Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Kommentar» med verdien «brukes også om matematiske formler». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Mørk materie  + ([[Universet|Universets]] masse- og energiinnhold består av 68 % [[Mørk energi|mørk energi]], 27 % mørk materie og 5 % [[Baryonisk materie|vanlig (baryonisk) materie]].)
 • Korrosjon  + ([[rust|Rustdanningar]] og [[irr|eirdanningar]] er ulike typar korrosjon.)
 • Optisk fiber  + (alternativt uttrykk: fiberoptisk kabel)
 • Kilobyte  + (angir også hvor stor plass en viss mengde data fyller opp på en datamaskin, forkortet KB)
 • Engelsk syke  + (anglifisering er brukt om det samme fenomentet)
 • Videofilformat  + (animasjonsformat, ukomprimert digital video krever svært mye lagringsplass)
 • Java-applet  + (app brukes også som forkortelse for applet)
 • Oversetters arbeidsbenk  + (arbeidsbenken kan inneholde elektroniske ordbøker, [[Oversettelsesminne |oversettelsesminner]], terminologibaser, tesauruser osv.)
 • Fleratomig ion  + (atoma er av same eller ulik type)
 • HR og HMS  + (avdeling under Vegdirektøren)
 • Økonomi og virksomhetsstyring  + (avdeling under Vegdirektøren)
 • Søkespråk  + (begrepet ble mye brukt tidligere i forbindelse med [[online-søkning|online-søking]] der søkespråket varierte mellom de ulike databasene)
 • Datastøttet læring  + (begrepet omfatter også bruk av spillteknologi for innlæring av delområder i ulike fag)
 • Tidsbegrenset program  + (blir ofte brukt i prøveutgaver av programmer)
 • Minnekort  + (brikkene brukes bl.a. i mobiltelefoner og digitale kameraer til å lagre mer informasjon enn enheten har plass til. Kalles også flash-RAM.)
 • Hurtigtast  + (bruk av hurtigtaster kan redusere bruken av mus)
 • Brukerveiledning  + (brukerveiledningen (brukerhåndboka) beskriver de ulike funksjonene i program- og maskinvaren, og beskriver løsninger på vanlige problem som kan oppstå)
 • Polyfoniske ringetoner  + (brukes i mobiltelefoner)
 • Kunstig virkelighet  + (brukes i opplæringsøyemed for å simulere en virkelighet brukeren skal trenes til å håndtere)
 • Skjult Markovmodell  + (brukes i taleteknologi, og er ofte forkortet HMM fra den engelske termen "hidden Markov model")
 • Dataspill  + (brukes mer og mer i undervisningen (faglig innhold), merkn. TB 28.09.2017)
 • Tidsskriftindeks  + (brukes noen ganger synonymt med periodikafortegnelse som også kan omfatte aviser, serier og årspublikasjoner)
 • Infrarød dataoverføring  + (brukes når man vil unngå bruk av kabler)
 • Fletteutskrift  + (brukes ofte til standardrapporter som henter opplysninger (variabler) fra ulike steder og setter dem sammen i utskrifta)
 • Kjerne  + (brukes også i andre fag)
 • Algoritme  + (brukes også om matematiske formler)
 • Teleløsning  + (brukes også om tiden på året teleløsningen foregår - kan da også oversettes med ''thawing period'')
 • Vedlegg  + (brukes også som et generelt begrep)
 • Kryssjekking  + (brukes til feilsøking når feilen ikke er åpenbar)
 • Diagnoseprogram  + (brukes til feilsøking og når man skal finne ut hvorfor utstyret ikke virker)
 • Tekstdatabaseprogram  + (brukes til å legge inn data, søke i data eller slette data)
 • Virtuell  + (brukt om noe som ikke finnes i virkeligheten)
 • Byte  + (byte brukes til å representere tall, bokstaver og mikroprosessorinstruksjoner)
 • Flerbehandling  + (de fleste operativsystem gir mulighet for å kjøre flere programmer og utføre flere oppgaver samtidig)
 • Referansestil  + (de mest kjente referansestilene er APA, Chigago, Harvard og Vacouver)
 • Nettdatamaskin  + (denne type datamaskin har vanligvis ikke lokal lagringskapasitet og henter programvare fra nettjeneret)
 • Ordtelling  + (denne typen miniprogram finnes i de fleste tekstbehandlingsprogrammer)
 • Farlige programmer  + (det engelske malware er også brukt)
 • Manual  + (det engelske ordet manual brukes en del i stedet for brukerhåndbok eller brukerveiledning som det i realiteten er)
 • Multimedium  + (det er vanlig å bruke hypertekst for å binde informasjonsnodene sammen)
 • Programmeringsspråk  + (det finnes lav- og høynivåspråk. Lavnivåspråk brukes til små og kompakte programmer, høynivå til mer avanserte og de språkene har en syntaks som er mer lik vanlige språk (oftest engelsk))
 • Historieløs  + (det motsatte av bakoverkompatibel)
 • Direkte søk  + (det motsatte er [[indirekte søk|indirekte søk]])
 • Indirekte søk  + (det motsatte vil være [[direkte søk|direkte søk]])
 • Dokk  + (dokkingstasjon er også brukt)
 • Informasjonsadferd  + (dominerende termen innen informasjonssøkestudier og beskriver et kognitivt perspektiv på menneskers bruk av og relasjoner til informasjon se også [[informasjonspraksis|informasjonspraksis]])
 • E-business  + (e-handel, nettbutikk brukes om det samme)
 • Editor  + (editor er vanligvis en enkel tekstbehandler, men oftest uten særlig funksjonalitet for å etterbehandle tekst. Brukes helst til programmering.)
 • Homofon  + (eksempel bl.a. i østnorsk er tegne vs. teine)
 • Fysisk egenskap  + (eksempler: smeltepunkt, kokepunkt, tettleik)
 • Partisjon  + (en fysisk harddisk kan inneholde flere partisjoner)