Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «Se også [[Analytisk_relasjon|analytisk relasjon]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Region nord  + (Regionsmodellen ble avløst av divisjonsmodellen etter omorganiseringen fra 010120, og enheten finnes dermed ikke lenger i Statens vegvesen.)
 • Region midt  + (Regionsmodellen ble avløst av divisjonsmodellen etter omorganiseringen fra 010120, og enheten finnes dermed ikke lenger i Statens vegvesen.)
 • Region øst  + (Regionsmodellen ble avløst av divisjonsmodellen etter omorganiseringen fra 010120, og enheten finnes dermed ikke lenger i Statens vegvesen.)
 • Regionvegsjef  + (Regionsmodellen ble avløst av divisjonsmodellen etter omorganiseringen fra 010120, og tittelen er dermed ikke i bruk i dagens Statens vegvesen.)
 • Kjørelys  + (Regler om bruk av kjørelys varierer fra land til land. De fleste bilforhandlere i Norge leverer biler med automatisk kjørelys, dvs. som tennes ved oppstart av motoren.)
 • Reklameprogramvare  + (Reklameprogram ses som et alternativ som tilbys brukere som ikke vil betale for programvare. Reklameprogram brukes også om [[Spionprogramvare|spionprogrammer]] som samler inn informasjon om brukeren som brukes til å vise reklame i nettleseren.)
 • Reseptor  + (Reseptorer kan være membranbundne eller løselige.)
 • Årring  + (Ringene dannes trær vokser og gir lyse bånd danne om våren når veksten er rask og mørke bånd om høsten når veksten er sein.)
 • Spinn  + (Rotasjon med urviseren blir ofte framstilt med pil opp, medan rotasjon mot urvisaren blir ofte framstilt med pil ned.)
 • Ryggtittel  + (Ryggtittelen er skrevet på langs hvis bokryggen er for smal til at den kan skrives på tvers, og leses i tilfelle leses ovenfra og ned.)
 • Rød kjempestjerne  + (Røde kjemper fusjonerer fortsatt hydrogen i et skall rundt kjernen.)
 • Rødforskyvning  + (Rødforskyvning kan skyldes [[Dopplereffekt|dopplereffekten]], [[Gravitasjonsfelt|gravitasjonsfelt]] eller [[Universet|universets]] utvidelse. Den motsatte effekten kalles [[Blåforskyvning|blåforskyvning]].)
 • SATA  + (SATA = seriell ATA, ATA = AT Attachment)
 • SQL  + (SQL = Structured Query Language)
 • Sansebegrep  + (Sanseinntrykk kommer fra talespråk, teiknspråk og taktilt språk. [[Lydbegrep|Lydomgrep]] er et prototypiske sanseomgrep.)
 • CRISPR-metode  + (Se [[CRISPR|CRISPR]].)
 • Allel  + (Se [[Dominant allel|dominant allel]] og [[Recessivt allel|recessivt allel]].)
 • Profilbestemmer  + (Se [[Kjerne (lingvistikk)|kjerne]].)
 • Koma  + (Se [[Kometkjerne|kometkjerne]].)
 • Kjerne (lingvistikk)  + (Se [[Profilbestemmer|profilbestemmer]].)
 • Stillingsbetegnelser i Statens vegvesen  + (Se [[Vegdirektør]], [[direktør]], [[avdeli
  Se [[Vegdirektør]], [[direktør]], [[avdelingsdirektør]], [[regionvegsjef]], [[pressesjef]], [[seksjonsleder]], [[førstesekretær]], [[konsulent]], [[førstekonsulent]], [[seniorkonsulent]], [[fullmektig]], [[førstefullmektig]], [[sekretær]], [[seniorsekretær]], [[bibliotekar]], [[avdelingsingeniør]], [[ingeniør]], [[overingeniør]], [[senioringeniør]], [[sjefingeniør]], [[avdelingsarkitekt]], [[arkitekt]], [[overarkitekt]], [[seniorarkitekt]], [[sjefarkitekt]], [[rådgiver]], [[seniorrådgiver]], [[prosjektleder]], [[delprosjektleder]], [[utredningsleder]], [[fagarbeider med fagbrev]], [[fagarbeider]], [[lærling]], [[tekniker]], [[formann]], [[inspektør]], [[HMS-rådgiver]], [[verneombud]], [[hovedverneombud]], [[byggeleder]], [[assisterende byggeleder]], [[kontrollingeniør]]
  terende byggeleder]], [[kontrollingeniør]])
 • Endoterm reaksjon  + (Se [[eksoterm reaksjon|eksoterm reaksjon]] og [[entalpi|entalpi]])
 • Ikke-metall  + (Se [[metall|metall]])
 • Kategorisering  + (Se og [[Klassifikasjon|klassifikasjon]].)
 • Litteraturformidling  + (Se også [[Aktiv formidling|aktiv formidling]].)
 • Digital humaniora  + (Se også [[Big data|big data]].)
 • Sekvensering  + (Se også [[DNA-sekvensering|DNA-sekvensering]] og [[RNA-sekvensering|RNA-sekvensering]].)
 • Referansetjeneste  + (Se også [[Digitale referansetjenester|digitale referansetjenester]].)
 • Audiovisuelt dokument  + (Se også [[Dokument_(bibliotekfag)|dokument (bibliotekfag)]])
 • Intron  + (Se også [[Ekson|ekson]])
 • La niña  + (Se også [[El niño|El niño]] og [[El niño-sørlig svingning|El niño-sørlig svingning]].)
 • Argumentgruppering  + (Se også [[Ergativ/absolutiv argumentgruppering|ergativ/absolutiv argumentgruppering]] og [[Nominativ/akkusativ argumentgruppering|nominativ/akkusativ argumentgruppering]].)
 • Hadleycelle  + (Se også [[Ferrelcelle|ferrelcelle]] og [[Polarcelle|polarcelle]].)
 • Enprotisk syre  + (Se også [[Flerprotisk syre|flerprotisk syre]].)
 • Ansvarsangivelse  + (Se også [[Forfatter|forfatter]] og [[Korporativ_forfatter|korporativ forfatter]])
 • Damptrykksreduksjon  + (Se også [[Frysepunktnedsettelse|frysepunktnedsettelse]] og [[Kokepunktsforhøyelse|kokepunktsforhøyelse]].)
 • Kokepunktsforhøyelse  + (Se også [[Frysepunktnedsettelse|frysepunktnedsettelse]] og [[Damptrykksreduksjon|damptrykksreduksjon]].)
 • Polarcelle  + (Se også [[Hadleycelle|hadleycelle]] og [[Ferrelcelle|ferrelcelle]].)
 • Ferrelcelle  + (Se også [[Hadleycelle|hadleycelle]] og [[Polarcelle|polarcelle]].)
 • Innbinding  + (Se også [[Hefte|heftet]] og [[Innbundet bok|innbundet bok]])
 • Vertikal genoverføring  + (Se også [[Horisontal genoverføring|horisontal genoverføring]].)
 • Universitetsbibliotekar  + (Se også [[Høyskolebibliotekar|høyskolebibliotekar]])
 • Universitetsbibliotek  + (Se også [[Høyskolebibliotek|høyskolebibliotek]])
 • Emneord  + (Se også [[Indeksering|indeksering]])
 • Indirekte klimaindikator  + (Se også [[Indirekte indikator|indirekte indikator]].)
 • Innbundet bok  + (Se også [[Innbinding|innbinding]])
 • Apertursyntese  + (Se også [[Interferometri|interferometri]].)
 • Luking (biblioteksamlinger)  + (Se også [[Kassasjon|kassasjon]].)
 • Kjønnsrolle  + (Se også [[Kjønnsnorm|‘kjønnsnorm’]].)
 • Omklassifisering  + (Se også [[Klassifikasjon|klassifikasjon]])