Varige konstruksjoner

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Varige konstruksjoner
kontekst FoU
godkjent SVV-AKG 021013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Durable Structures
godkjent SVV-AKG 021013


INFORMASJON
definisjon et fireårig (2012-2015) forsknings- og utviklingsprogram i Statens vegvesen
referanse http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/Varige+konstruksjoner
kommentar Programmets hovedmål er å legge til rette for at riktige materialer og produkter benyttes på riktig måte i Statens vegvesen sine konstruksjoner. Formålet er å oppnå ønsket kvalitet, forutsigbart vedlikehold og definert levetid for ulike konstruksjonsløsninger, i første rekke for bruer og tunneler.
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 021013


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post