Stamveg

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term stamveg


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term trunk road
synonym term main road
godkjent SVV-CCG 030516


INFORMASJON
definisjon hovedveg innenfor et distrikt eller mellom distrikter
referanse nn.wikipedia.org
kommentar Fram til forvaltningsreformen i 2010 var stamveg en formell klassifisering for veger av høy standard som omfattet Europaveger samt riksveger som var hovedtransportruter til og fra utlandet, eller gjennomgående ruter med stor betydning for transport mellom landsdeler. Etter at reformen omgjorde øvrige riksveger til fylkesveger, dekkes nå begrepet av Europaveg og riksveg. Begrepet stamveg blir likevel stadig brukt i betydningen "hovedfartsåre for vegtrafikk".
referanse no.wikiepdia.org/nn.wikipedia.no/snl.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 100816


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post