Spinn

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term spinn
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 09.09.2015


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term spinn


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term spin
referanse Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher Education


INFORMASJON
definisjon rotasjonsrørsle rundt ein partikkels eigen akse, anten med eller mot urvisaren sett langs rotasjonsaksen
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
kommentar Rotasjon med urviseren blir ofte framstilt med pil opp, medan rotasjon mot urvisaren blir ofte framstilt med pil ned.
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 09.09.2015

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post