassifikasjon]].)
 • Litteraturformidling  + (Se også [[Aktiv formidling|aktiv formidling]].)
 • Syntetisk relasjon  + (Se også [[Analytisk_relasjon|analytisk relasjon]])
 • Digital humaniora  + (Se også [[Big data|big data]].)
 • Sekvensering  + (Se også [[DNA-sekvensering|DNA-sekvensering]].)
 • Referansetjeneste  + (Se også [[Digitale referansetjenester|digitale referansetjenester]].)
 • Audiovisuelt dokument  + (Se også [[Dokument_(bibliotekfag)|dokument (bibliotekfag)]])
 • Intron  + (Se også [[Ekson|ekson]])
 • La niña  + (Se også [[El niño|El niño]] og [[El niño-sørlig svingning|El niño-sørlig svingning]].)
 • Argumentgruppering  + (Se også [[Ergativ/absolutiv argumentgruppering|ergativ/absolutiv argumentgruppering]] og [[Nominativ/akkusativ argumentgruppering|nominativ/akkusativ argumentgruppering]].)
 • Hadleycelle  + (Se også [[Ferrelcelle|ferrelcelle]] og [[Polarcelle|polarcelle]].)
 • Enprotisk syre  + (Se også [[Flerprotisk syre|flerprotisk syre]].)
 • Ansvarsangivelse  + (Se også [[Forfatter|forfatter]] og [[Korporativ_forfatter|korporativ forfatter]])
 • Damptrykksreduksjon  + (Se også [[Frysepunktnedsettelse|frysepunktnedsettelse]] og [[Kokepunktsforhøyelse|kokepunktsforhøyelse]].)